Religionistika na HTF UK

Katedra religionistiky HTF UK je primárně zaměřena na živá současná náboženství Západu, a to jak na ta tradiční, tak na netradiční a nová. Lze tu tak studovat jak tradiční abrahámovský trojlístek křesťanství, judaismu a islámu, tak ale i nová náboženská hnutí, současnou spiritualitu, západní esoterismus a proměny náboženství v digitálních médiích. Oba směry jsou zohledněny i výběrem specializace, jíž si student v rámci studia volí. Zaměření na živá náboženství odpovídá i studijní kombinace – religionistiku lze studovat v kombinaci s husitskou teologií, pravoslavnou teologií nebo s judaistikou.


Kombinace s teologií je velmi vhodná i pro zájemce o studium současných alternativních náboženských forem. Většina se z nich totiž vyvinula buď přímo z křesťanství, nebo vznikla z dialogu s ním, dobrá znalost křesťanství a emického křesťanského diskursu je tedy základem pro porozumění tomu, kde s ním souzní a kde jsou naopak v ostrém sporu. I snahy religionistiky vymezit se proti teologii, které jsou součástí oboru, do velké míry předpokládají znalost toho, proti čemu se vlastně vymezují: studium na HTF nabízí unikátní možnost kombinovat teologické a religionistické vzdělání. Vzdor tomu je však třeba zdůraznit, že se religionistika na HTF drží přísných kritérií badatelské neutrality, jak je tomu dnes v oboru standardem, a nevěnuje se ani oslavování jedněch tradic, ani vyvracení jiných. Jejím cílem je především poznat, porozumět a získané znalosti předávat dál.


Metodologicky jsou badatelé katedry religionistiky zakořeněni jak v tradičních formách analýzy textu (hermeneutika, diskursní analýza), tak v antropologickém kvalitativním výzkumu. Odpovídá tomu i forma výuky a metodologická formace studentů.


Grantové projekty členů katedry


  • 2017–2019: Zuzana Kostićová spoluřešitelkou projektu „Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy“, GA ČR č. GA17-09685S. Hlavní řešitel Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.


  • 2013–2015: Zdeněk Vojtíšek spoluřešitelem projektu „Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn“, GA ČR č. 401/13/35680S. Hlavní řešitel: T. Havlíček, další spoluřešitelé: M. Hupková, K. Klingorová, Z. R. Nešpor, P. Štych.


  • 2011–2013: Zdeněk Vojtíšek hlavním řešitelem projektu „Milenialismus v monoteistických náboženstvích: jeho původ, současné podoby a společenská relevance“, GA ČR č. 401/11/2450.


  • 2006–2008: Zdeněk Vojtíšek hlavním řešitelem projektu „Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu monoteistických náboženství v České republice“, GA ČR č. 401/06/1774.


  • 2005–2009: Zdeněk Vojtíšek spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021620803 „Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonávání a výhled k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti“.


  • 2005–2007: Jiří Gebelt řešitelem projektu „Mandejci” (GA ČR č. 401/05/0989)


  • 2004–2005: Jiří Gebelt, Libuše Martínková, Lenka Phillipová řešiteli projektu „Kulturní obrat v religionistice" (GA UK č. 535/2004/A-TFP/HTF)Poslední změna: 16. únor 2022 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám