Nástěnka studijního oddělení

Zápis předmětů do SISu

OD 02/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022


Dle OD 02/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023

lze v termínu 12. 9. 2022 - 10. 10. 2022 zapisovat předměty do SISu. (pro zimní semestr)

Studenti si osobní rozvrh vytvářejí sami na základě jejich studijního plánu a celofakultního rozvrhu zveřejněného ve formě .xlsx


Návod na zápis předmětu naleznete zde


Samotné studijní plány nalezte zde

Celofakultní rozvrh naleznete zde


Poznámka:

Rozvržení předmětů ve studijním plánu do jednotlivých ročníků, a jejich plnění v tomto pořadí, není povinné, pouze doporučené.

V případě, že v rámci rozvrhu dojde ke kolizi dvou předmětů stejného semestru, je možné jeden z nich splnit později v průběhu daného studia.


Pro postup do dalšího ročníku studia kontroluje studijní oddělení splnění minimálního počtu kreditů viz čl. 4 Pravidla pro organizaci studia HTF UK


Prominutí zmeškání lhůty


Metodika uznávání předmětů z jiného studia


  • Plnění volitelných kurzů na jiných fakultách a VŠ

    Studenti si mohou plnit (po dohodě s příslušným pedagogem) volitelné kurzy i na jiných fakultách UK nebo jiných vysokých školách. Studijnímu oddělení HTF pouze písemně oznámí "co, kde a u koho plní".


Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2022/23.  

ZS:  2022 - 7. a 8 .10.; 14. a 15 .10.; 21. a 22 .10.; 4. a 5. 11.; 11. a 12 .11.; 25. a 26 .11.; 2. a 3 .12.; 9. a 10 .12.2022; 16. a 17 .12.; 6. a 7.1 .2023 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


LS:  2023 –17. a 18 .2.; 24. a 25 .2.; 3. a 4 .3.; 10. a 11 .3.; 17. a 18 .3.; 24. a 25 .3.; 30. a 31 .3.; 21. a 22 .4; 28. a 29 .4.; 12. a 13. 5 .2023 – výuka bude probíhat dle rozvrhu


Sdělení pedagogů


Poslední změna: 23. červen 2022 11:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

v pracovní dny: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám