Oborové rady


Oborová rada oboru Husitská teologie

Předseda:

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (HTF UK)


Členové:

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c. (HTF UK)

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. (HTF UK)

doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D. (HTF UK)

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (HTF UK)

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (JČU TF)

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (ÚJČ AV ČR, v.v.i.)

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (MU FF)

ThDr. Jan Hradil, Th.D. (CČSH)


Zasedání oborové rady oboru Husitská teologie v akademickém roce 2018/2019

  • 1. zasedání v AR 2018/2019 - 17. 10. 2018

  • 2. zasedání v AR 2018/2019 - 12. 12. 2018

  • 3. zasedání v AR 2018/2019 - 20. 2. 2019 - zrušeno

  • 4. zasedání v AR 2018/2019 - 22. 5. 2019


Zápisy ze zasedání oborové rady oboru Husitská teologie HTF UK

Zápisy ze zasedání oborových rad do akademického roku 2016/2017 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402a.


Akademický rok 2018/2019


Oborová rada oboru Judaistika

Předseda:

doc. Jiří Beneš, Th.D. (HTF UK)


Členové:

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (FF UK)

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (HTF UK)

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK)

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

prof. Pavel Hošek, Th.D. (ETF UK)

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (HTF UK)

doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (FF UK)

doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF UK)

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D. (HTF UK)

JUDr. Tomáš Kraus (FŽO)

PhDr. Helena Krejčová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

PhDr. Zdeňka Kokošková (Národní archiv)


Zasedání oborové rady oboru Judaistika v akademickém roce 2018/2019

  • 1. zasedání – 10. 10. 2018

  • 2. zasedání – 17. 12. 2018 (náhradní termín za 5. 12. 2018)

  • 3. zasedání – 12. 6. 2019


Zápisy ze zasedání oborové rady oboru Husitská teologie HTF UK

Zápisy ze zasedání oborových rad do akademického roku 2016/2017 jsou k dispozici na oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků v kanceláři H402a.


Akademický rok 2017/2018Poslední změna: 19. únor 2019 11:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám