Specifický vysokoškolský výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

Harmonogram 2024

 • Průběžné zprávy projektů a konferencí SVV řešených v období 2023 - 2024 se podávají na RUK do 15. 2. 2024.

  Fakultní termín je stanoven na 7. 2. 2024.

 • Závěrečné zprávy projektů a konferencí SVV řešených v období 2023 - 2024 se podávají na RUK do 15. 2. 2025.

  Fakultní termín je stanoven na 7. 2. 2024.

 • Návrhy nových projektů a konferencí pro rok 2024 se podávají na RUK do 15. 2. 2024. Upozornění: Projekty se podávají pouze na rok 2024 (jednoleté).

  Fakultní termín je stanoven na 7. 2. 2024.

  Nedílnou součástí každého individuálního návrhu jsou tyto přílohy:

  • popis studentského vědeckého projektu

  • strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let

  Doporučený rozsah pro každou z výše uvedených příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany A4.

Fakultní koordinátor:

Mgr. Viktorie Slováková, Ph.D.

vedoucí oddělení

E-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny:

Konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Řešené projekty SVV (2023 - 2024)

 • SVV č. 260 616

  NÁBOŽENSTVÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU (se specifickým zaměřením na křesťanství a judaismus)

  Hlavní řešitel: doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.

 • SVV č. 260 617

  Název projektu: Teologická studentská vědecká konference

  Hlavní řešitel: prof. ThDr. J. B. Lášek, Dr.h.c. mult.

Řešené projekty SVV (2020 - 2022)

Řešené projekty SVV (2017 - 2019)

 • SVV č. 260 356/2017

  Název projektu: Fenomén migrace v náboženské reflexi, role náboženského probuzení, sekularizační a desekularizační procesy v křesťanství a judaismu

  Hlavní řešitel: doc. ThDr. J. Vogel, Th.D.

 • SVV č. 260 357/2017

  Název projektu: Teologická studentská vědecká konference

  Hlavní řešitel: prof. ThDr. J. B. LášekPoslední změna: 4. leden 2024 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám