Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2020/2021


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU) 1. 10. 2020

Náhradní termín zápisu (HT + JU) 12. 10. 2020


Odevzdání Hodnocení plnění individuálního studijního plánu (ISP) za akademický rok 2019/2020: 30. 9. 2020


Odevzdání návrhu individuálního studijního plánu (ISP) studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2020


Zkouška ze základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu ISP - průběžné termíny určí garanti předmětů prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz

od 1. 10. – 30. 11. 2020 a od 1. 2. – 28. 2. 2021


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2021, červen 2021, září 2021

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání oborovou radou příslušného oboru, více viz www.htf.cuni.cz/HTF-687.html Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Termín odevzdání disertační práce: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2020/2021 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy. Více viz OD 07/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 1. 12. 2020 – 30. 4. 2021


Přijímací zkoušky ke studiu (AR 2021/2022) v ak. roce 2020/2021 – řádný termín: 1. 6. – 11. 6. 2021


Přijímací zkoušky ke studiu (AR 2021/2022) v ak. roce 2020/2021 – náhradní termín: červen/červenec 2021Poslední změna: 26. červen 2020 14:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám