NAKI


Do projektu je zapojena  Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PFUK) , Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Husitská teologická fakulta UK, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě a Slezské zemské muzeum v Opavě, individuálně budou spolupracovat i další odborníci včetně zahraničních. Projekt se zaměřuje na aplikaci vědeckých poznatků do praxe úřadů a na působení na veřejnost, což reaguje na mnoho aktuálních problémů. Základní výzkum je orientovaný zejména na proces vytváření  menšin  v ČR a na problémy v regionech, což představuje  dosud jen málo zpracované téma. Projekt navazuje na projekt NAKI řešený na PFUK v letech 2012 až 2015 „Problémy právního postavení menšin a jejich dlouhodobý vývoj“, částečně i na projekt NAKI „Slezsko: Pamět – identita – region“ řešený Slezským zemským muzeem v letech 2011–2015.  Využita bude i  široká  spolupráce  s ústředním orgánem ČR pro menšiny – Radou vlády pro národnostní menšiny.


V rámci projektu lze rozlišovat především celostátní a regionální aktivity, které  budou navzájem provázány. U aktivit zaměřených na celé území státu, případně i na komparace, tvoří základ  aspekty právní, sociální a historické. U regionálních výzkumů bude sledován zejména historický a sociální vývoj jednotlivých entit ve vybraných obcích severozápadu Čech, Slezska a severní Moravy a východu středních Čech od roku 1945 až po současnost, kde budou nastíněny i aktuální problémy. Základní výzkum týkající se nejnovější historie menšin je nezbytný i pro právní řešení jejich postavení. Největší  menšiny v České republice vznikly v zásadě až přistěhováním po roce 1945 a tento proces pokračuje i v současnosti a je spojen s klíčovým problémem migrace.

Aktuality

MIGRACE V DĚJINÁCH – VÝZVY A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY I.

Kolektivní monografie byla vydána v rámci řešení projektu MK0 DG18P02OVV064 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice.

Migrace v dějinách – výzvy a aktuální problémy


MAPOVÁ DATABÁZE KŘESŤANSKÝCH KOMUNIT V KORELACI S ČESKOU REPUBLIKOU (SPECIALIZOVANÁ MAPA)

Libor Bravený, Noemi Bravená, Jan B. Lášek, David Liguš, Věra Miláčková, Milan Šimek, Kamila Veverková

https://naki.prf.cuni.cz/?page_id=324


WORKSHOP

Problematika přípravy certifikované metodiky:

„ Specifika křesťanských komunit ze třetích zemí v integračním procesu“ a její udržitelnost

Místo konání: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).

Termín konání: 29. 12. 2021, H 401 od 9,00 hod.

Program workshopu


WORKSHOP

Problematika přípravy mapové databáze křesťanských komunit

v korelaci s Českou republikou

Místo konání: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (Pacovská 350/4).

Termín konání: 29. 9. 2021 od 16:00.

Program zasedání


Poslední změna: 7. březen 2022 14:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám