Religionistika na HTF UK

Religionistika je samostatným oborem studia na HTF UK, v současnosti se zde studuje v kombinaci s husitskou teologií nebo judaistikou, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studijním programu. Podobně jako na jiných religionistických vysokoškolských pracovištích je záměrem studia religionistiky na HTF UK tematizovat jednotlivá náboženství součastnosti i minulosti a zároveň reflektovat problematiku vědeckého studia náboženství. Vědomí kulturní podmíněnosti a konstruktivní povahy religionistického poznání se odráží v rozsahu, který věnujeme disciplíně samotné, jejím dějinám, ohledání jejích východisek a předpokladů a metodám religionistického výzkumu. V oblasti dějin náboženství klademe důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.


Religionistiku lze kombinovat s husitskou teologií nebo judaistikou.

Kompletní seznam kombinací bakalářského i navazujícího magisterského studia najdete v elektronické přihlášce.


Poslední změna: 8. únor 2019 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám