Informace o přijímacím řízení

Religionistiku lze na HTF UK studovat v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, a to v kombinaci s buď husitskou teologií, pravoslavnou teologií nebo judaistikou. Bližší podrobnosti o zaměření katedry zde.


Profil absolventa a uplatnění: Bližší informace na stránkách s charakteristikami studijních programů zde.


Požadavky k přijímačkám: Přijímací zkouška z religionistiky probíhá ve formě ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam přečtené literatury, která ho motivuje k zájmu o religionistiku. Budou mu pak položeny dvě otázky, které se týkají literatury z tohoto seznamu. Za odpověď na každou z obou otázek lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů. Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 20 bodů. Další podrobnosti též na stránkách přijímacího řízení zde.


Průběh přijímací zkoušky: Cílem otázek kladených přijímací komisí je prozkoumat specifický zájem studenta i to, co již z religionistiky zná. Konkrétní podoba otázek tak bude záviset primárně na tom, jak vypadá seznam přečtené literatury, který student předloží. Zde je nicméně několik příkladů otázek, které mohou padnout:

 • Přemýšleli jste o tom, co odlišuje studium religionistiky od studia teologie?

 • Jistě jste si všimli, že různé tradice (křesťanství, islám, buddhismus apod.) dávají člověku v tomto světě jiný úkol. Dokázali byste alespoň dva takové úkoly popsat?

 • O české společnosti se říká, že je ateistická. Myslíte si to také? V čem by mohlo toto tvrzení být opodstatněné a v čem asi moc nesedí?

 • Viděli jste v poslední době nějaký film, četli knihu nebo hráli počítačovou hru se zřetelnými náboženskými motivy? O jaké motivy se jednalo?

 • V současnosti se více mluví o náboženství muslimů. Zaujalo vás něco z jejich náboženské praxe? Co vám připadá typické pro islám?


Literatura: uchazeč může předložit jakékoli odborné či popularizační tituly, které odpovídají jeho zájmu. Jako základní literaturu pokrývající úvod do oboru však konkrétně doporučujeme následující tituly:

 • Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Brno 1997.

 • Horyna, Břetislav — Pavlincová Helena, Dějiny religionistiky. Antologie, Olomouc 2001.

 • Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, Praha 1994.

 • Kolektiv, Základy religionistiky, Pardubice 2010.

 • Štampach, Ivan, Přehled religionistiky, Praha: Portál 2008.

 • Skalický, Karel, V zápase s posvátnem, Brno 2005.Poslední změna: 15. únor 2022 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám