Studijní materiály

Obsah dokumentu:

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

ThDr. Markéta Kateřina Holečková

PhDr. Monika Nová, Ph.D.


prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Graduační práce

Bibliografický zaznam (.pdf)

Projekt výzkumu (.pdf)


Praxe a supervize I., II., III., IV., V., pro Bc. SACH

Informace k praxím pro studenty 1., 2. a 3. ročníku (.doc)

Portfolio - obsah, vzory (.doc)

Praxe 2017, 2018 (.ppt)

Souhrnné sebehodnocení praktických kompetencí v sociální praxi (.doc)

Dohoda o zajištění školícího pobytu, praxe (.doc)

Deník praxe (.doc)

Životopis - vzor (.doc)

Příklad deníku z praxe (.doc)


Praxe a supervize I., II., III. pro nMgr. SACH

Úvodní informace (.docx)

List mentora I., II., III. (.docx)

Zpráva z PX I. (.docx)

Zpráva z PX II. (.docx)

Zpráva z PX III. (.docx)

Dotaznik k PX I. (.docx)

Dotaznik k PX II. (.docx)

Dotaznik k PX III. (.docx)


Člověk s narušenou komunikační schopností

Anotace (.doc)

01 Člověk s narušenou komunikační schopností (.ppt)

02 Dyslalie / Patlavost (.ppt)

03 Patologie mluvní komunikace v sociální interakci (.ppt)

04 Poruchy rezonance hlasu a řeči (.ppt)

05 Palatolalie jako důsledek rozštěpu (.ppt)

06 Poruchy plynulosti a tempa řeči (.ppt)

07 Brebtavost (.ppt)

VOICE

01 Vývoj hlasové funkce (.ppt‎)

02 Poruchy a vady hlasu (.ppt‎)

03 Jícnový hlas (.ppt‎)

04 Hlasová hygiena A (.ppt‎)

05 Hlasová hygiena B (.ppt‎)


Psychopatologie


Ohrožené skupiny a rizikové chování / Rizikové skupiny a rizikové chování

Sleduj online


Anotace (.doc)

01-02 Úvod; Rizikové skupiny, agresivita a násilí (.ppt)

03 Extremismus (.ppt)

04 Rodina jako zdroj sociálně patologických jevů (.ppt)

05 Domácí násilí (.ppt)

06 Obchodování s lidmi (.ppt)

07 Autoagresivita - suicidita, sebepoškozování (.ppt)

08 Poruchy příjmu potravy (.ppt)

09 Chudoba (.ppt)

10 Nezaměstnanost (.ppt)

11 Návykové a impulzivní poruchy (.ppt)

12 Závislost na psychoaktivních látkách (.ppt)


Sociální práce se seniory/Práce se seniory

Sleduj online


01 Anotace (.doc)

02 Úvod (.ppt)

02a Kognitivní rehabilitace (.ppt)

02b Pracovní postupy sociálního pracovníka (.ppt)

03 Afázie (.ppt)

04 Péče o osoby s afázií (.ppt)

05 Demence (.ppt)

05a Reminiscenční terapie (.ppt)

06 Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou (.ppt)

07 Dysartrie (.ppt)

08 Dysfagie (.ppt)

09 Orientace v realitě (.ppt)

10 Zooterapie (.ppt)


Teorie sociálního poradenství

01 Anotace (.doc)

02 Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (.ppt)

03 Sociální poradenství (.ppt)

04 Poradenský proces v sociální práci (.ppt)

05 Složky poradenství (.ppt)

06 Podmínky, metody a techniky sociálního poradenství (.ppt)

07 Obsah sociálního poradenství (.pptx)


PhDr. Monika Nová, Ph.D.

Metody sociální práce I. a Teorie charity II.

Schůzka pro oba předměty


Problémy menšinových skupin I. a II.

Zimní semestr:

Anotace (.doc)

01 Menšina, dělení menšin, marginální skupina, národ, národnostní menšina (.pptx)

02 Migrace (.pptx)

03 Ženevská konvence, právní postavení uprchlíků, psychosociální situace uprchlíků, konkrétní pomoc (.pptx)

04 Sociální práce s migranty, s žadateli o mezinárodní ochranu, azyl (.pptx)

05 Antiopresivní přístup, pedagogika osvobození (.pptx)

06 Kultura, modely soužití ve společnosti, Samuel Huntington (.pptx)

07 Konkrétní přístupy v práci s menšinami (.doc)

08 Modely, tzv. "malá paradigmata" (.doc)

09 Terorismus, terorismus ve vztahu k menšinám, příklady, mezinárodní právo (.pptx)

10 Rasismus, rasa, rasové teorie (.pptx)

11 Témata semináře (.docx)


Letní semestr:

01 Sociální práce s menšinami (.pptx)

02 Přístupy sociální práce ve vztahu k menšinám (.pptx)

03 Sociální vyloučení a nástroje integrace (.pptx)

04 „Obtížný“ sociální klient (.pptx)

05 Poradenství v rámci práce s menšinami (.pptx)

06 Etika a menšiny (.pptx)

07 Sociální nerovnost (.pptx)

08 Lidská práva (.ppt)

09 Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv (.ppt)

10 Psychosociální práce se členy extremistických skupin (pptx.)

11 Řešení problémů menšin v české legislativě a v mezinárodních úmluvách (.docx)

12 Služby pro uprchlíky a etnické menšiny (.pptx)


Úvod do rozvojových studií I. a II.

Zimní semestr:

Anotace (.doc)

01 Charakterisika mezinárodních vztahů, hlavní aktéři, základní témata (.pptx)

02 Základní pilíře rozvojové pomoci (.pptx)

03 Globální problémy (.ppt)

04 Celosvětové problémy - hlad, hladomor, přelidnění, globální index hladu (.ppt)

05 Trvale udržitelný rozvoj, principy rozvoje, cíle tisíciletí (.pptx)

06 Světová ekonomika, index lidského rozvoje, evropská integrace, rozvojové země (.pptx)

07 Geopolitika, kulturní aspekty v geopolitice, současné tendence (.pptx)

08 Kolonialismus, dekolonizace, dopady kolonie ve světě (.pptx)

09 Vývoj neziskového sektoru v ČR (.pptx)

10 Témata semináře (.docx)


Sociální politika

01 Úvod do sociální politiky, objekty a subjekty sociální politiky (.pptx)

02 Pojmy a témata sociální politiky (.pptx)

03 Funkce, nástroje a financování sociální politiky (.pptx)

04 Sociálně politické doktríny, principy sociální politiky (.pptx)

05 Zdravotní, rodinná, bytová, vzdělávací sociální politika (.pptx)

06 Chudoba (.pptx)

07 Sociální stát = welfare state (.docx)

08 Vývoj a krize sociálního státu (.docx)

09 Základní vztah mezi hospodářskou a sociální politikou (.docx)

10 Vývoj sociální politiky (.docx)


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

01 Humanitární pomoc, Humanitární pracovník, Etický kodex (.pptx)

02 Tradice pomoci, základní terminologie (.docx)

03 Rozvojová pomoc vs humanitární pomoc (.docx)

04 Češi a charita (.pptx)

05 Firemní dobrovolnictví (.pptx)

06 Mezinárodní humanitární právo (.pptx)

07 Humanitární pomoc Evropské unie (.ppt)

08 Historické přístupy k procesům globalizace (.ppt)

09 Humanitární pomoc, solidarita s postiženými zeměmi (.pptx)

10 Japonsko 1945 a 2011 (.ppt)

11 Lokální kulturní prostředí v procesu globalizace (.ppt)

12 Možnost zapojení do rozvojové spolupráce (.ppt)

13 Rozvojová pomoc - způsoby a formy realizace(.ppt)

14 Rozvojový projekt na Haiti (.pptx)

15 Terorismus (.pptx)Poslední změna: 7. březen 2023 15:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám