Technologická agentura ČR

Program SIGMA – Sedmá veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „Program SIGMA – DC2”).


Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.


Výzkumná témata:


  • Telemedicína

    AI a udržitelná mobilita

    Výrobní technologie a materiály

    Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Informace viz https://www.tacr.cz

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci (odkaz na PDF) a dalších dokumentech.


Soutěžní lhůta začíná dnem 8. února 2024 v 9:00 a končí dnem 27. března 2024 v níže uvedené hodiny:


  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA

  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).


FAKULTNÍ TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ: 15. BŘEZNA 2024


Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím koordinátora oddělení vědy!


Koordinátor:

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

E-mail:

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Řešené projekty TAČR

Název projektu: Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory

Registrační číslo projektu: TL03000376

Doba řešení projektu: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2023

Odpovědný řešitel projektu: doc. M. Opatrný Dr.theol., JU v Českých Budějovicích

Odpovědný spoluřešitel projektu: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D., UK HTF
Poslední změna: 15. únor 2024 14:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám