Grantová agentura UK

Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

Opatření rektora č. 31/2021 – Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

Opatření rektora č. 35/2021 – Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na 4. listopadu 2021.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 11. listopadu 2021.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 31/2020.

Doporučení pro žadatele o nové projekty:

Kontaktujte koordinátora v dostatečném předstihu v rámci fakultního termínu odevzdání přihlášek nových projektů pro detailní informace k podání projektu.

Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (https://cuni.cz/UK-2446.html#12).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě je stanovena na 18. ledna 2022.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 27. ledna 2022.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na fakultě je stanovena na 28. března 2022.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 5. dubna 2022.

  Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.

Odkazy:

Novinky

Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2021

Vstup do aplikace GA UK


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 8. únor 2022 10:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám