doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.


Kontakt

pracovna: v Poradně, místnosti vedle menzy

telefon: +420 222 539 256

email:

osobní stránky


Badatelské zaměření

Nová náboženská hnutí, současná žitá náboženství, mezináboženský dialog, milenialismus, náboženství a poradenství, náboženství a psychoterapie.


Vyučované předměty

Nová náboženská hnutí, Náboženský život v ČR, Náboženství v postmoderní společnosti, Religiozita v současné české společnosti, Mezináboženské vztahy, Milenialismus.


Publikace od roku 2001

Publikace (výběr od roku 2004)


Publikace (výběr z posledních pěti let)

Vojtíšek, Zdeněk, „Problematika tzv. sekt a sektářství“. In: Kachlík, P., Mužík, V. (eds.), Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. Sborník z konference Fórum výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Str. 10. ISBN 978-80-210-4677-1.


Vojtíšek, Zdeněk, „Duchovní poradenství v multikulturní společnosti“. In: Krahulcová, Beáta (ed.), Kontexty sociální a charitativní práce: Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Brno: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2008. Str. 141–154. ISBN 978-80-87127-07-0.


Vojtíšek, Zdeněk, „Duchovní poradenství: Jak vymezit tento pojem?“ In: Krahulcová, Beáta, Ralbovská, Rebeka, Jordánová, Barbora (eds.), Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. Str. 216–222. ISBN 978-80-87127-07-0.


Vojtíšek, Zdeněk, „Conflicts over Mosques in the Czech Republic.“ In: Greskova, Lucia (ed.), State-Church Relations in Europe. Contemporary Issues and Trends at the Beginning of the 21st Century. Bratislava: Institute fo State-Church Relations, 2008, pp. 333-338. ISBN 9788089096367.


Vojtíšek, Zdeněk, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2009. ISBN 978-80-87127-21-6.


Vojtíšek, Zdeněk, „Die Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938). Weitere Glaubensrichtungen“; „Die Zeit der Kommunistischen Herrschaft (1948-1989). Weitere Glaubensrichtungen“. In: Zückert, Martin (ed.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München: Collegium Carolinum, 2009. Str. 209-235; 757-785. ISBN 978-3-486-58957-3.


Vojtíšek, Zdeněk, „Nová náboženská hnutí“. In: Bubík, Tomáš, Fárek, Martin, Holba, Jiří, Kropáček, Luboš, Štampach, Ivan, Titz, Pavel, Tlášková, Zuzana, Vojtíšek, Zdeněk, Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Str. 281-315. ISBN 978-80-7395-288-4.


Vojtíšek, Zdeněk, „Konflikt nových náboženských hnutí a společnosti: jeho podoby a výzvy“. In: Kardis, Kamil, Kardis, Mária (eds.), Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. Str. 13-22. ISBN 978-80-555-0190-1.


Dušek, Pavel, Motl, Jiří, Vojtíšek, Zdeněk, Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0088-8.


Biernot, David, Lukeš, Jiří, Ostřanský, Bronislav, Vojtíšek, Zdeněk, Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu, Praha: Dingir, 2012. ISBN 978-80-86779-24-9.


Vojtíšek, Zdeněk, Charisma a zneužívání, Dingir 15 (3), 2012, s. 74-77, ISSN 1212-1371.


Vojtíšek, Zdeněk (2013): The Grail Movement. The Never-Ending Story of Millennial Expectations. In: Vojtíšek, Zdeněk et alii: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dingir. ISBN 978-80-86779-30-0. Str. 39-49.Profesní životopis

1981-1986 studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor učitelství českého a anglického jazyka, diplomová práce: „Přístavek v českých mluvnicích“

neoficiální studium religionistiky a teologie u prof. Jana Hellera

1986-1988 lektor angličtiny v kursech Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze

1988 doktorát v oboru bohemistika, specializace: česká literatura první poloviny 20. století

1988-1991 operátor počítače, později systémový programátor v podniku PVT Chomutov

1991-1997 šéfredaktor časopisu Bratrská rodina a ředitel nakladatelství Oliva

1995-2007 učitel religionistiky na vyšší odborné škole Evangelikální teologický seminář v Praze, od roku 1999 vedoucí katedry filosofie a religionistiky

1996-1998 externí učitel na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové

1996-dosud externí učitel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

1998-2000 externí učitel na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

2000 akademický host v podzimním trimestru oboru sociologie náboženství a nová náboženská hnutí na Londýnské škole ekonomie a politické vědy, Velká Británie

2000-2009 odborný asistent na katedře psychosociálních věd Husitské teologické fakulty  Univerzity Karlovy

2001-2007 externí učitel na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

2002 absolvent programu Fulbrightovy nadace „Náboženství ve Spojených státech“ na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, USA

2003 absolvent akademického programu na Wheaton College, USA

2003-2007 studium doktorského programu v oboru teologie na Husitské teologické fakultě UK, disertační práce: „Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství“

2007-2011 psychoterapeutický a poradenský výcvik v přístupu zaměřeném na klienta

2008-2009 odborný asistent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

2009 habilitace na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, habilitační spis: „Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí“

2009-2010 docent na katedře psychosociálních věd Husitské teologické fakulty  Univerzity Karlovy

2009-dosud docent na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

2010-dosud vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakulty  Univerzity KarlovyDalší odborná angažmá

Interní působení na katedře religionistiky Evangelické teologické fakulty UK a externí působení na Pedagogické fakultě UK.

Členství ve Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů (od 1993).

Šéfredaktor populárně odborného časopisu o současné náboženské scéně Dingir (od 1998).


Na začátek stránky


Poslední změna: 28. leden 2019 13:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám