Časopisy Dingir a CEJCR a portál Náboženský infoservis

Časopis Dingir

Časopis Dingir vychází od roku 1998 a jak už jeho podtitul napovídá, je zaměřen na současnou náboženskou scénu. Cílovou skupinou Dingiru je jak akademická sféra, tak vzdělaná veřejnost se zájmem o společenské dění a o náboženství. Stejně jako při přípravě časopisu ani u čtenářů nehraje roli jejich konfese – Dingir staví na principu badatelské neutrality charakteristickém pro moderní religionistiku. Náboženství ani jeho jednotlivé formy proto nepropaguje ani neodsuzuje, ale pokouší se k nim přistupovat otevřeně a nepředpojatě. Proto není vydávání časopisu závislé na žádném subjektu (vydavatelem je Dingir, s. r. o.). Za obsah časopisu nese odpovědnost redakční rada a její předseda - šéfredaktor.


Náboženský Infoservis

Od roku 2017 má Dingir i svého digitálního souputníka – portál Náboženský Infoservis, který přináší zasvěcené zpravodajství a komentáře ze světa náboženství. Autory textů na Infoservisu jsou opět většinou vědci-religionisté a jejich cílem je opět podávat informace o dění ve světě náboženství a spirituality neutrálně, odborně a s přesahem, jehož v běžných médiích dosáhnout nelze. V menší míře se ale v Náboženském infoservisu setkáme také se studentskými pracemi a ne-propagačními pohledy zevnitř jednotlivých náboženských společenství.


Central European Journal for Contemporary Religions

Na Katedře religionistiky HTF UK vychází pd r. 2017 i odborný časopis Central European Journal for Contemporary Religions. Cílem časopisu je anglicky publikovat české a středoevropské akademické texty zaměřené na současná náboženství i alternativní spiritualitu. Časopis vychází ve spolupráci Husitské teologické fakulty a nakladatelství Karolinum.


Poslední změna: 15. únor 2022 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám