Konference katedry religionistiky


13. května 2017, Fenomén Foglar z hlediska vědy o náboženství

Anotace:

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara představuje naprosto ojedinělý jev české kultury dvacátého století. Toto dílo se již stalo předmětem řady odborných rozprav, zejména mezi literárními kritiky a pedagogy. Rozsah a dosah Foglarova působení ovšem překračuje běžné kategorie literární vědy i pedagogiky. I proto se v odborných studiích Foglarova díla nápadně často objevují religionistické termíny jako iniciační rituály, mytické archetypy, kultické prvky, posvátné ideály krásy a dobra, magické kouzlo fikčního světa, mystický a mysteriózní náboj prózy atd. Zdá se, že nastal čas pokusit se interpretovat Foglarovo výchovné a literární dílo také z hlediska vědy o náboženství.Program konference:


9:30 Zahájení konference (Zdeněk Vojtíšek)


9:35 Jaroslav Foglar v předúnorové Církvi československé (Jaroslav Hrdlička)


9:40 Spirituální ideály a nadpřirozeno v díle Jaroslava Foglara (Zdeněk Bauer)


10:10 Rychlé šípy a hranice implicitního náboženství (Ivo Jirásek)


10:40 Mytické motivy Foglarovy stínadelské trilogie (Ondřej Sládek)


11:10 Přestávka


11:30 Kauzalita v naratologii Foglarových děl (Petr Dvořák)


12:00 Lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara (Tomáš Vučka)


12:30 Přestávka


13:30 Foglarovo literární dílo z hlediska teorie mýtopoetické tvorby J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewise (Pavel Hošek)


14:00 Bratrstvo sakrálního pohybu aneb Lovil by Mircea Eliade bobříky? (Emanuel Hurych)


14:30 Jaroslav Foglar a spoločenská dimenzia premeny človeka (Štefan Šrobár)


15:00 Vzpomínky, menší příspěvky, sdělení, diskuse (moderuje Zdeněk Vojtíšek)


16:00 Ukončení konference (Zdeněk Vojtíšek)


Sobota 13. května 2017, Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4 (blízko metra „Budějovická)


20. května 2017, Gnose a mystická cesta k Bohu

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy pořádá v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 religionistickou konferenci:

Program s anotacemi jednotlivých přednášek (.pdf)


Akademický blok:


prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Bůh a člověk v islámské mystice


doc. ThDr. Ivan Štampach ((Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Analogie raného gnostického křesťanství v současné spiritualitě


Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity)

Spiritualita bez náboženstva - mystika Eckharta Tolleho


ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Gnostické motivy v karmelitánské mystice doby baroka


doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Mystické aspekty katolického modernismu


ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Svěcení kněží u novodobých gnostiků jako otázka napojení na náboženské egregory


Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Dinanuktův vzestup v mandejské tradici


ThDr. Markéta Holubová, Th.D. ((Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Vztah židovství a gnóze - několik krátkých úvah na vybrané motivy


doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Hesychasmus - jako tradiční pravoslavná spiritualita


doc. Pavel Hošek, Th.D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Mystické motivy v myšlení a díle C S. Lewise


Bc. Olga Čejková (SocioFactor)

Opouštění asketické praxe a jeho motivace zachycené ve výpovědích současných jogínů a mystikůBlok žité religiozity:


Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu)

Mystická tvář českých hermetiků


JUDr. et Mgr. Ing. Jan Lípa, Ph.D., MBA (Institut obnovy duchovních tradic)

Fráňa Drtikol – Mystik nebo Patriarcha českého buddhismu?


Bc. Lukáš Loužecký (historik hermetismu)

Petr Klíma-Toušek a Česká škola gnostická


RNDr. Emil Páleš, CSc. (Sophia)

Archonti gnostiků ve světle hlubinné psychologieKonference se koná na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v aule H109 na adrese Pacovská 350/4, Praha 4.

Vstup volný.


Poslední změna: 18. květen 2017 10:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám