PhDr. Ľubica Obuchová

Kontakt

pracovna H 305

telefon: +420 241 733 122

email: lubica.obuchova@htf.cuni.cz


Badatelské zaměření

Současná čínská společnost, její kultura, náboženské cítění a socioekonomické vztahy; výzkum jihočínských menšinových národností, lidová slovesnost Číny. Dějiny vzájemných česko(slovensko)-čínských vztahů a problematika zahraničních Číňanů.


Vyučované předměty

Náboženství a kultura východní Asie I, II; Křesťanství ve východní Asii; Východoasijské konfuciánství - rozbor textů.


Publikace (výběr)

Ľubica Obuchová, Čínské symboly. Praha: Grada Publishing 2000. 2. vyd. 2002. 187 s. (ISBN 80-247-9045-9)

Ľubica Obuchová, Číňané 21. století. Dějiny, tradice, obchod. Praha: Academia 1999. 287 s. (ISBN 80-200-0641-9)

Ľubica Obuchová, (comp. and ed.) Archív orientální - Index to volumes 1-60 (1929-1992). With the assistance of Josef Kolmaš and Blahoslav Hruška. Praha: Oriental Institute 1996. 355 s. /Archív orientální, 64 (1996), č. 4/ (ISSN 0044-8699)

Ľubica Obuchová, Čína - Peking (Základní informace). Praha: OÚ AV ČR 1994. 56 s. (ISBN 80-85425-14-9)

Ša Jie-sin: Ježíš, Konfucius, Lennon. (Překlad divadelní hry z čínštiny Ľubica Obuchová.) Praha: Dilie 1990. 200 s.( Informativní edice sv. 314.) (ISBN 80-203-0146-1)

Ľubica Obuchová, „Čínská kultura“, in: Lehmannová, Z. a kol., Paradigma kultur. Plzeň: Aleš Čeněk 2010, 249-273. (ISBN 978-80-7380-297-4)

Ľubica Obuchová, „Uctívání vodního buvola u jihočínských Zhuangů“, in: Olivová, L. a kol., Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia 2010, 155-168. (ISBN 978-80-200-1815-1)

Ľubica Obuchová, „Sestry v písni: Liu Sanjie a spol.“, in: Olivová, L. (ed.), Postava šibala v asijské slovesnosti. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, 105-120. (ISBN 978-80-244-2404-0)

Ľubica Obuchová, "Tři generace čuangských božstev – od bohyně matky k bohu stvořiteli", in: Vztahy, jazyky, těla: sbornik všech příspěvků z 1. konference českých a slovenských feministických studií [elektronický zdroj]. Praha: FHS UK 2007. 1 CD-ROM. (ISBN 978-80-903086-0-2)

Ľubica Obuchová, „Moderné čínske národnosti a zhuangská revitalizácia“, Studia Orientalia Slovaca 6, 2007, 183-201. (ISSN 1336-3786)

Ľubica Obuchová, „Velká čínská rodina. Říše středu, barbaři a ti druzí“, in: Obuchová, Ľ. a Charvát, P. (eds.), Stát a státnost ve starém Orientu [Člověk a krajina v dějinách, sv. 2], Praha: Česká orientalistická společnost 2006, 150-191. (ISBN 80-902510-9-9)

Liu Zongyuan: „Zápisky z osmi cest po Yongzhou“ (přel. z čín. Ľ. Obuchová), in: Olivová? L. (ed.), Klenoty čínské literatury, Praha: Portál 2006, 148-150.

Ľubica Obuchová, „Islám ve východní a jihovýchodní Asii“, in: Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženství, 2. díl. Praha: Karolinum 2005, 143-156. (ISBN 80-246-0994-0)

Ľubica Obuchová, „Proměny vztahu k podnikání v konfuciánské tradici“, in: Hofman, J. – Tlučhoř, J. (eds.), Regio 2005. Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 2. sv. Sekce "Dálný východ a jihovýchodní Asie – příležitost nebo ohrožení?" Plzeň: Západočeská univerzita 2005, 43-51. (ISBN 80-7043-433-3)

Ľubica Obuchová, „Čína, Číňané a Česká republika z regionalistického hlediska“, in: Hofman, J. – Ježek, J. – Lukáš, M. (eds.), Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002, 1. díl: Aktuální problémy regionálního rozvoje, Dálný východ a Česká republika, Plzeň: Západočeská Univerzita 2003, 213-232. (ISBN 80-7082-927-3)

Ľubica Obuchová,“ Čínská komunita v České republice 2001“, in: Zdeněk Uherek (ed.), Integrace cizinců na území České republiky. Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001, Praha: Akademie věd České republiky 2003, 375-410. (ISBN 80-86675-03-3)

Ľubica Obuchová, „The Chinese Community in the Czech Republic (Some Remarks on the Research Results)“, Archiv orientální 71, 2003, 451-460. (ISSN 0044-8699)

Ľubica Obuchová,“ U pramenů čínské civilizace; Čínská doba bronzová; První císař; Vrchol Říše středu; Čína dobývaná, Čína nepokořená“ (kapitoly 7 až 11), in: Volný, Z. (ed.): Toulky minulostí světa, čtvrtý díl. Praha: Via Facti 2002, 69-114. (ISBN 80-238-8970-2)

Ľubica Obuchová, „Wen-čou: Svatá země na rýžových polích“, Nový Orient 57, 2002, 357-362. (ISSN 0029-5302)

Ľubica Obuchová, „Čínské vodní toky“; „Dlouhá řeka v čínské mytologii“, in: Vaňková, I. – Liščák, V. (eds.): Plynutí času na Dlouhé řece. Soubor studií. Praha: Česko-čínská společnost 2002, 27-29, 59-61. (ISBN 80-902515-4-4)

Ľubica Obuchová, „Čína“, in: Lehmannová, Z., a kol., Kulturní pluralita v současném světě. Praha: VŠE 2000, 103-120. (ISBN 80-245-0073-6)

Ľubica Obuchová, „Frog and Toad Symbols in Zhuang Folklore (Southern China)“, Archív orientální 67, 1999, 257-278. (ISSN 0044-8699)

Chuang Čchiung-liou: „Pozerám na mesiac. Prsty. Fiktívny člověk“; Chuang Sia-s'-žung: „Zemolez“ (překlad básní a povídky z čín. do slov. Ľ. Obuchová), Revue svetovej literatúry (Bratislava), 35, 1999, 64-73. (ISSN 0231-6269)

Ľubica Obuchová, „Žít v čistotě a pravdě. Muslimové na čínském území“, in Ľ. Obuchová (ed.), Variace na Korán. Islám v diaspoře, Archiv orientální. Česká řada 1, 1999, 135-174. (ISSN 1212-6896, ISBN 80-85425-34-3)

Ľubica Obuchová, „Snahy o sjednocení jazyka v Číně. Jak se dorozumívají obyvatelé země s několika národními jazyky a mnoha dialekty“, Vesmír 77, 1998, 316-321. (ISSN 0042-4544)

Ľubica Obuchová, „The Muslim Chinese“, in: Krejčí, J. (ed.), Islam in Contact with Rival Civilizations. Four Views of the Challenge and Response. Praha: Filosofia Publications 1998, 91-113. (ISBN 80-7007-113-3)

Ľubica Obuchová, „Glimpses of contemporary Chinese research on literatures of minority nationalities“, Archív orientální 65, 1997, 195-204. (ISSN 0044-8699)

Ľubica Obuchová, „Hodně synů - hodně štěstí? Ekonomická reforma, populační politika a konfuciánská etika v Číně“, Vesmír 75, 1996, 24-26. (ISSN 0042-4544)

Ľubica Obuchová, „Jiekesiluofake hanyu jiaoxueshi [Dějiny vyučování čínského jazyka v Československu]“, Minjian shixue (Taibei), 1991, qiu, 71-78.


Profesní životopis

od 2008 nezávislá badatelka

od 2001 výuka na katedře religionistiky HTF UK Praha

2000-2004 výuka čínských dějin na VŠE Praha

1999-2008 výuka čínských reálií na Ekonomické fakultě ZČU Plzeň-Cheb

1999-2000 výuka čínské kultury na VŠUP Praha

1997-2003 šéfredaktorka mezinárodního vědeckého časopisu Archiv orientální

1997-1999 výuka na katedře kulturologie FF UK Praha

1991-2007 odborná/vědecká pracovnice Orientálního ústavu Akademie věd ČR, oddělení východní Asie

1989-1990 postgraduální studium klasické čínštiny a literatury na Univerzitě čínské kultury, Peking, ČLR

1987-1992 výuka čínštiny na VŠE Praha

1983-1991 odborná pracovnice/asistentka na Katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK Praha

1986-1987 studium v kurzu základů VŠ pedagogiky

1984-1985 postgraduální studium současné čínštiny na Pekingském jazykovém institutu, ČLR

1984 titul PhDr. z oboru „jazyky a literatury Asie a Afriky“

1978-1983) studium oboru orientalistika–sinologie na FF UK PrahaPoslední změna: 20. listopad 2014 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám