Časopis DingirDingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně


Časopis Dingir vznikl roku 1998 jako populárně odborný časopis, který se z hlediska religionistiky (vědy o náboženství) zabývá současným náboženským životem. Své zaměření časopis vyjadřuje názvem Dingir. Náboženství ani jeho jednotlivé formy nepropaguje ani neodsuzuje; pokouší se k nim přistupovat otevřeně a nepředpojatě. Proto není vydávání časopisu závislé na žádném subjektu (vydavatelem je Dingir, s. r. o.). Redakční radou Dingiru jsou spojena česká religionistická pracoviště univerzity v Praze a Pardubicích. Za obsah časopisu nese odpovědnost redakční rada a její předseda - šéfredaktor.


Za několik let své existence se na časopisu Dingir leccos změnilo. Spolu s novou grafickou úpravou dostal Dingir v polovině roku 1999 i nový podtitul, který vyjádřil mírný posun v jeho zájmu. Původní podtitul "časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích" odpovídal na poptávku, typickou pro celá 90. léta - poptávku po sektách ve smyslu zvláštních, ba až bizarních a někdy nebezpečných jevů. Nový podtitul "časopis o současné náboženské scéně" vyjadřuje vůli redakční rady nezůstávat jen u organizovaného náboženství a nesoustřeďovat se jen na zajímavé, ale přece jen okrajové jevy. Důležitější obsahová změna nastala ovšem už o rok dříve. Od poloviny roku 1998 (od čísla 3/98) má každý Dingir své téma. Díky tématům čtenáři vyhledávají i starší čísla, která jsou dosud na skladě. Témata umožňují věnovat se vybraným jevům podrobněji. Tomu se přizpůsobil i rozsah časopisu: ze 32 stran vzrostl na 36.


Beze změny naopak zůstala cílová skupina čtenářů: časopis je nadále připravován a distribuován spíše vzdělanějším lidem se zájmem o společenské dění a o náboženství. Stejně jako při přípravě časopisu ani u čtenářů nehraje roli jejich konfese. Po celou historii časopisu zůstala stejná také jeho cena. V zásadě stejný je od počátku i přístup časopisu k současné náboženské scéně. Toto hledisko se před lety (začátku 3. ročníku) pokusil vyjádřit šéfredaktor časopisu.


Stránky časopisu Dingir


Zdeněk Vojtíšek.


Poslední změna: 15. květen 2017 09:53 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám