Soutěž vysoce kvalitních monografií

Cílem Soutěže vysoce kvalitních monografií je ocenit nejlepší publikace fakult a mateřských součástí UK. Koná se každoročně. Nejvýznamnější monografie UK za dané období hodnotí dvě odborné komise (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy). Odborné komise stanovují standardy, spolu s tím i úroveň náročnosti, pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech. Do soutěže jsou nominovány monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou zaznamenány v Registru informací o výsledcích (RIV). Počet nominací je každý rok pro všechny fakulty UK stanoven. Více viz Soutěž vysoce kvalitních monografií

Řízení soutěže:

Opatření rektora č. 20/2021

Složení hodnotitelských komisí

Výsledky:

Výsledky Soutěže monografií v roce 2021

Výsledky Soutěže monografií v roce 2020


Nominační postup na HTF UK

Jednotlivé katedry nominují v každém roce omezený počet monografií (dle kvóty z RUK) a odevzdají na oddělení vědy. Fakulta nominuje nejhodnotnější monografie, které se v daném roce do soutěže přihlašují.

  • stručné zdůvodnění vědecké excelence dané monografie (cca 1 normostrana A4)

  • recenze na monografii (pokud jsou dosažitelné)

  • jeden fyzický výtisk monografie

Termíny: Pro rok 2022 není dosud stanoven.


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail: marketa.langer@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a

Poslední změna: 8. únor 2022 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám