Krátkodobé mobility doktorandů


Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí.


Na koho se obrátit, přihlášky

Stejně, jako v případě dlouhodobých doktrorandských stáží se i v případě krátkodobých mobilit obracejte na Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků , a to konkrétně na koordinátorku .

O co se jedná a jaká jsou základní pravidla?

 • Můžete vyjet na 5 – 30 dní.

 • Na výjezd na krátkodobý PhD pobyt má nárok každý student HTF UK řádně zapsaný do doktorského studia.

 • Každý student má nárok na 360 dní jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD.) v rámci programu Erasmus+.

 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na krátkodobý PhD pobyt apod.). Mezi jednotlivými krátkodobými PhD pobyty musí být nejméně jeden měsíc pauza.

 • pobyt je administrován jako praktická stáž nebo studijní pobyt

 • Stipendium lze udělit také na cestu. To znamená na jeden den před začátkem mobility a jeden den po skončení mobility.

 • Toto stipendium může být ještě navýšeno o sociální stipendium 100 Eur u pobytů na 1 - 14 dní či 150 Eur u pobytů na 15 - 30dní.


Výše stipendia pro akademický rok 2023/2024 podle délky krátkodobé mobility:


 • 1 - 14 dní

  79 Eur/den

 • 15 - 30 dní

  56 Eur/den


Kam lze v rámci krátkodobé mobility vyjet?

Lze vyjet do následujících zemí: Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko, Velká Británie, Švýcarsko.

Konkrétní místa, kam můžete vyjet, se dozvíte u naší fakultní koordinátorky Viktorie Slovákové, viz. výše.

Kdy se můžu přihlásit?

Výběrové řízení se konají vždy čtvrtletně:


 • Pro výjezdy od 1.1. do 31.3. – termín přihlášení v listopadu předcházejícího roku (Q1)

 • Pro výjezdy od 1.4. do 30.6. – termín přihlášení v únoru (Q2)

 • Pro výjezdy od 1.7. do 30.9. – termín přihlášení v květnu (Q3)

 • Pro výjezdy od 1.10. do 31.12. – termín přihlášení v srpnu (Q4)

Pro plnou velikost klikněte na harmonogram ↑


Jak to celé probíhá?

Pro přihlášení do výběrového řízení

zasílejte na  následující dokumenty:


 • Motivační dopis v ČJ nebo AJ (v dopise zmínit zahraniční instituci, kam chcete vyjet)

 • Souhlas vedoucího disertační práce (v podobě PDF nebo přiloženého emailu

PŘED VÝJEZDEM - stručný postup


 1. Jakmile po výběrovém řízení budete nominováni, je potřeba potvrdit dokument tzv. Erasmus+ Traineeship Mobility, který dostanete od koordinátora zahraničního oddělení;

 2. založení přihlášky na praktickou stáž v aplikaci https://is.cuni.cz/webapps;

 3. vyplnění všech údajů ve webové aplikaci = vaše informace ve webové aplikaci UK se ze systému vygenerují jako tzv. "Traineeship Agreement";

 4. Traineeship agreement je potřeba podepsat, ze všech stran a musí být i podepsaný děkanem fakulty;

 5. "akceptační dopis" z partnerské university (je potřeba ho poslat koordninátorce ZO HTF, přihláška ve webové aplikaci UK bude mít pak stav "akceptován");

 6. následně zahraniční koordinátor zařídí tzv. "Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia";

 7. "účastnická smlouva" - tuto finální smlouvu připraví Evropská kancelář na rektorátu (je posledním dokumentem před výjezdem co je potřeba zařídit), jakmile pro vás bude smlouva připravena, přijde vám z Evropské kanceláře zvací email k podpisu, budete potřebovat:

  • Traineeship Agreement

  • Akceptační dopis

  • Rozhodnutí děkana o přidělení stipendia (nemusí být originál)

 8. cca do 2 týdnů po podpisu účastnické smlouvy vám přijde na eurový účet stipendium na celé období najednou;

 9. POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ - si zařizujete sami!.

PO NÁVRATU - dokumentace

A. Confirmation of study/trainee period

 • tento formulář je nutný si nechat potvrdit tamním koordinátorem Erasmu+ (formulář slouží k potvrzení délky vašeho pobytu v zahraničí)

 • do 10 dnů od vašeho návratu doručte SCAN formuláře na email  a ORIGINÁL doneste do Evropské kanceláře na rektorátu

B. Hodnocení stáže

Jelikož nebudete v zahraničí studovat žádný předmět - je potřeba napsat "hodnotící zprávu" z mobility na 1 stranu A4 nebo vyplnit Traineeship certificate


C. Vyplnit elektronické závěrečné zprávy

 • EU Survay (automaticky generovaný email od Evropské komise)

 • Charles Abroad

Poslední změna: 2. listopad 2023 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám