Publikační činnost


2020

 • DLUHOŠ, Marek. Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?. In: HOGENOVÁ, Anna - RYBÁK, David. Potřebuje v planetární době filosofie vědu, či věda filosofii?. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, 2020, s. 41-58. ISBN 978-80-7603-162-3.

 • GEBELT, Jiří. Warum Syro-Palästina? Thesen zu den Anfängen der Mandäer. In: OERTER, Wolf Burkhard - VÍTKOVÁ, Zuzana. Coptica, Gnostica und Mandaica Coptica, Gnostica, and Mandaica: Language, Literature, and Art as Media for Interreligious Encounters. 1 vyd. Berlin Boston: De Gruyter, 2020, s. 154-187. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 185. ISBN 978-3-11-061812-9. DOI 10.1515/9783110619904-009.

 • KROPÁČEK, Luboš. Integrace muslimských migrantů: křesťanský pohled. Theologická revue. 2020, 91 (1), 53-69. ISSN 1211-7617.

 • NOSEK, Lukáš. Otec arabské křesťanské literatury: Theodor Abú Qurra (755-830). Prolegomena. Studia Theologica. 2020, 22 (3), 25-50. ISSN 1212-8570. DOI 10.5507/sth.2020.025.

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanská víra pod palbou rozumu: ʻAlí b. Jahjá b. Al-Munadždžim (z. 888) a jeho důkaz pravdy islámu. Theologická revue. 2020, 91 (2), 208-224. ISSN 1211-7617.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Studijní technologie: průnik scientologického náboženství a pedagogiky. In: DOJČÁR, Martin. Alternatívna religiozita a vzdelávanie. Alternative Religiosity and Education. 1 vyd. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2020, 2020, s. 30-50. 1. ISBN 978-80-568-0275-5.


2019

 • DLUHOŠ, Marek. Magie a fenomén démonického - Cesta k transhumanismu 21. století. Theologická revue. 2019, 90 (3), 368-379. ISSN 1211-7617.

 • JANÁK, Jiří. Ten, který přichází v míru : Josef egyptský a egyptský Josef. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Islám a křesťanství: sborník k poctě Luboše Kropáčka. 1 vyd. Chomutov: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019, s. 21-30. ISBN 978-80-87127-78-0.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Castaneda's Mesoamerican inspiration: the Tonal/Nagual, the cardinal points and the birth of contemporary Toltec spirituality. Religio. Revue pro religionistiku. 2019, 27 (2), 247-268. ISSN 2336-4475.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Axis Mundi in the Tropics: Uses and Abuses of Eliade's Phenomenology of Religion in the Schelean Maya Studies. Ethnologia actualis. 2019, 19 (2), 57-80. ISSN 1339-7877.

 • KROPÁČEK, Luboš. Collapses and Continuity in the Islamic World. In: BÁRTA, Miroslav - KOVÁŘ, Martin. Civilisations: Collapse and Regeneration. 1 vyd. Praha: Academia Publishing House, 2019, s. 459-483. ISBN 978-80-200-2907-2.

 • KROPÁČEK, Luboš. Alois Musil (1868-1944) - Ein Wegbereiter des christlich-islamischen Dialogs durch wissenschaftliche Forschung und menschliche Begegnungen. In: Wegbereiter des interreligiösen Dialogs - Band III. Suche nach Verständigung: Christen - Islam. 1 vyd. Wien: LIT Verlag GmbH -Wien, 2019, s. 83-95. ISBN 978-3-643-50973-4.

 • NOSEK, Lukáš. ROZMANITÉ MOTIVY DŽIHÁDU U USMÁNA DAN FODIA (1754-1817). Theologická revue. 2019, 90 (3), 345-356. ISSN 1211-7617.

 • NOSEK, Lukáš. Džihád. Několik poznámek ke kontroverznímu tématu. Verbum. 2019, 30 (1), 38-52. ISSN 1210-1605.

 • NOSEK, Lukáš. "Nevlastníme pravdu... potřebuji pravdu druhých." Pár zastavení nad smyslem Claverieho slov. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 2019, 29 (2), 65-79. ISSN 1213-6301.

 • NOSEK, Lukáš. Vyznání víry nisibského metropolity 'Abdíšó' bar Beríchy (1250-1318). Parrésia. Revue pro východní křesťanství. 2019, 12 (1), 141-169. ISSN 1802-8209.

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanská menšina a užívání Koránu. Příklad biskupa Theodora Abú Qurry (755-830). Theologická revue. 2019, 90 (4), 431-452. ISSN 1211-7617.

 • NOSEK, Lukáš. Ire inter Saracenos desiderio martyrii flagrans aneb misie sv. Františka k muslimům. In: HLAVÁČEK, Petr. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1 vyd. Praha: Filosofie, nakl. FÚ AV ČR, 2019, s. 33-58. Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII. ISBN 978-80-7007-602-6.

 • NOSEK, Lukáš. Muslimský pohled na koncept lidských práv. In: AGHA, Petr. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1 vyd. Praha: Academia, 2019, s. 205-221. Společnost. ISBN 978-80-200-2958-4.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. How to Overcome Millennial Disappointment: An Example of the Grail Movement. Theologos. 2019, 21 (2), 197-220. ISSN 1335-5570.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Člověk, sekty, nová náboženská hnutí. In: VÝROST, Jozef - SLAMĚNÍK, Ivan - SOLÁROVÁ, Eva. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace.. 1 vyd. Praha: Grada, 2019, s. 546-556. 1. ISBN 978-80-247-5775-9.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských dějinách lidstva. Kulturní studia. 2019, 6 (2), 3-29. ISSN 2533-7599.


2018

 • GEBELT, Jiří. Proměny rituálů a migrace - koncept přenosu rituálů na příkladu mandejských rituálů. Pantheon. 2018, 13 (2), 49-72. ISSN 1803-2443.

 • GEBELT, Jiří. Ježíš Kristus a křesťanství v mandejském náboženství. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. 2018, 12 (241), 215-225. ISSN 1802-8209.

 • JANÁK, Jiří. Migrace duchů: Význam ibise skalního ve starém Egyptě. Vesmír. 2018, 97 (6), 366-369. ISSN 0042-4544.

 • KLINGOROVÁ, Kamila - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Women's Everyday Spirituality in Diamond Way Buddhism: An Auto-Photographic Study. Journal of Cultural Geography. 2018, 35 (3), 291-314. ISSN 0887-3631. DOI 10.1080/08873631.2017.1375783.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Náboženství Mayů. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2018, 359 s. ISBN 978-80-246-3992-5.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Religion, Spirituality, Worldviews, and Discourses: Revisiting the term "Spirituality" as opposed to "Religion". Central European Journal for Contemporary Religion. 2018, 2 (2), 81-97. ISSN 2533-7955. DOI 10.14712/25704893.2018.5.

 • KROPÁČEK, Luboš. Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2018, 292 s. ISBN 978-80-246-3813-3.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Sekty. In: SCHELLE, Karel - JAROMÍR, Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek. 1 vyd. Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 215-228. XII.. ISBN 978-80-7380-569-2.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Yoga, Tantrism, and Persecution: MISA, a New Religious Movement in Social Confli. Central European Journal for Contemporary Religion. 2018, 2 (2), 123-141. ISSN 2570-4893.


2017

 • DLUHOŠ, Marek. Svěcení kněží u novodobých gnostiků jako otázka napojení na náboženské egregory. Theologická revue. 2017, 88 (4), 455-469. ISSN 1211-7617.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Monarchie a stát u poklasických Mayů Chichén Itzá a Mayapánu. In: BERÁNEK, Ondřej - CERMANOVÁ, Pavlína - HRUBÝ, Jakub. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století. 1 vyd. Praha: Academia, 2017, s. 727-745. ISBN 978-80-200-2738-2.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Quetzalcoatl and Human Sacrifice. In: PŮTOVÁ, Barbora. Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 215-228. ISBN 978-80-246-3562-0.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana. Pojetí svobody v díle Carlose Castanedy. Theologická revue. 2017, 88 (1), 105-122. ISSN 1211-7617.

 • KOSTIČOVÁ, Zuzana - KŘÍŽOVÁ, Markéta. Mocenské struktury na americkém kontinentě v předkolumbovské době. In: BERÁNEK, Ondřej - CERMANOVÁ, Pavlína - HRUBÝ, Jakub. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století. 1 vyd. Praha: Academia, 2017, s. 711-726. ISBN 978-80-200-2738-2.

 • KROPÁČEK, Luboš. Vztahy mezi křesťanstvím, židovstvím a islámem v dějinách a dnes. In: HOLUBOVÁ, Barbora - KOHNOVÁ, Jana. Demokracie verus identita?. 1 vyd. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, 2017, s. 11-33. ISBN 978-80-7290-948-3.

 • KROPÁČEK, Luboš. Bůh a člověk v islámské mystice. Theologická revue. 2017, 88 (4), 371-381. ISSN 1211-7617.

 • KROPÁČEK, Luboš. Exodus v islámu - rozličná pojetí. Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů. 2017, 76 (76), 8-9. ISSN 1802-2642.

 • KROPÁČEK, Luboš. Rakouský Islamgesetz, mezník na cestách mezináboženského dialogu. Marginalia historica. 2017, 8 (2), 81-94. ISSN 1804-5367.

 • KROPÁČEK, Luboš. Typologie integrace muslimů v právním řádu evropských zemí. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela. Islam v Európe - právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií. 1 vyd. Praha: Leges, 2017, s. 9-18. Teoretic. ISBN 978-80-7502-229-5.

 • NOSEK, Lukáš. Eliáš z Nisibis a jeho Řeč proti astrologii. Parrésia. Revue pro východní křesťanství. 2017, 11 (11), 141-161. ISSN 1802-8209.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hnutí nového věku. In: HAVLÍČEK, Tomáš - KLINGOROVÁ, Kamila - LYSÁK, Jakub. Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 110-111. ISBN 978-80-246-3794-5.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Islám. In: HAVLÍČEK, Tomáš - KLINGOROVÁ, Kamila - LYSÁK, Jakub. Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 102-103. ISBN 978-80-246-3794-5.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Tantra jako individuální rebelství. Dingir. 2017, 20 (2), 58-61. ISSN 1212-1371.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pohanství. In: HAVLÍČEK, Tomáš - KLINGOROVÁ, Kamila - LYSÁK, Jakub. Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 108-109. ISBN 978-80-246-3794-5.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženství a násilí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, 285 s. ISBN 978-80-246-2861-5.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Hinduismus. In: HAVLÍČEK, Tomáš - KLINGOROVÁ, Kamila - LYSÁK, Jakub. Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 106-107. ISBN 978-80-246-3794-5.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Prevencia v oblasti siekt. Sociálna prevencia. 2017, 11 (1), 16-17. ISSN 1336-9679.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Buddhismus. In: HAVLÍČEK, Tomáš - KLINGOROVÁ, Kamila - LYSÁK, Jakub. Atlas náboženství Česka. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2017, s. 98-99. ISBN 978-80-246-3794-5.


2016

 • GEBELT, Jiří. Menšinové nábožensko-etnické skupiny na Blízkém východě. In: GEBELT, Jiří. Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2016, s. 11-29. 1. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • GEBELT, Jiří. Mandejci. In: GEBELT, Jiří. Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2016, s. 380-410. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • KROPÁČEK, Luboš. Drúzové. In: GEBELT, Jiří. Ve stínu islámu., Menšinová náboženství na Blízkém východě. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2016, s. 380-410. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • KROPÁČEK, Luboš. Alawité. In: GEBELT, Jiří. Ve stínu islámu., Menšinová náboženství na Blízkém východě. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2016, s. 229-256. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • KROPÁČEK, Luboš. Dějiny Afriky: přístupy, teze a antiteze. In: KOHNOVÁ, Jana - HOLUBOVÁ, Barbora. Přítomná minulost (XXVII. a XXVIII. letní škola historie). 1 vyd. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, 2016, s. 153-165. Edice výročních textů letní školy historie. ISBN 978-80-7290-872-1.

 • KROPÁČEK, Luboš. Andělé a démoni v současném islámu. Theologická revue. 2016, 87 (3), 297-308. ISSN 1211-7617.

 • KROPÁČEK, Luboš. Nejistoty v diskurzu o islámu. In: OSTŘANSKÝ, Bronislav - BERÁNEK, Ondřej. Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. 1 vyd. Praha: Academia, 2016, s. 159-168. Strategie AV21 Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2630-9.

 • KROPÁČEK, Luboš. Hledání a tříbení křesťanské teologie islámu. Theologická revue. 2016, 87 (4), 397-415. ISSN 1211-7617.

 • PHILIPPOVÁ, Lenka. Texty pro náboženskou praxi v Koreji. Dingir. 2016, 19 (2), 67-68. ISSN 1212-1371.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Antisatanistická panika a současný konspiracismus. Theologická revue. 2016, 87 (3), 329-336. ISSN 1211-7617.


2015

 • DLUHOŠ, Marek. Učení kabaly podle Františka Bardona. Theologická revue, 2015, 86(3), 276-287. ISSN 1211-7617.

 • GEBELT, Jiří. Tworuschkova „praktická religionistika“. Theologická revue, 2015, 86(3), 242-256. ISSN 1211-7617.

 • GEBELT, Jiří. Udo Tworuschka – Praktická religionistika. Základní teoretické a metodické úvahy. Theologická revue, 2015, 86(3), 231-241. ISSN 1211-7617.

 • KROPÁČEK, Luboš. Křesťansko-muslimské diskuse nad Dantovou Božskou komedií. Historie-Otázky-Problémy, 2015, 6(2), 244-254. ISSN 1804-1132.

 • KROPÁČEK, Luboš. Jsou alevité muslimové? Dingir, 2015, 18(1), 2-5. ISSN 1212-1371.

 • KROPÁČEK, Luboš. Kolapsy a kontinuita ve světě islámu. In: BÁRTA, Miroslav – KOVÁŘ, Martin – FOLTÝN, Otakar. LinkPovaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace / Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.).  Praha: Vyšehrad, 2015, s. 130-149. ISBN 978-80-7429-641-3.

 • KROPÁČEK, Luboš. Muslims in Czechia: A Small, Widely Heterogeneous Minority. In: FRANC, Jaroslav. Europe and Islam. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2015, s. 171-191. ISBN 978-80-7412-194-4.

 • KROPÁČEK, Luboš. Africký náboženský trojúhelník. Dingir, 2015, 18(4), 118-124. ISSN 1212-1371.


2014

 • DLUHOŠ, Marek. Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a české hermetické tradice. Theologická revue, 2014, 85(3), 401-417. ISSN 1211-7617.

 • GEBELT, Jiří. Mandejská eschatologie. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014, s. 77-94. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • KROPÁČEK, Luboš. Muslimské menšiny v evropské sekulární společnosti. Nesnáze z obou stran. Theologická revue, 2014, 85(1), 89-105. ISSN 1211-7617.

 • KROPÁČEK, Luboš. Alois Musil a jeho svět islámu: nový zájem a poznatky. In: ŽĎÁRSKÝ, Pavel. Ze světa islámu. 1 vyd. Praha: Akropolis, 2014, s. 7-14. ISBN 978-80-7470-062-0.

 • KROPÁČEK, Luboš. Alawité na rozcestí. Dingir, 2014, 17(4), 122-124. ISSN 1212-1371.

 • KROPÁČEK, Luboš. Postideologische Skepsis vor alten und neuen Religionen im Land – Eine Charakteristik der Glaubenslage in Tschechien. Religionen unterwegs, 2014, 20 (3), 18-23. ISSN 1027-4103.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Novodobý západní milenialismus. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. 1 vyd. Praha: Dingir, 2014, s. 15-76. ISBN 978-80-86779-39-3.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Evangelikalismus – protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu. Lidé města, 2014, 16(1), 23-66. ISSN 1212-8112.

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk – MRÁZEK, Miloš. Nové registrace II. Dingir, 2014, 17(1), 4-7. ISSN 1212-1371.


2013

 • Dluhoš, Marek. Nejvyšší orgán ruskojazyčných zločineckých organizací – schodka. In: Kriminalistika, 2014, sv. 4/2013, s. 304–312. ISSN 1210-9150.

 • Dluhoš, Marek, "Pokladna ruskojazyčné zločinecké organizace - obščak". in Kriminalistika č. 1/2013, ročník XXXXVI, s. 56-66. ISSN 1210-9150.

 • Dluhoš, Marek, "Kriminální subkultura ruskojazyčných vězňů". in Zoubková, Ivana et Firstová, Jana a kol., Kriminologie - aktuální problémy. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. ISBN 978-80-7251-395-6.

 • Gebelt, Jiří, „Mandi - mandejská svatyně“, in: Oerter, Wolf B., Ondráček, Václav, Vítková, Zuzana (eds.), Coptica – gnostica – mandaica. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 22, 2013/1, 127-144.

 • Vojtíšek, Zdeněk et alii: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dingir. ISBN 978-80-86779-30-0.


2012

 • Biernot, David, Lukeš, Jiří, Ostřanský, Bronislav, Vojtíšek, Zdeněk, Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu, Praha: Dingir, 2012. ISBN 978-80-86779-24-9.

 • Dušek, Pavel, Motl, Jiří, Vojtíšek, Zdeněk, Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0088-8.

 • Gebelt, Jiří, "Die Hochzeit des Großen Šišlam: das Hochzeitsritual der Mandäer", in: Blažek, Jiří - Veverková, Kamila - Biernot David (eds.), Šalom. Pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám, Brno : L. Marek, 2012. 978-80-87127-56-8, s. 114-125.

 • Gebelt, Jiří, "Bádání o Mandejcích: problémy, tendence a perspektivy", Theologická revue 88, 2012, s. 315-339.

 • Gebelt, Jiří, "Mandejský rituál 'Předání roucha' (ahaba d-mania)", Pantheon 7,2, 2012, s. 82-105. (ISSN 1803-2443)

 • Kropáček, Luboš, "Náboženské pole muslimských přistěhovaleckých komunit", in: Miloš Havelka a kolektiv: Víra, kultura a společnost, Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, s.127-146. P. Mervart 2012.


2011

 • Janák, Jiří. „A Question of Size. A Remark on Early Attestations of the Ba Hieroglyph”, Studien zur altägyptischen Kultur 40, 2011, s. 143-153.

 • Janák, Jiří. „Spotting the Akh. The Presence of the Northern Bald Ibis in Ancient Egypt and its Early Decline“, Journal of the American Research centre in Egypt 46 (2010), 2011, s. 17-31.

 • Kropáček, Luboš, Abú Bakr Ibn Tufajl: Živý, syn Bdícího. Praha: Academia, edice Orient sv. 10, 2011. L.Kropáček korigoval starší překlad I.Hrbka, doplnil překlad In Tufajlovy filosofické předmluvy (Muqaddima, s. 33-43), napsal analytický úvod (s. 7-31), vybavil dílo poznámkovým aparátem a připsal anotovanou bibliografii (s. 113-118). ISBN 978-80-200-1912-7.

 • Kropáček, Luboš, „Umírání, smrt a eschatologické představy v islámu”. In: Krása, O. (ed.). Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Praha: Cesta domů 2010, s. 57-69. ISBN 978-80-904516-3-6.

 • Kropáček, Luboš, „Počátky muslimských menšin ve střední Evropě”. Historická sociologie 1/2011, s. 23-40. ISSN 1804-0616.

 • Kropáček, Luboš,- Příspěvky do sborníku Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností. ,,Ad vocem Víra", s. 62-71, a ,,Přemýšlení nad vlnou arabských bouří", s. 71-76. Praha: Dybbuk 2011. ISBN 978-80-7438-055-6.

 • Kropáček, Luboš, „Alois Musil, příběh českého šejcha”. Tajemství české minulosti č. 9 (Brno, srpen 2011), s. 16-19. ISSN 1804-2260.2010

 • Gebelt, Jiří, „K mandejským rituálům“, Pantheon 7, 2010, 139-154. (ISSN 1803-2443)

 • Vojtíšek, Zdeněk, „Konflikt nových náboženských hnutí a společnosti: jeho podoby a výzvy“. In: Kardis, Kamil, Kardis, Mária (eds.), Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. Str. 13-22. ISBN 978-80-555-0190-1.

 • Vojtíšek, Zdeněk, „Nová náboženská hnutí“. In: Bubík, Tomáš, Fárek, Martin, Holba, Jiří, Kropáček, Luboš, Štampach, Ivan, Titz, Pavel, Tlášková, Zuzana, Vojtíšek, Zdeněk, Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Str. 281-315. ISBN 978-80-7395-288-4.

 • Kropáček, Luboš, Islám. In: Kolektiv autorů: Základy religionistiky. Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Univerzita Pardubice 2010, s. 253-288. ISBN 978-80-7395-288-4.

 • Kropáček, Luboš, Gellnerova islamika. Historická sociologie 2/2010, s. 99-106. ISSN 1804-0616.2009

 • Dluhoš, Marek, Kabalistická teurgie, Praha : Vodnář, 2009. (ISBN 978-80-7439-003-6)

 • Gebelt, Jiří, „Über die Intentionen der Intentionsforschung. Zur Neophänomenologie der Religionen von J. Waardenburg“ , in: Court , Jürgen - Klöcker, Michael (Hg.), Wege und Welten der Religionen. Forschungen und Vermittlungen, Frankfurt am Main: Otto Lembeck 2009, 157-163. (ISBN 978-3-87476-591-6)

 • Gebelt, Jiří, „Masbuta. Mandejský ‘křest’”, in: Theologická revue 80, 2009 (ISSN 1211-7617)

 • Janák, Jiří, Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích, Praha: Oikoymenh, 2009. (ISBN: 978-80-7298-314-8)

 • Janák, Jiří, „Texty pro dosažení zásvětí“, in: Vlčková-Maříková, Petra, Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha: Libri 2009, 55-72. (ISBN 978-80-7277-229-2.)

 • Janák, Jiří, „Bohové na nebesích“, in: KREJČÍ Jaromír, SUKOVÁ Lenka, Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie, Praha: Univerzita Karlova v Praze 2009.

 • Janák, Jiří - Landgráfová, Renata, „Nekau’s Book of the Dead Reopened“, in: Backes, Burkhard - Müller-Roth, Marcus - Stöhr, Simone, Ausgestatett mit den Schriften des thot. Festschrift für Irmtraut Munro zu ihrem 65. Geburtstag, Wiesbaden: Harrassowitz 2009, 83-88. (ISBN: 978-3-447-05876-6.)

 • Kropáček, Luboš, „Muslims in the Czech Republic”, in: Islamochristiana 34, Roma, PISAI 2008 (fakticky 2009), 149-162.

 • Kropáček, Luboš, „Islám v českých zemích”, in: D. Červenková a A. P. Rethmann (eds.): Islám v českých zemích. Praha, Center for Migration Studies, 2009, 21-29.

 • Kropáček, Luboš, „Světová náboženství očima profesora Hanse Künga. Islám. DVD.” L. Kropáček podává výklad v rozsahu 96 minut, Praha 2009.

 • Kropáček Luboš,  „Nesnadný čas pro blízkovýchodní křesťany, předmluva k monografii M. Šlajerová”: Palestinská církev dnes, P. Mervart 2009, 11-14.

 • Martínková, Libuše, „Křesťané v sociálních sítích na Internetu”, Dingir, 4/12, 2009.

 • Vacín, Luděk, „On the Solar Aspect of the King in Ur III Royal Ideology”, in: Chatreššar 2009, 1-9. (v tisku).

 • Vacín, Luděk, „Tretia dynastia z Uru: Márny sen o večnej ríši“, Historická revue 12/2009, 20–27.

 • Vojtíšek, Zdeněk, „Duchovní poradenství: Jak vymezit tento pojem?“ In: Krahulcová, Beáta, Ralbovská, Rebeka, Jordánová, Barbora (eds.), Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. Str. 216–222. ISBN 978-80-87127-07-0.

 • Vojtíšek, Zdeněk, „Conflicts over Mosques in the Czech Republic.“ In: Greskova, Lucia (ed.), State-Church Relations in Europe. Contemporary Issues and Trends at the Beginning of the 21st Century. Bratislava: Institute fo State-Church Relations, 2008, pp. 333-338. ISBN 9788089096367.

 • Vojtíšek, Zdeněk, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2009. ISBN 978-80-87127-21-6.

 • Vojtíšek, Zdeněk, „Die Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938). Weitere Glaubensrichtungen“; „Die Zeit der Kommunistischen Herrschaft (1948-1989). Weitere Glaubensrichtungen“. In: Zückert, Martin (ed.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München: Collegium Carolinum, 2009. Str. 209-235; 757-785. ISBN 978-3-486-58957-3.


2008

 • Bareš, Ladislav - Smoláriková, Květa - Landgráfová, Renata, Janák, Jiří, „The shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir – season of 2007“, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Aletrtumskunde, 2008, 135, 2, 104-114.

 • Dluhoš, M. Faustova renesanční magie, in: Zajíček, S. Magie dnes. Praha : Malvern, 2008. s. 223-238. (ISBN 978-80-86702-36-0)

 • Gebelt, Jiří, „Mandejské rituální hostiny“, in: L. Pecha (ed.), Orientalia Antiqua Nova VIII. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14.-15. února 2008, Plzeň 2008, 97-106. (ISBN 978-80-8709413-6.)

 • Gebelt, Jiří, „Vývoj a proměny mandejské komunity“, in: Religio. Revue pro religionistiku 16, 2008, 33-55. (ISSN 1210-3640)

 • Janák, Jiří – Navrátilová Hana, People vs. pTurin 55001, in: Graves-Brown, Carolyn, Sex and Gender in Ancient Egypt, Swansea: The Classical Press of Wales, 2008, 63-70. (ISBN 978-1-905125-24-1)

 • Janák, Jiří -  Landgráfová Renata, in:  Bareš Ladislav - Smoláriková Květa, The shaft tomb of Iufaa, Vol. I: Archaeology, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, 148-155. (ISBN 978-80-7308-238-3)

 • Janák, Jiří - Janáková, Jitka, „Out of the Land of Bondage: Ancient Egypt Depicted on Passover Seder Objects”, in: Holaubek Johanna - Navrátilová Hana - Oerter, Wolf, Egypt and Austria IV, Praha: Český egyptologický ústav, 2008, 45-52. (ISBN: 978-80-86277-61-5)

 • Janák, Jiří -  Landgráfová, Renata, „Nové prameny ke staroegyptské mumifikaci“, in: Pecha Lukáš, Orientalia Antiqua Nova VIII., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 154-163.Kropáček, Luboš, Súfismus. Dějiny islámské mystiky. Preha, Vyšehrad 2008.

 • Kropáček, Luboš, „Komentář, převážně islamologický”, in: J. Hanuš a J. Vybíral (eds.): Náboženství v globální společnosti. Brno, CDK, 115-128.

 • Kropáček, Luboš, „Nevšední cesty dialogu”, in: Máš před sebou všechny cesty. Sborník k 60. narozeninám T. Halíka, s. 162-168.

 • Kropáček, Luboš, „Islám”, in: B. Knotková-Čapková a kol. Obrazy ženství v náboženských kulturách, Paseka, Praha a Litomyšl, 110-141.

 • Kropáček, Luboš, Islám, in: Základy religionistiky. Studijní texty pro pedagogy, Univerzita Pardubice, 241-280.

 • Kropáček, Luboš, Ohlédnutí za jubilejním rokem Džaláluddína Rúmího. in: Nový Orient 63, 2008/4, 44-47.

 • Martinkova, Libuse, „Computer Mediated Life of Technoshamans and Cybershamans”, Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet, Vol. 03.1 (Being Virtually Real? Virtual Worlds from a Cultural Studies’ Perspective), 2008, ISSN 1861-5813.Publikováno také elektronicky na webových stránkách Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet. Dostupné 11. 1. 2010, na adrese: http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/8289/. Home page: http://online.uni-hd.de/.

 • Martínková, Libuše. „Kazatelství a Internet. Salve: revue pro teologii a duchovní život”, 1, 18, 2008. (ISSN 1213-6301. )

 • Martinkova, Libuse. „Unsolicited Religious E-mail: Researching New Context of Religious Communication”, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 2, No. 2, 2008. ISSN

 • 1802-5943. Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: Research on Middle East, Islam and Digital Media. Dostupné 11. 1. 2010, na adrese http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1993


Publikace pracovníků katedry od roku 1995.Poslední změna: 15. únor 2022 18:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám