Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram 2023

 • Závěrečné zprávy projektů a konferencí SVV řešené v období 2020-2022 se podávají na RUK do 15. 2. 2023.

  Fakultní termín je stanoven na 10. 2. 2023.

 • Návrhy nových projektů a konferencí pro rok 2023 se podávají na RUK do 15. 2. 2023. Upozornění: Projekty se podávají pouze na rok 2023 (jednoleté).

  Fakultní termín je stanoven na 10. 2. 2023.

Fakultní koordinátor:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Řešené projekty SVV (2020 - 2022)

 • SVV č. 260 490

  Proměny náboženské identity v křesťanství a judaismu.

  Hlavní řešitel: doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.

Transformations of Religious Identity in Judaism and Christianity 22. 11. 2021

 • SVV č. 260 491

  Název projektu: Teologická studentská vědecká konference

  Hlavní řešitel: prof. ThDr. J. B. Lášek, Dr.h.c. mult.

https://htf.cuni.cz/HTF-561-version1-konference_program_14_12_2020.pdf

Řešené projekty SVV (2017 - 2019)

 • SVV č. 260 356/2017

  Název projektu: Fenomén migrace v náboženské reflexi, role náboženského probuzení, sekularizační a desekularizační procesy v křesťanství a judaismu

  Hlavní řešitel: doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.

 • SVV č. 260 357/2017

  Název projektu: Teologická studentská vědecká konference

  Hlavní řešitel: prof. ThDr. J. B. LášekPoslední změna: 13. leden 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám