Harmonogram doktorského studia

Akademický rok 2023/2024


Harmonogram doktorského studia:

Zápis do 1. ročníku (HT + JU ; RKS) 2. 10. 2023

Náhradní termín zápisu (HT + JU + RKS) 11. 10. 2023


Odevzdání Hodnocení plnění individuálního studijního plánu (ISP) za akademický rok 2019/2020: 30. 9. 2023


Odevzdání návrhu individuálního studijního plánu (ISP) studentů 1. ročníku - elektronicky: 30. 11. 2023


Zkouška ze základních studijních povinností dle individuálního studijního plánu ISP - průběžné termíny určí garanti předmětů prostřednictvím elektronického systému UK is.cuni.cz

od 1. 10. – 30. 11. 2023 a od 1. 2. – 28. 2. 2024


Státní závěrečné doktorské zkoušky: únor/březen 2024, červen 2024, září 2024

Žádost ke složení státní závěrečné doktorské zkoušky se podává k termínům projednání oborovou radou příslušného oboru, více viz www.htf.cuni.cz/HTF-687.html Předpokladem pro konání SZDZK je splnění všech základních studijních povinností dle ISP.


Termín odevzdání disertační práce: K obhajobě disertační práce se student přihlašuje prostřednictvím oddělení vědy. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je splnění všech základních studijních povinností dle ISP a publikování výsledků badání v rámci psaní disertační práce.

Informace pro studenty 8. ročníku a ty studenty, kterým v akademickém roce 2023/2024 uplyne maximální doba studia: Disertační práce spolu se všemi náležitostmi musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia na oddělení vědy. Více viz OD 07/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.


Termín pro podání přihlášek do doktorského studia: 29. 11. 2023 – 30. 4. 2024


Přijímací zkoušky ke studiu do 1. ročníku AR 2024/2025 v ak. roce 2023/2024 – řádný termín: bude upřesněno


Přijímací zkoušky ke studiu do 1. ročníku AR 2024/2025 v ak. roce 2023/2024 – náhradní termín: bude upřesněno


Poslední změna: 17. září 2023 09:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám