Judaistika

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Požadavky:

Obsahem SDZ je obor doktorandova studia, tzn. judaistika ve všech svých aspektech. K SDZ  je kandidátovi zadáno celkem čtyři až pět tématických okruhů k tématice zadané doktorské disertační práce. K těmto okruhům je zadána k prostudování i příslušná odborná literatura. Ze zadaných okruhů jsou pak tři okruhy položeny kandidátovi jako zkušební otázky. Důraz při SDZ je kladen zejména na orientaci v domácí i zahraniční literatuře k studovanému oboru a zpracovávanému tématu, současnému stavu bádání a dosažených výsledků.Poslední změna: 1. březen 2019 13:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám