Závěrečné práce

Návrhy témat závěrečných prací

Následující návrhy poskytují studentům základní orientaci v tom, jaká témata mohou být vhodná pro jejich závěrečnou práci. Možnost zvolit si jiné téma na základě rozhovoru s vedoucím práce je samozřejmě možné i nadále.


Příklady možných témat bakalářských prací

Dr. Marek Dluhoš

 • Runy, jejich význam, tradice a použití v slovanských kultech současnosti

 • Léčitelství a jeho rituály

 • Voodoo v ČR po 1989


Doc. Jiří Gebelt

 • Max Müller a dějiny náboženství

 • Eliadeho pohled na moderního člověka

 • Durkheim a vývojové teorie náboženství

 • Racionalita a výzkum náboženství

 • Malinowski versus Lévy-Bruhl


Doc. Jiří Janák

 • Symbolika barev ve starém Egyptě

 • Symbolika čísel ve starém Egyptě

 • Problematika deště ve staroegyptském náboženství


Prof. Luboš Kropáček

 • Marie (Marjam) v Koránu a mariánská úcta v muslimské zbožnosti

 • Křesťansko-muslimský dialog v uplynulém půlstoletí (tj. od II. vatikánského koncilu, přehled a hodnocení iniciativ z obou stran)

 • Muslimské reakce na ideologii a praxi tzv. Islámského státu (ISIS, Dá`iš; rozbor Otevřeného dopisu 126 muslimských učenců Abú Bakru al-Bagdádímu z 19. 9. 2014 aj.)

 • Pokusná typologie soudobé české publicistiky o islámu


Dr. Zuzana M. Kostićová

 • Pakalova hrobky v Palenque jako příklad mayského kultu královských předků

 • Bůh Akan a mayská rituální intoxikace

 • Xmukane v Popol Vuhu

 • Pojetí posmrtného života v aztécké kultuře

 • Pojetí Toltéka v díle Carlose Castanedy

 • Věk Vodnáře a new age milenialismus


Dr. Libuše Martínková

 • Koncepce náboženství online a online náboženství u Christophera Hellanda. Kritika a recepce teorie.

 • Křesťanství v prostředí sociálních sítí online

 • Vliv Internetu na změnu rituální praxe (vybraného náboženství)


Dr. Jiří Motl

 • Vztah duševní nemoci a náboženství (vybrat jedno onemocnění – bipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, schizofrenie, mentální anorexie, narcistní porucha osobnosti aj.)

 • Freudova kritika náboženství

 • Jung a náboženství

 • Transpersonální psychologie

 • Psychospirituální krize

 • William James a druhy náboženské zkušenosti

 • Duchovní krize z hlediska vývojové psychologie

 • Náboženská praxe a psychotická onemocnění

 • Stanislav Grof jako náboženský myslitel

 • Zdravá a nezdravá spiritualita – pohled psychologie náboženství

 • Náboženství a psychoterapie – student si může vybrat psychoterapeutický směr a zkoumat jeho vztah k náboženství.

 • Spirituální zážitky spojené s užíváním psychedelik

 • Holotropní dýchání

 • Kvalitativní zkoumání vybraného náboženského společenství


Dr. Ľubica Obuchová

 • Lin Jü-tchang a jeho srovnání životní filozofie Východu a Západu

 • Působení misionářů z českých zemí na Filipínách

 • Srovnání misijních metod katolických a protestantských misionářů v Číně

 • Evangelizační otázky v některých zemích východní Asie v 19. století (tj. odlišné misijní metody v zemích kolonizovaných a relativně samostatných)

 • Recepce čínského taoismu v moderních západních zemích


Mgr. Lenka Philippová

 • Afroamerické misijní úsilí v Africe


Doc. Zdeněk Vojtíšek

 • Poválečné dědictví českého spirituismu: Řád Ochránců Boží Vůle na Zemi

 • Hnutí Dvanáct kmenů: konflikty nového náboženského hnutí s okolní společností

 • Teologické argumenty současných českých protiislámských aktivistů


Příklady možných témat diplomových prací

Dr. Marek Dluhoš

 • Islám a magie

 • Magické systémy v české a slovenské fantasy po 1989

 • Učení následovníků mystika Květoslava Minaříka


Doc. Jiří Gebelt

 • Religionistické aspekty v beletristickém díle M. Eliadeho

 • Synkretismus jako religionistický termín


Doc. Jiří Janák

 • Význam a symbolika psovitých šelem ve staroegyptském náboženství

 • Téma zániku světa ve staroegyptském náboženství

 • Význam a symbolika hadů ve staroegyptském náboženství


Dr. Zuzana M. Kostićová

 • Palenská triáda a otázka pan-mayských versus regionálních fenoménů

 • Mayské pojetí podsvětí v kontextu kultu jeskyní

 • Otázka kukuřičných bohyní v Popol Vuhu

 • Logogram K'uh/K'uhul a bůh C v mayském hieroglyfickém písmu

 • Mýtus o Tollanu v pan-Mezoamerickém kontextu

 • Miguel Ruiz

 • Tensegrita


Prof. Luboš Kropáček

(možná jsou vyzrálejší zpracování výše uvedených bakalářských témat)

 • Islám a kapitalismus, diskuse o přístupu Maxe Webera

 • Úpravy právního postavení křesťanů v muslimských státech (od „Umarovy smlouvy“ k „Marrákešské deklaraci“)

 • Rituální čistota: srovnání šarí`atských a starozákonních příkazů (zvl. Leviticus).


Dr. Jiří Motl

 • Vztah duševní nemoci a náboženství (vybrat jedno onemocnění – bipolární afektivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, schizofrenie, mentální anorexie, narcistní porucha osobnosti aj.)

 • Freudova kritika náboženství

 • Jung a náboženství

 • Transpersonální psychologie

 • Psychospirituální krize

 • William James a druhy náboženské zkušenosti

 • Duchovní krize z hlediska vývojové psychologie

 • Náboženská praxe a psychotická onemocnění

 • Stanislav Grof jako náboženský myslitel

 • Zdravá a nezdravá spiritualita – pohled psychologie náboženství

 • Náboženství a psychoterapie – student si může vybrat psychoterapeutický směr a zkoumat jeho vztah k náboženství.

 • Spirituální zážitky spojené s užíváním psychedelik

 • Holotropní dýchání

 • Kvalitativní zkoumání vybraného náboženského společenství


Dr. Ľubica Obuchová

 • Buddhisticko-křesťanská polemika v Japonsku 17. století

 • Hnutí za novou kulturu v Číně na počátku 20. století a jeho vztah ke křesťanství

 • Vztah jezuitských misionářů ke klasickému konfuciánství

 • Christianizace Koreje a otázka domácího šamanismu

 • Vzájemný vztah katolické a buddhistické církve ve Vietnamu poloviny 20. století (tj. během vietnamských válek za samostatnost)


Doc. Zdeněk Vojtíšek

 • Řád Ochránců Boží Vůle na Zemi do roku: podoby zápasu komunistického režimu proti menšinovému náboženství

 • Mechanismy oddanosti Rosabeth Kanterové: ověření platnosti teorie na českých komunitách hnutí Hare Kršna (nebo jiném úspěšném hnutí)

 • Proces změny charismatické autority na byrokratickou ve vývoji nového náboženského hnutíPoslední změna: 19. červenec 2022 11:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám