Grantová agentura UK

Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)

Opatření rektora č. 36/2023 – Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)

Opatření rektora č. 11/2023 – Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

  English version: https://cuni.cz/UKEN-753.html

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 2. října 2023.

 3. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na

  3. listopadu 2023.

  Návod pro navrhovatele: založení a podání přihlášky projektu - česky

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 13. listopadu 2023.

  Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 11/2023.

Doplňující informace pro navrhovatele

Podrobné informace k podání přihlášky projektu

Doporučení pro žadatele o nové projekty:

Kontaktujte koordinátora v dostatečném předstihu v rámci fakultního termínu odevzdání přihlášek nových projektů pro detailní informace k podání projektu.

Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (https://cuni.cz/UK-2446.html#12).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem

  2. října 2023.

 3. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě je stanovena na 15. ledna 2024.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 29. ledna 2024.

  Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 11/2023.

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem

  2. října 2023.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na fakultě je stanovena na 5. dubna 2024.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 15. dubna 2024.

  Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.

  Pro studenty je závazný fakultní termín podání, který je dříve než rektorátní a stanovuje jej děkan fakulty.


Doplňující informace k řešeným projektům – žádost o změnu / pokračování / závěrečná zpráva

Odkazy:

Novinky

Vstup do aplikace GA UK

Opatření rektora č. 29/2023 Statut cen za mimořádný vědecký výsledek dosažený v rámci účelové podpory GA UK

Vyhlášení výsledků záverečných zpráv soutěže GA UK za rok 2022


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 2. říjen 2023 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám