Institucionální plán UK

Institucionální plán UK pro roky 2016–2018

Vyhlášení výsledků soutěže (.pdf)

Do stanoveného termínu bylo podáno 13 projektů splňujících vyhlášené požadavky. Hodnotící komise je vyhodnotila podle stanovených kritérií a vybrala k financování projekty následujících pracovníků (v abecedním pořádku):


 • PhDr. Miloslava Blažková, CSc.

 • Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

 • Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

 • Mgr. Lucie Kopecká

 • Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

 • PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

 • doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

 • PhDr. Monika Nová

 • MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.

 • MgA. Alena Špačková

 • doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

 • ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.Institucionální plán UK pro rok 2015

Vyhlášení výsledků soutěže (.pdf)

Hodnotící komise provedla vyhodnocení přijatých projektů a navrhla k financování následující projekty v tematickém okruhu 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů:


 • Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.

  Inovace předmětů Pokročilá komunitní sociální práce a Management sociální práce a NNO

 • ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

  Příprava nového kurzu Religionistika a teologie

 • Mgr. Monika Nová

  Tvorba uceleného studijního materiálu z předmětu Metody a teorie sociální práce

 • doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

  E-learningová forma výuky předmětu Komparativní symbolika a eklesiologie

 • doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

  Příprava studijních materiálů pro kurz Džinismus I. a II.


Poslední změna: 19. říjen 2015 11:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám