Oborové rady


Oborová rada programu / oboru Husitská teologie

Předseda

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (HTF UK)

Členové

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (HTF UK)

ThDr. Jan Hradil, Th.D. (CČSH)

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (HTF UK)

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. (HTF UK)

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (HTF UK)

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (JČU TF)

Zasedání oborové rady oboru Husitská teologie v akademickém roce v 2021/2022

  • 1. zasedání v AR 2021/2022 – 20. 10. 2021

  • 2. zasedání v AR 2021/2022 – 15. 12. 2021

  • 3. zasedání v AR 2021/2022 – 23. 02. 2022

  • 4. zasedání v AR 2021/2022 – 25. 05. 2022

Zápisy ze zasedání oborové rady oboru Husitská teologie HTF UK

Akademický rok 2021/2022

Akademický rok 2018/2019

Zápisy ze zasedání oborových rad do akademického roku 2016/2018 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402a.

Oborová rada programu / oboru Judaistika

Předseda

doc. Jiří Beneš, Th.D. (HTF UK)

Členové

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK)

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

prof. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (HTF UK)

doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (FF UK)

doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF UK)

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (HTF UK)

doc. David Biernot, Th.D.

PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.

JUDr. Tomáš Kraus (FŽO)

PhDr. Zdeňka Kokošková (Národní archiv)

Zasedání oborové rady oboru Judaistika v akademickém roce 2021/2022

  • 1. zasedání v AR 2021/2022 – 18. 10. 2021

  • 2. zasedání v AR 2021/2022 – 06. 12. 2021

  • 3. zasedání v AR 2021/2022 – bude upřesněno

Zápisy ze zasedání oborové rady oboru Judaistika HTF UK

Akademický rok 2021/2022

Zápis ze dne 18. 10. 2021 (v přípravě)

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Zápisy ze zasedání oborových rad do akademického roku 2016/2018 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402a.

Oborová rada programu Raně křesťanská studia

Nově akreditovaný doktorský studijní program. Přijímací řízení vypsáno na akademický rok 2022/2023.

Předseda

doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

Členové

prof. Dr. Ulrich Berner

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c. (mult.)

prof. Miloš Lichner

prof. ThDr. Ján Šafin, Ph.D.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis , Th.D.

doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.

doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Akademický rok 2021/2022

Zasedání oborové rady proběhne 2 – 3/2022.





Poslední změna: 4. květen 2022 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208



Jak k nám