Nástěnka studijního oddělení

Zápis předmětů do SISu


Dle OD 02/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

lze v termínu 31. 1. 2023 - 21. 2. 2023 zapisovat předměty do SISu. (pro letní semestr)


Studenti si osobní rozvrh vytvářejí sami na základě jejich studijního plánu a celofakultního rozvrhu zveřejněného ve formě .xlsx


Návod na zápis předmětu naleznete zde


Samotné studijní plány nalezte zde

Celofakultní rozvrh naleznete zde


Poznámka:

Rozvržení předmětů ve studijním plánu do jednotlivých ročníků, a jejich plnění v tomto pořadí, není povinné, pouze doporučené.

V případě, že v rámci rozvrhu dojde ke kolizi dvou předmětů stejného semestru, je možné jeden z nich splnit později v průběhu daného studia.


Pro postup do dalšího ročníku studia kontroluje studijní oddělení splnění minimálního počtu kreditů viz čl. 4 Pravidla pro organizaci studia HTF UK


Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


Opatření proděkana pro studijní záležitosti č. 1/2022 - Seznamy uznávaných předmětů v bakalářském studijním programu Sociální pedagogika z obdobných akreditovaných vzdělávacích programů vybraných vyšších odborných škol pro AR 2022/2023  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".


Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2022/23.  

ZS:  2022 - 7. a 8 .10.; 14. a 15 .10.; 21. a 22 .10.; 4. a 5. 11.; 11. a 12 .11.; 25. a 26 .11.; 2. a 3 .12.; 9. a 10 .12.2022; 16. a 17 .12.; 6. a 7.1 .2023 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


LS:  2023 –17. a 18 .2.; 24. a 25 .2.; 3. a 4 .3.; 10. a 11 .3.; 17. a 18 .3.; 24. a 25 .3.; 31. 3. a 1. 4.; 21. a 22 .4; 28. a 29 .4.; 12. a 13. 5 .2023 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


Sdělení pedagogů

  • Ve čtvrtek 18. května dr. J. Hrdlička přednáší mimo Prahu. Jeho přednáška na HTF UK se v tento den nekoná.

  • Výuka dr. Ondrušové ve dnech 9. 5. a 16. 5. odpadá.

  • Ve dnech 17.-18. května odpadá výuka dr. Vymětalové Hrabákové.

  • Konzultační hodiny dr. Roubalové budou od května až do odvolání probíhat pouze v pátek.


Poslední změna: 16. květen 2023 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám