Disertační práce

Přehled obhajob disertačních prací

Obor Husitská teologie3. 5. 2018 v 10:00 hodin, UK HTF , 4. patro, místnost H 401


Složení zkušební komise:


Předseda komise:

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c. – HTF UK


Členové komise:

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. – HTF UK

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. – HTF UK

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – HTF UK

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D. - TF JČU


Student: Mgr. Sylvie Stretti, téma práce: Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality


Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků (1. patro, místnost H108).


Poslední změna: 12. duben 2018 14:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám