Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se řídí jednacím řádem vědecké rady fakulty. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečuje vzdělávací a vědeckou činnost. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.

Předseda

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Členové

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

doc. Pavlína Janošová, Ph.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.

Externí členové

prof. Pavel Ambros, Th.D.

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. MBA

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.

prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., Dr.h.c.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

PhDr. Jiří Beneš

Harmonogram zasedání vědecké rady – AR 2023/2024

Plánované termíny

3. zasedání – bude upřesněn

2. zasedání – 21 . 2. 2024

1. zasedání – 18. 10. 2023

Akademický rok 2023/2024

Zápisy ze zasedání vědecké rady HTF UK

Zápisy ze zasedání vědeckých rad do akademického roku 2016/2017 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402

Vědecká rada Univerzity Karlovy

Členové vědecké rady UK

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

Zápisy ze zasedání vědecké rady UK

Zápisy se zasedání vědecké rady UK jsou k dispozici v archivu UK.
Poslední změna: 28. únor 2024 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám