Nástěnka studijního oddělení


Dle OD 01/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024


lze v termínu 11. 9. 2023 - 9. 10. 2023 zapisovat předměty do SISu. (pro zimní semestr)


Zápis předmětů do SISu


Studenti si osobní rozvrh vytvářejí sami na základě jejich studijního plánu a celofakultního rozvrhu zveřejněného ve formě .xlsx


Návod na zápis předmětu naleznete zde


Samotné studijní plány nalezte zde

Celofakultní rozvrh naleznete zde


Poznámka:

Rozvržení předmětů ve studijním plánu do jednotlivých ročníků, a jejich plnění v tomto pořadí, není povinné, pouze doporučené.

V případě, že v rámci rozvrhu dojde ke kolizi dvou předmětů stejného semestru, je možné jeden z nich splnit později v průběhu daného studia.


Pro postup do dalšího ročníku studia kontroluje studijní oddělení splnění minimálního počtu kreditů viz čl. 4 Pravidla pro organizaci studia HTF UK


Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


Opatření proděkanky pro studijní záležitosti č. 1/2023 - Seznamy uznávaných předmětů v bakalářském studijním programu Sociální pedagogika z obdobných akreditovaných vzdělávacích programů vybraných vyšších odborných škol pro AR 2023/2024  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".


Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2023/24.  

ZS:  2023 - 6. a 7. 10.; 13. a 14. 10.; 20. a 21. 10.; 3. a 4. 11.; 10. a 11. 11.; 24. a 25. 11.; 1. a 2. 12.; 8. a 9. 12.; 15. a 16. 12.; 12. a 13. 1. 2024 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


LS:  2024 –23. a 24. 2., 1. a 2. 3., 8. a 9. 3., 15. a 16. 3., 22. a 23. 3., 12. a 13. 4., 19. a 20. 4., 26. a 27. 4., 17. a 18. 5., 24. a 25. 5. 2024 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


Sdělení pedagogů

  • Dnes 4. 12. odpadá výuka doc. Holubové ze zdravotních důvodů.Poslední změna: 4. prosinec 2023 10:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám