ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th. D., Ph.D.

Marek Dluhoš (*1973) se zabývá teologií, filosofií a religionistikou. Vystudoval nejprve obor historie - germanistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a později pravoslavnou teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Badatelsky pobýval na celé řadě zahraničních univerzit. Na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově (Německo), Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě (Ukrajina), Moskevské státní univerzitě M.V. Lomonosova (Ruská federace) a Petrohradské státní univerzitě (Ruská federace).

Protože se již kolem roku 1989 zajímal o český a světový hermetismus, magii a další esoterní nauky, rozvinul i později tyto zájmy doktorským studiem na Husitské teologické fakultě a Fakultě sociálních věd. Výsledkem byly kniha o prvorepublikovém českém hermetismu v kontextu učení PhDr. Jana Kefera "Kabalistická teurgie" a později o světě vůdců ruskojazyčného organizovaného zločinu "Vorové v zákoně". Vydal celou řadu odborných článků spojených s novodobým esoterismus, věnuje se i kontextu těchto nauk z hlediska vývoje filosofie vědy a transhumanismu o obecně vývoji univerzity a vědy. Na tato témata uspořádal na Univerzitě Karlově celou řadu konferencí. Vyučoval na Fakultě sociálních věd i Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Z dalších publikací lze zmínit: "Svěcení kněží u novodobých gnostiků jako otázka napojení na náboženské egregory." Theologická revue. 2017, 88(4), 455-469., případně "Učení kabaly podle Františka Bardona." Theologická revue. 2015, 86(3), 376-287. ISSN 1211-7617. "Angelologie a démonologie v teologii Karla Bartha a Hanse Urse von Balthasar." Theologická revue. 2016, 87(3), 309-320. ISSN 1211-7617.


Životopis

Od 2015 Výuka na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (Historie a současnost ruskojazyčného organizovaného zločinu)

2014 Absolvováno doktorské studium na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma práce: Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa (od perestrojky k dnešku).

2013 červenec-srpen: Badatelský pobyt na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, Ukrajina.

2012 říjen Badatelský pobyt na Moskevské státní univerzitě M.V. Lomonosova, Ruská federace

2012 srpen-září Badatelský pobyt na Petrohradské státní univerzitě, Ruská federace

Od 2011 Výuka na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

2011 Badatelský pobyt na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě, Ukrajina

2009-2010 Výuka na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

2009 Absolvování doktorského studia judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

2007-2008 Studium na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově, Německo

2006-2007 Výuka na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

1999-2004 Absolvování magisterského studia oboru pravoslavná teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

1992-1997 Absolvování magisterského studia oboru historie-germanistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity


Publikace

DLUHOŠ, Marek. Profesionální zločin a vorové v zákoně. In: HOFERKOVÁ, Stanislava et RASZKOVÁ, Tereza (eds.) III. Kriminologické dny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 193-202. ISBN 978‐80‐7435‐572‐1 .


DLUHOŠ, Marek. Parapsychologie a psychotronika jako součást západní esoterní a české hermetické tradice. In: Theologická revue, 3/2014, ročník 85, s. 410-417. ISSN 1211-7617.


DLUHOŠ, Marek. Pohanství a nacionalismus na východě Evropy - Ukrajina. In: Dingir, 1/2015, ročník 18, s. 10. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Ruskojazyční zločinci a jejich religiozita. In: SVATOŠ, Roman et KŘÍHA, Josef (eds.) II. KRIMINOLOGICKÉ DNY. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. s. 33-40. ISBN 978-80-87472-65-1.


DLUHOŠ, Marek. Nejvyšší orgán ruskojazyčných zločineckých organizací – schodka. In: Kriminalistika, 2014, sv. 4/2013, s. 304–312. ISSN 1210-9150.


DLUHOŠ, Marek. Naše víra - naše impérium. In: Dingir 4/2013, s. 128-129. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Kriminální subkultura ruskojazyčných vězňů. In: Zoubková, Ivana et Firstová, Jana a kol. Kriminologie - aktuální problémy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. s. 122-128. ISBN 978-80-7251-395-6.


DLUHOŠ, Marek. Millennialism in terms of Hermeticism. In: Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and present. Praha: VS Praha, 2013. s. 135-141. ISBN 978-80-86779-30-0.


DLUHOŠ, Marek. Astromagie - boj proti osudu. In: Dingir 2/2013, s. 48-51. ISSN 1212-1371.


DLUHOŠ, Marek. Pokladna ruskojazyčné zločinecké organizace - obščak. In: Kriminalistika,č. 1/2013, ročník XXXXVI, s. 56-66. ISSN 1210-9150.


DLUHOŠ, Marek. Faustova renesanční magie. In: ZAJÍČEK, Samuel. Magie dnes. Sborník přednášek pořádaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. s. 223-238. ISBN 978-80-86702-36-0.


Monografie:

Dluhoš, Marek. Kabalistická teurgie. Praha : Vodnář, 2009. ISBN 978-80-7439-003-6.


Recenze:

Dluhoš, Marek. "Přehled esoterické tradice". in Dingir 2/2012. str. 66-67. ISSN 1212-1371.


Redakce knih:

von List, Guido. Tajemství run. Praha : Volvox Globator, 2011. ISBN 978-80-7207-824-0.Poslední změna: 28. duben 2022 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám