Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2018/2019


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU) 1. 10. 2018

Náhradní termín zápisu (HT + JU) 10. 10. 2018


Odevzdání RH ISP (Roční hodnocení ISP) za akademický rok 2017/2018: 30. 9. 2018


Odevzdání Návrhu ISP studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2018


Odevzdání Dodatku k ISP studentů v nadstandardní době studia (v písemné a elektronické podobě a s podpisy žadatele a školitele): 30. 9. 2018


Zkouška ze základních studijních povinností dle ISP - student může konat v průběhu akademického roku. Konkrétní termín kontroly předmětu studia předmětu stanoví zkoušející prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz.


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2019, červen 2019, září 2019

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání OR příslušného oboru, více viz www.htf.cuni.cz/HTF-687.html

Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Termín odevzdání disertační práce: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2018/2019 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy. Více viz OD 07/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 30. 4. 2019


Přijímací zkoušky ke studiu v ak. roce 2018/2019 – řádný termín: 3. 6. – 7. 6. 2019


Přijímací zkoušky ke studiu v ak. roce 2018/2019 – náhradní termín: 17. 6. – 22. 6. 2019
Poslední změna: 15. říjen 2018 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám