Nástěnka studijního oddělení


OD 04/2024 Harmonogram akademického roku 2024/2025


Základní informace k řádnému vstupu do 1. ročníku (pptx.)

Verze v PDF


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle OD 01/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024

pro studenty HTF lze v termínu 5. 2. 2024 - 26. 2. 2024 zapisovat předměty do SISu. (pro letní semestr)

pro ostatní studenty lze v termínu 17. 2. 2024 - 26. 2. 2024 zapisovat předměty do SISu. (pro letní semestr)


Předměty zapsané do SISu v tomto období lze zároveň i ze SISu mazat. Po uzavření SISu pro zápis a výmaz předmětů si již student nebude moci předměty ze SISu sám odstranit. Je tedy dobré při zapisování předmětů do SISu postupovat s rozmyslem.


Zápis předmětů do SISu


Studenti si osobní rozvrh vytvářejí sami na základě jejich studijního plánu a celofakultního rozvrhu zveřejněného ve formě .xlsx


Návod na zápis předmětu naleznete zde

Návod na MS Teams zde


Samotné studijní plány nalezte zde

Celofakultní rozvrh naleznete zde


Poznámka:

Rozvržení předmětů ve studijním plánu do jednotlivých ročníků, a jejich plnění v tomto pořadí, není povinné, pouze doporučené.

V případě, že v rámci rozvrhu dojde ke kolizi dvou předmětů stejného semestru, je možné jeden z nich splnit později v průběhu daného studia.


Pro postup do dalšího ročníku studia kontroluje studijní oddělení splnění minimálního počtu kreditů viz čl. 4 Pravidla pro organizaci studia HTF UK


Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


Opatření proděkanky pro studijní záležitosti č. 1/2023 - Seznamy uznávaných předmětů v bakalářském studijním programu Sociální pedagogika z obdobných akreditovaných vzdělávacích programů vybraných vyšších odborných škol pro AR 2023/2024  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".Sdělení pedagogů

Poslední změna: 24. červen 2024 09:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám