Absolventi a post-doktorandi

Absolventi doktorských studijních programů HTF UK se mohou přihlásit do Spolku přátel HTF UK a do Klubu Alumni UK.

Evropské centrum UK

https://ec.cuni.cz/EC-25.html

Univerzita Karlova je řešitelem projektu TRAIN4EU+, který má přispět ke sdílení dobré praxe mezi členy Aliance 4EU+ ve vědě a výzkumu a přispět k definici společné výzkumné politiky. Evropské centrum vede jeden z pracovních balíčků a podílí se na řešení dalších tří.Více informací o vzdělávacích aktivitách pořádaných v rámci projektu najdete v sekci Aktivity - Kalendář akcí.


Opatření rektorky: „Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022“


Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“

Podle čl. I bodu 290 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:

Nahrazení akademického titulu „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.” uváděné za jménem) akademickým titulem „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.” uváděné za jménem)

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.)

Týká se absolventů UK, kteří ukončili studia v doktorských studijních programech v oblasti teologie a získali podle § 47 odst. 5 akademický titul „doktor teologie“ do 31. srpna 2016.

(§ 99 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. září 2016)
1.

Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu:

Rektorát Univerzity Karlovy

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Oddělení doktorského studia

Ovocný trh 5

116 36 Praha 1

2.

K žádosti je třeba doložit: kopii doktorského diplomu.

3.

Vydání osvědčení není zpoplatněno.

4.

Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky, případně si jej může vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.


Informace jsou k dispozici na webových stránkách Univerzity Karlovy web UK


Poslední změna: 12. duben 2022 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám