Disertační práce

Přehled obhajob disertačních prací


Uchazeči o obhajobu disertační práce - Husitská teologie / Judaistika / Raně křesťanská studia

Program

Uchazeč

Datum

Místo

Husitská teologie

ThDr. Vladislav Sinenki

bude stanoveno

bude upřesněno

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Judaistika

Raně křesťanská studia

Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (4. patro, místnost H402A)

Meziuniverzitní studium

Společné programy

V současné době narůstá popularita takových studijních programů, které jsou realizovány ve spolupráci dvou a více škol z rozdílných státních celků. Tyto programy slouží jako nástroj k uspokojování poptávky po naplňování strategických partnerství, internacionalizaci, zahraniční spolupráci i mobilitě, a to jak v případě studentů, tak i akademického personálu a realizačního managementu. Mezinárodní povaha těchto programů s sebou ale nese i řadu potenciálních komplikací, z nichž tou nejvíce bazální je patrně sama jejich typologie a členění. V souvislosti s tímto druhem studia lze totiž v praxi narazit na celou škálu označení, od rozšířenějších názvů jako joint degree, double degree či multiple degree až po integrated, consecutive, dual, international, conjoint, parallel, simultaneous a common degree. Bez ohledu na výše naznačenou pojmovou pluralitu (vycházející z rozdílných legislativních rámců jednotlivých vysokých škol) je zásadní to, že na půdě UK jsou všechny tyto programy akreditovány dle § 47 (a) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Více https://mus.cuni.cz/MUS-5.html

Hlavní stránka https://mus.cuni.cz/MUS-1.html


Poslední změna: 1. červenec 2024 11:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám