doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.

Zdeněk Vojtíšek (*1963) je religionista. První vysokoškolské studium uzavřel v oboru bohemistiky a anglistiky roku 1986. Ve svobodných poměrech si doplnil vzdělání v oboru sociologie náboženství a religionistika se zaměřením na nová náboženská hnutí na Londýnské škole ekonomie a politické vědy, v programu Fulbrightovy nadace na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a v akademickém programu na Wheaton College v Illinois. Roku 2007 získal doktorát teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a roku 2009 se habilitoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Na této fakultě také od roku 2007 částečně působí. Jeho hlavní badatelskou oblastí je současné žité náboženství, především nová náboženská hnutí, a témata, která s tím souvisejí: milenialismus, mezináboženský dialog apod. Dlouhodobě se věnuje popularizaci oboru jako šéfredaktor populárně-odborného časopisu Dingir (od roku 1998) a internetového zpravodajství Náboženský infoservis (od roku 2017). Patří k zakládajícím členům Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (1993) a v rámci aktivit tohoto spolku se stal odborně vyškoleným poradcem a psychoterapeutem. Je také spoluzakladatelem pracovní skupiny pro mezináboženský dialog Společný hlas. Fórum židů, křesťanů a muslimů (2004).


Životopis

1981-1986 studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor učitelství českého a anglického jazyka, diplomová práce: „Přístavek v českých mluvnicích“

neoficiální studium religionistiky a teologie u prof. Jana Hellera

1986-1988 lektor angličtiny v kursech Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze

1988 doktorát v oboru bohemistika, specializace: česká literatura první poloviny 20. století

1988-1991 operátor počítače, později systémový programátor v podniku PVT Chomutov

1991-1997 šéfredaktor časopisu Bratrská rodina a ředitel nakladatelství Oliva

1995-2007 učitel religionistiky na vyšší odborné škole Evangelikální teologický seminář v Praze, od roku 1999 vedoucí katedry filosofie a religionistiky

1996-1998 externí učitel na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové

1996-dosud externí učitel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

1998-2000 externí učitel na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

2000 akademický host v podzimním trimestru oboru sociologie náboženství a nová náboženská hnutí na Londýnské škole ekonomie a politické vědy, Velká Británie

2000-2009 odborný asistent na katedře psychosociálních věd Husitské teologické fakulty  Univerzity Karlovy

2001-2007 externí učitel na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

2002 absolvent programu Fulbrightovy nadace „Náboženství ve Spojených státech“ na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, USA

2003 absolvent akademického programu na Wheaton College, USA

2003-2007 studium doktorského programu v oboru teologie na Husitské teologické fakultě UK, disertační práce: „Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství“

2007-2011 psychoterapeutický a poradenský výcvik v přístupu zaměřeném na klienta

2008-2009 odborný asistent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

2009 habilitace na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, habilitační spis: „Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí“

2009-2010 docent na katedře psychosociálních věd Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

2009-dosud docent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

2010-dosud vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy


Bibliografie posledních pěti let

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Studijní technologie: průnik scientologického náboženství a pedagogiky. In: DOJČÁR, Martin. Alternatívna religiozita a vzdelávanie. Alternative Religiosity and Education. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2020, 2020, 1, s. 30-50. ISBN 978-80-568-0275-5.


VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.): Islám a křesťanství: Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka, Chomutov: Luboš Marek, 2019, 223 s. Dingir. 2020, 23(březen 2020), ISSN 1212-1371.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Člověk, sekty, nová náboženská hnutí. In: Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2019, s. 546-556. ISBN 978-80-247-5775-9.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. How to Overcome Millennial Disappointment: An Example of the Grail Movement. In: Theologos, 2019, 21(2), 197-220. ISSN 1335-5570.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských dějinách lidstva. In: Kulturní studia, 2019, 6(2), 3-29. ISSN 2533-7599.


KLINGOROVÁ, Kamila - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Women‘s Everyday Spirituality in Diamond Way Buddhism: An Auto-Photographic Study. In: Journal of

Cultural Geography, 2018, 35 (3), 291-314. ISSN 0887-3631.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Yoga, Tantrism, and Persecution: MISA, a New Religious Movement in Social Conflict. In: Central European Journal for Contemporary Religion, 2018, 2 (2), 123-141. ISSN 2570-4893.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Sekty. In: SCHELLE, Karel - JAROMÍR, Tauchen. In: Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek. Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, XII., s. 215-228. ISBN 978-80- 7380-569-2.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Buddhismus. In: HAVLÍČEK, Tomáš – KLINGOROVÁ, Kamila – LYSÁK, Jakub. In: Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, neuveden, s. 98-99. ISBN 978-80-246-3794- 5.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hinduismus. In: HAVLÍČEK, Tomáš – KLINGOROVÁ, Kamila – LYSÁK, Jakub. In: Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, neuveden, s. 106-107. ISBN 978-80-246-3794-5.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí nového věku. In: HAVLÍČEK, Tomáš – KLINGOROVÁ, Kamila – LYSÁK, Jakub. In: Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, Neuveden, s. 110-111. ISBN 978- 80-246-3794-5.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Islám. In: HAVLÍČEK, Tomáš – KLINGOROVÁ, Kamila – LYSÁK, Jakub. In: Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, neuveden, s. 102-103. ISBN 978-80-246-3794-5.


VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženství a násilí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017. 285 s. ISBN 978-80-246-2861-5.


výběr od roku 2004


Další odborná angažmá

Interní působení na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty UK a externí působení na Pedagogické fakultě UK.

Členství ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (od 1993).

Šéfredaktor populárně odborného časopisu o současné náboženské scéně Dingir (od 1998).


Na začátek stránky


Poslední změna: 1. březen 2022 14:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám