doc. Jiří Janák, Th.D.

Jiří Janák (*1976) vystudoval religionistiku a teologii na HTF UK, kde stále působí jako pedagog. Je docentem egyptologie na FF UK a v současné době i ředitelem Českého egyptologického ústavu FF UK. Podílí se na archeologických expedicích v Egyptě, dlouhodobě spolupracuje se zahraničními akademickými institucemi v Oxfordu, Swansea, Bonnu, New Yorku a Providence. Specializuje se na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských textů. V posledních letech se věnuje vzájemné interakci mezi pojetím božského a královského majestátu a zaměřuji se také na výzkum vlivu přírodního prostředí na formování náboženských představ ve starém Egyptě.


Životopis

od 2019 ředitelem Českého egyptologického ústavu FF UK

2011 – habilitace pro obor egyptologie

2007/2008 – stipendijní pobyt na Univerzitě v Oxfordu v rámci nadace Anglo-Czech Educational fund

od 2005 vědecký pracovník Českého egyptologického ústavu FF UK

od 2004 odborný asistent katedry religionistiky HTF UK

1999-2004 asistent katedry religionistiky HTF UK

2000-2004 vědecký pracovník Českého národního egyptologického centra (FF UK)

1999-2003 pedagogická činnost na katedře religionistiky HTF UK v rámci postgraduálního studia

1999-2003 doktorské studium na UK HTF (ThD.)

1995-1996 studium klasické archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1994-1999 studium teologie a religionistiky na UK HTF (Mgr.)


Publikace (výběr)

JANÁK, Jiří - LANDGRÁFOVÁ, Renata - MÍČKOVÁ, Diana. Iufaa jako kněz slunečního boha: z východní stěny pohřební komory kněze Iufay v Abúsíru. Pražské egyptologické studie / Prague Egyptological Studies. 2020, 2020 (24), 64-74. ISSN 1214-3189.


JANÁK, Jiří - VACHALA, Břetislav. Začátek říkání o vycházení za dne. Výklad první kapitoloy staroegyptské Knihy mrtvých. Pražské egyptologické studie / Prague Egyptological Studies. 2020, 2020 (24), 75-82. ISSN 1214-3189.


JANÁK, Jiří. Akhenaten : Monotheism or Monopoly?. In: BÁRTA, Miroslav - KOVÁŘ, Martin. Civilisations: collapse and regeneration : addressing the nature of change and transformation in history. 1 vyd. Praha: Academia, 2019, s. 187-211. ISBN 978-80-200-2907-2.


JANÁK, Jiří. Ten, který přichází v míru : Josef egyptský a egyptský Josef. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Islám a křesťanství : sborník k poctě Luboše Kropáčka. 1 vyd. Chomutov: Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019, s. 21-30. ISBN 978-80-87127-78-0.


JANÁK, Jiří. Extinction of Gods : Impact of Climatic Change on Religious Concepts. In: GORDIN, Shai. Visualizing Knowledge and Creating Meaning in Ancient Writing Systems. 1 vyd. Gladbeck: PeWE-Verlag, 2014, s. 121-131. ISBN 978-3-935012-11-9.


JANÁK, Jiří. „Spotting the Akh. The Presence of the Northern Bald Ibis in Ancient Egypt and its Early Decline“, Journal of the American Research centre in Egypt 46 (2010), 2011, s. 17-31.


JANÁK, Jiří. „A Question of Size. A Remark on Early Attestations of the Ba Hieroglyph”, Studien zur altägyptischen Kultur 40, 2011, s. 143-153.


JANÁK, Jiří. „Journey to the Resurrection. Chapter 105 of the Book of the Dead in the New Kingdom“, Studen zur Altägyptischen Kultur. 2003, 31, s. 193-210.


JANÁK, Jiří. „Revealed but Undiscovered. A New Letter to the Dead“, Journal of Near Eastern Studies. 2003, 3, s. 275-277.


JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN: 978-80-7298-314-8.


JANÁK, Jiří. Brána nebes – encyklopedie staroegyptských božstev. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. ISBN: 80-7277-235-X.


JANÁK, Jiří. Staroegyptská Kniha mrtvých – kapitola 105. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2003. ISBN: 80-86263-37-1.


Kompletní seznam bibliografie

Články na Academia.edu


Badatelské zaměření

Náboženství a magie starého Egypta, egyptské texty pro dosažení zásvětí (např. Kniha mrtvých), starověká náboženství.


Vyučované předměty

Úvod do staroegyptského náboženství; Staroegyptská magie; Mýtické myšlení a kosmologie.Poslední změna: 23. únor 2022 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám