Mgr. Libuše Martínková, Th.D.

Kontakt

telefon: +420603963632

email: libuse.m@seznam.cz

Skype: libussie


Badatelské zaměření

dizertační projekt zaměřený na nové formy misie s názvem „Využití nových médií v poslání praktické teologii: Výzkum nových náboženských komunikačních kontextů v církevní praxi“

teorie a metodologie religionistiky- technošamanismus, kyberšamanismus, chaos magie


Vyučované předměty

Husitská teologická fakulta – Nová média a náboženství (v akademickém roce 2012-2013 se předmět nevyučuje, po dohodě možnost individuálního studia v rámci výběru tématu magisterské práce)

FAMU - Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné filmové umělecké tvorbě (po dohodě možnost účasti vybraných studentů HTF v tomto semináři) 


Publikace

Martínková, Libuše. Computer Mediated Life of Technoshamans and Cybershamans. Pathways in Modern Western Magic, edited by Nevill Drury. Concrescent LLC 2012. ISBN: 978-0-9843729-9-7.


Martínková, Libuše. Křesťané v sociálních sítích na Internetu. Dingir, ročník 12, číslo 4, prosinec 2009.


Martínková, Libuše. Kazatelství a Internet. Salve: revue pro teologii a duchovní život. Číslo 1, ročník 18, 2008. ISSN 1213-6301.


Martinkova, Libuse. Unsolicited Religious E-mail: Researching New Context of Religious Communication. Masaryk University Journal of Law and Technology. Vol. 2, No. 2, 2008. ISSN 1802-5943. Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: Research on Middle East, Islam and Digital Media http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1993


Martinkova, Libuse. Computer Mediated Life of Technoshamans and Cybershamans. Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet. Vol. 03.1 (Being Virtually Real? Virtual Worlds from a Cultural Studies’ Perspective), 2008, ISSN 1861-5813.

Publikováno také elektronicky na webových stránkách Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/8289/


Martinkova, Libuse. GSM Technology and its Use in Religious Life: A Preliminary Inquiry. Masaryk University Journal of Law and Technology. Vol. 1, No. 2, 2007. ISSN 1802-5943. Publikováno také elektronicky na webových stránkách Digital Islam: Research on Middle East, Islam and Digital Media http://www.digitalislam.eu/article.do?articleId=1693


Martínková, Libuše. Kyberprostor jako náboženský prostor. Brno: L. Marek, 2007. ISBN: 978-80-87127-06-3.


Martínková Libuše. Spam religiózní povahy: Nástin problematiky. In: Theologická revue. Číslo 72, 2001, s. 455 – 460.


Profesní životopis

2010-2012 výuka kurzu „Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě“ na Katedře střihové skladby FAMU

2009-2012 produkční - obrazová filmová a televizní postprodukce

2005-2012 doktorské studium teologie na HTF UK

2008-2010 výuka kurzu „Nová média a křesťanství“ na Katedře religionistiky HTF UK

2006-2007 výuka kurzu „New Media and Christianity“na Katedře religionistiky UK

2005-2010 výuka kurzu „Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav“ na Katedře střihové skladby FAMU

1998-2004 studium teologie a religionistiky na HTF UK

1993-1998 asistentka produkce, produkční, asistentka režie


Poslední změna: 20. listopad 2014 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám