Aktuality

Akademické poradenské centrum nabízí:

PODPORA STUDENTŮ UK V PRAZE SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Akademické poradenské centrum pro studenty se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie) a ADHD, nabízí tyto služby:


I. Diagnostika


Na základě diagnostiky provádíme:

  1. Rozhovor o výsledcích diagnostiky. Cílem je poznávání sebe sama.

  2. Rozhovor s cílem na sobě dále pracovat. Rozbor příčin, navržení dalších postupů, zvažování časových možností, vypracování časového harmonogramu jednotlivých kroků.

  3. Vypracování zprávy obsahující funkční diagnostiku. Tento případ je nejčastější u studentů, kteří potřebují toleranci některých projevů poruchy v průběhu semestru a zkoušek.

    Upozorňujeme, že není možné požadovat funkční diagnostiku těsně před posledním pokusem složit zkoušku. Pokud student 2x neuspěje, je požadavek na podporu a toleranci považován za účelový.II. Konzultace


Cílem je orientační seznámení s obtížemi, zvažování diagnostiky popř. dalších kroků.III. Komunitní skupiny


Komunitní skupiny pracují od října 2012 na katedře psychosociálních věd a etiky UK HTF, pod vedením Olgy Zelinkové a Miloslava Čedíka.

  • Jakým způsobem se mám učit? Jak psát zápisy?

  • Jak se učit cizí jazyk?

  • Jak zvládat ostych při veřejných vystoupeních?

  • Co udělat, aby mi partner/ka lépe porozuměl/a? a další


Současný počet studentů je 7, skupina je schopna rozrůst na do počtu maximálně 15 studentů.


I dyslektik může být dobrým rodičem.


Kontaktní adresa:

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., Akademické poradenské centrum - Husitská teologická fakulta UK


ke stažení zde (.doc)Poslední změna: 31. říjen 2016 11:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám