Nástěnka studijního oddělení

Zápis předmětů do SISu

Dle OD 02/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022

lze v termínu 31. 1. 2022 - 28. 2. 2022 zapisovat předměty do SISu. (pro letní semestr)

Studenti si osobní rozvrh vytvářejí sami na základě jejich studijního plánu a celofakultního rozvrhu zveřejněného ve formě .xlsx


Návod na zápis předmětu naleznete zde


Samotné studijní plány nalezte zde

Celofakultní rozvrh naleznete zde


Poznámka:

Rozvržení předmětů ve studijním plánu do jednotlivých ročníků, a jejich plnění v tomto pořadí, není povinné, pouze doporučené.

V případě, že v rámci rozvrhu dojde ke kolizi dvou předmětů stejného semestru, je možné jeden z nich splnit později v průběhu daného studia.


Pro postup do dalšího ročníku studia kontroluje studijní oddělení splnění minimálního počtu kreditů viz čl. 4 Pravidla pro organizaci studia HTF UK


Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".


Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2021/22.  

ZS:  2021 - 1. a 2. 10.; 8. a 9. 10.; 22. a 23. 10.; 5. a 6. 11.; 12. a 13. 11; 19. a 20. 11; 26. a 27.11; 3. a 4. 12; 10. a 11. 12. 2021; 7. a 8. 1. 2022 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


LS:  2022 – 25. a 26. 2.; 4. a 5.3.; 11. a 12.3.; 18. a 19.3.; 25. a 26.3.; 1. a 2. 4.; 8. a 9. 4.; 29. a 30. 4.; 6. a 7. 5.; 13. a 14. 5. 2022 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


Sdělení pedagogů

Poslední změna: 19. leden 2022 11:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám