Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2021/2022


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU) 1. 10. 2021

Náhradní termín zápisu (HT + JU) 12. 10. 2021


Odevzdání Hodnocení plnění individuálního studijního plánu (ISP) za akademický rok 2019/2020: 30. 9. 2021


Odevzdání návrhu individuálního studijního plánu (ISP) studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2021


Zkouška ze základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu ISP - průběžné termíny určí garanti předmětů prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz

od 1. 10. – 30. 11. 2021 a od 1. 2. – 28. 2. 2022


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2022, červen 2022, září 2022

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání oborovou radou příslušného oboru, více viz www.htf.cuni.cz/HTF-687.html Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Termín odevzdání disertační práce: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2021/2022 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy. Více viz OD 07/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 29. 11. 2021 – 30. 4. 2022


Přijímací zkoušky ke studiu (AR 2022/2023) v ak. roce 2020/2021 – řádný termín: 1. 6. – 11. 6. 2022


Přijímací zkoušky ke studiu (AR 2022/2023) v ak. roce 2020/2021 – náhradní termín: červen/červenec 2022Poslední změna: 16. červen 2022 12:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám