Grantová agentura UK

Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2019)

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2018.

 3. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě je stanovena na 13. listopadu 2018.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 20. listopadu 2018.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Doporučení pro žadatele o nové projekty:

Kontaktujte koordinátora v dostatečném předstihu v rámci fakultního termínu odevzdání přihlášek nových projektů pro detailní informace k podání projektu.


Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2018.

 3. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě je stanovena na 17. ledna 2019.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 24. ledna 2019.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2018.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na fakultě je stanovena na 4. dubna 2019.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 11. dubna 2019.

  Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


Kontaktní osoba:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 30. listopad 2018 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám