Technologická agentura ČR

Datum vyhlášení výzvy pro přihlášení do programu NAKI III

Ministerstvo Kultury ČR předběžně stanovilo datum vyhlášení výzvy pro podávání přihlášek do programu NAKI III na 14. března 2022. Jde o program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity, který bude realizovaný v letech 2023 až 2030. Projekty, vyhlašované v letošním roce, budou mít dobu trvání 5 let. Jejich řešení tedy bude probíhat v letech 2023 – 2027.


Podrobné informace o programu naleznete zde.  


Program ÉTA – Čtvrtá veřejná soutěž

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) připravila 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Informace viz https://www.tacr.cz

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ÉTA naleznete

https://www.tacr.cz


Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a úspěšně se s ní vypořádat. Soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace v jejím důsledku.


Základní informace k podání projektu, více viz

https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/ctvrta-verejna-soutez/


Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů: 11. 2. 2021 - 12. 5. 2021

Termín vyhlášení výsledků: 31. 10. 2021

Fakultní termín pro podávání návrhů projektů je 1. května 2021


Návrhy projektů se odevzdávají prostřednictvím koordinátora oddělení vědy!


Koordinátor:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Řešené projekty TAČR

Název projektu: Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory

Registrační číslo projektu: TL03000376

Doba řešení projektu: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2023

Odpovědný řešitel projektu: doc. M. Opatrný Dr.theol., JU v Českých Budějovicích

Odpovědný spoluřešitel projektu: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D., UK HTF
Poslední změna: 24. březen 2022 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám