Fakultní komise

Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Disciplinární komise fakulty jedná dle disciplinárního řádu pro studenty.


předseda:

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.


členové:

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

Mgr. Filip Sedlák, Ph.D.

Mgr. Dominik Dostál

Mgr. Veronika Matějková


Komise pro etiku ve výzkumu

Předseda:

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.


členové:

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

doc. Pavlína Janošová, Ph.D.

Mgr. Bc. Jan Kaňák, Ph.D.

ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.


Knihovní rada

předseda:

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


členové: 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Mgr. Jiří Lukeš, Ph.D.


Komise přijímací

Pro pregraduální studium

předseda:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


členové: 

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.


Pro doktorské studium

předseda:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.


členové:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Komise statutární a právní

předseda:

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


členové: 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Mgr. Filip Sedlák


Komise ediční

předseda:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.


členové:

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Komise stipendijní

předseda:

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.


členové:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.


Komise pro HVS (Hodnocení výuky studenty) a HVČ (Hodnocení kvality vyučovací činnosti)

předseda:

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.


členové:

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Mgr. Martin Pavlík
Poslední změna: 22. květen 2023 17:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám