Nástěnka studijního oddělení

V důsledku současné situace ohledně koronavirové nákazy se podmínky provozu fakulty mění. Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách fakulty. Doporučuje se stránky pravidelně sledovat.


Upozornění studentům, kteří se budou hlásit k jarnímu termínu státních závěrečných zkoušek (SZZk):

Tímto připomínáme, že dle OD 08/2019 Státní závěrečné zkoušky pro akademický rok 2019/2020 bude otevřen Studijní informační systém (SIS) pro přihlašování ke SZZk v termínu od 24. 4. do 11. 5. 2020. Závěrečnou práci (pokud ji chce student v jarním termínu obhajovat) je nutné nahrát do SISu do 11. 5. 2020.


Pokud student úspěšně absolvuje předmět distančním způsobem a pedagog mu nebude moct zápočet/kolokvium/zkoušku (atestace) zapsat do indexu nevadí. Důležité je, aby pedagog složenou atestaci zapsal studentovi do SISu!


Kontrola ke SZZk se provádí podle SISu, nikoliv podle indexu!


Studenti, kteří se budou hlásit k jarním státním zkouškám nemusí do 2. 6. 2020 odevzdávat osobně index ke kontrole na SO. Je ale nutné, aby si do tohoto data sami provedli kontrolu v SISu, zda mají k dané části SZZk, ke které se přihlásili, splněno. Pouze v případě, že jim po 2. 6. 2020 bude kontrola hlásit nesplnění podmínek (špatně zapsaný kód předmětu, nezapsané atestace od pedagoga v SISu, apod.) - i přesto, že jsou si jisti, že splněno mají - spojí se se studijním oddělením.

Index ale v každém případě přinesou s sebou v den státní závěrečné zkoušky a ráno jej odevzdají na studijním oddělení.


Pokud student má zapsanou v indexu konzultaci k bc/dpl práci a nemá ji dosud zapsanou v SISu, zašle na email scan indexu, ze kterého bude zřejmý zápis konzultace a majitel indexu (první strana s osobními údaji). Pokud student nebude moct získat zápis od vedoucího své práce do indexu, zařídí, aby pedagog zaslaným emailem na studijní oddělení tuto konzultaci s určitým datem potvrdil.

Pokud student nebude moct na studijní oddělení jakýmkoliv způsobem doručit tištěnou verzi závěrečné práce svázanou v kroužkové vazbě, nahlásí to na studijní oddělení nejpozději do 2. 6. 2020.


Upozornění:

Apelujeme na studenty, aby se ujistili, že se připravují na SZZk ze správných otázek!

Na https://htf.cuni.cz/HTF-152.html jsou zveřejněny dva druhy.

Pro ty, kteří nastoupili do studia v ak. roce 2019/2020 a pro ty, kteří nastoupili do 1. ročníků v ak. roce 2018/2019 a dříve!Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".


Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2019/20.  

ZS:  2019 - 4. a 5. X.,  11. a 12. X.,  18. a 19. X.,  8. a 9. XI.,  15. a 16. XI.,  22. a 23. XI.,  29. a 30. XI.,  6. a 7. XII.,  13. a 14. XII.,  2020 - 10. a 11. I.

LS:  2020 – 21. a 22. II.,  28. a 29. II.,  6. a 7. III.,  13. a 14. III.,  20. a 21. III.,  27. a 28. III.,  3. a 4. IV.,  17. a 18. IV.,  24. a 25. IV.,  15. a 16. V.


Sdělení pedagogů

  • Doc. Jiří Beneš zkouší 24. 6. 2020 od 10:30 v L204.


Poslední změna: 16. červen 2020 14:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám