Studijní materiály

Obsah dokumentu:

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

ThDr. Markéta Kateřina Holečková

Mgr. Monika Nová


prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Graduační práce

Bibliografický zaznam (.pdf)

Projekt výzkumu (.pdf)


Praxe a supervize I., II., III., IV., V., pro Bc. SACH

Informace k praxím pro studenty 1., 2. a 3. ročníku (.doc)

Portfolio - obsah, vzory (.doc)

Praxe 2017, 2018 (.ppt)

Souhrnné sebehodnocení praktických kompetencí v sociální praxi (.doc)

Pracovní verze smlouvy (.doc)

Deník praxe (.doc)

Životopis - vzor (.doc)

Příklad deníku z praxe (.doc)


Praxe a supervize I., II., III. pro nMgr. SACH

Úvodní informace (.docx)

List mentora I., II., III. (.docx)

Zpráva z PX I. (.docx)

Zpráva z PX II. (.docx)

Zpráva z PX III. (.docx)

Dotaznik k PX I. (.docx)

Dotaznik k PX II. (.docx)

Dotaznik k PX III. (.docx)


Člověk s narušenou komunikační schopností

Anotace (.doc)

01 Člověk s narušenou komunikační schopností (.ppt)

02 Dyslalie / Patlavost (.ppt)

03 Patologie mluvní komunikace v sociální interakci (.ppt)

04 Poruchy rezonance hlasu a řeči (.ppt)

05 Palatolalie jako důsledek rozštěpu (.ppt)

06 Poruchy plynulosti a tempa řeči (.ppt)

07 Brebtavost (.ppt)

VOICE

01 Vývoj hlasové funkce (.ppt‎)

02 Poruchy a vady hlasu (.ppt‎)

03 Jícnový hlas (.ppt‎)

04 Hlasová hygiena A (.ppt‎)

05 Hlasová hygiena B (.ppt‎)


Psychopatologie


Rizikové skupiny a riziková chování

Anotace (.doc)

01-02 Úvod; Rizikové skupiny, agresivita a násilí (.ppt)

03 Extremismus (.ppt)

04 Rodina jako zdroj sociálně patologických jevů (.ppt)

05 Domácí násilí (.ppt)

06 Obchodování s lidmi (.ppt)

07 Autoagresivita - suicidita, sebepoškozování (.ppt)

08 Poruchy příjmu potravy (.ppt)

09 Chudoba (.ppt)

10 Nezaměstnanost (.ppt)

11 Návykové a impulzivní poruchy (.ppt)

12 Závislost na psychoaktivních látkách (.ppt)


Práce se seniory

01 Anotace (.doc)

02 Úvod (.ppt)

02a Kognitivní rehabilitace (.ppt)

02b Pracovní postupy sociálního pracovníka (.ppt)

03 Afázie (.ppt)

04 Péče o osoby s afázií (.ppt)

05 Demence (.ppt)

05a Reminiscenční terapie (.ppt)

06 Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou (.ppt)

07 Dysartrie (.ppt)

08 Dysfagie (.ppt)

09 Orientace v realitě (.ppt)

10 Zooterapie (.ppt)


Teorie sociálního poradenství

01 Anotace (.doc)

02 Sociální poradenství a poradenství pro uživatele sociálních služeb (.ppt)

03 Sociální poradenství (.ppt)

04 Poradenský proces v sociální práci (.ppt)

05 Složky poradenství (.ppt)

06 Podmínky, metody a techniky sociálního poradenství (.ppt)

07 Obsah sociálního poradenství (.pptx)


PhDr. Monika Nová

Problémy menšinových skupin I. a II.

Zimní semestr:

Anotace (.doc)

01 Menšina, dělení menšin, marginální skupina, národ, národnostní menšina (.pptx)

02 Migrace (.pptx)

03 Ženevská konvence, právní postavení uprchlíků, psychosociální situace uprchlíků, konkrétní pomoc (.pptx)

04 Sociální práce s migranty, s žadateli o mezinárodní ochranu, azyl (.pptx)

05 Antiopresivní přístup, pedagogika osvobození (.pptx)

06 Kultura, modely soužití ve společnosti, Samuel Huntington (.pptx)

07 Konkrétní přístupy v práci s menšinami (.doc)

08 Modely, tzv. "malá paradigmata" (.doc)

09 Terorismus, terorismus ve vztahu k menšinám, příklady, mezinárodní právo (.pptx)

10 Rasismus, rasa, rasové teorie (.pptx)

11 Témata semináře (.docx)


Letní semestr:

01 Sociální práce s menšinami (.pptx)

02 Přístupy sociální práce ve vztahu k menšinám (.pptx)

03 Sociální vyloučení a nástroje integrace (.pptx)

04 „Obtížný“ sociální klient (.pptx)

05 Poradenství v rámci práce s menšinami (.pptx)

06 Etika a menšiny (.pptx)

07 Sociální nerovnost (.pptx)

08 Lidská práva (.ppt)

09 Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv (.ppt)

10 Psychosociální práce se členy extremistických skupin (pptx.)

11 Řešení problémů menšin v české legislativě a v mezinárodních úmluvách (.docx)

12 Služby pro uprchlíky a etnické menšiny (.pptx)


Úvod do rozvojových studií I. a II.

Zimní semestr:

Anotace (.doc)

01 Charakterisika mezinárodních vztahů, hlavní aktéři, základní témata (.pptx)

02 Základní pilíře rozvojové pomoci (.pptx)

03 Globální problémy (.ppt)

04 Celosvětové problémy - hlad, hladomor, přelidnění, globální index hladu (.ppt)

05 Trvale udržitelný rozvoj, principy rozvoje, cíle tisíciletí (.pptx)

06 Světová ekonomika, index lidského rozvoje, evropská integrace, rozvojové země (.pptx)

07 Geopolitika, kulturní aspekty v geopolitice, současné tendence (.pptx)

08 Kolonialismus, dekolonizace, dopady kolonie ve světě (.pptx)

09 Vývoj neziskového sektoru v ČR (.pptx)

10 Témata semináře (.docx)


Sociální politika

01 Úvod do sociální politiky, objekty a subjekty sociální politiky (.pptx)

02 Pojmy a témata sociální politiky (.pptx)

03 Funkce, nástroje a financování sociální politiky (.pptx)

04 Sociálně politické doktríny, principy sociální politiky (.pptx)

05 Zdravotní, rodinná, bytová, vzdělávací sociální politika (.pptx)

06 Chudoba (.pptx)

07 Sociální stát = welfare state (.docx)

08 Vývoj a krize sociálního státu (.docx)

09 Základní vztah mezi hospodářskou a sociální politikou (.docx)

10 Vývoj sociální politiky (.docx)


Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

01 Humanitární pomoc, Humanitární pracovník, Etický kodex (.pptx)

02 Tradice pomoci, základní terminologie (.docx)

03 Rozvojová pomoc vs humanitární pomoc (.docx)

04 Češi a charita (.pptx)

05 Firemní dobrovolnictví (.pptx)

06 Mezinárodní humanitární právo (.pptx)

07 Humanitární pomoc Evropské unie (.ppt)

08 Historické přístupy k procesům globalizace (.ppt)

09 Humanitární pomoc, solidarita s postiženými zeměmi (.pptx)

10 Japonsko 1945 a 2011 (.ppt)

11 Lokální kulturní prostředí v procesu globalizace (.ppt)

12 Možnost zapojení do rozvojové spolupráce (.ppt)

13 Rozvojová pomoc - způsoby a formy realizace(.ppt)

14 Rozvojový projekt na Haiti (.pptx)

15 Terorismus (.pptx)Poslední změna: 27. leden 2021 20:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám