Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D.

Zuzana Marie Kostićová (*1980) je mayistka a religionistka. Vystudovala na FF UK religionistiku a iberoamerikanistiku, absolvovala výměnné pobyty na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku a University of Texas at Austin v USA a badatelský pobyt na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo v Mexiku. Po dekádě primárního zájmu o stará indiánská náboženství Mezoameriky obrátila pozornost k současné alternativní spiritualitě. Zaměřuje se zvláště na způsob, jakým se stará indiánská náboženství prolínají s alternativní spiritualitou, včetně role, jakou v tom hraje humanitní věda. V tomto ohledu se detailně zabývala takovými tématy, jako je konstrukce mayského šamanismu, “mayanismus”, očekávání konce světa spjatá s rokem 2012, učení Carlose Castanedy, novodobá toltécká spiritualita atd. Zároveň se ale zaměřuje na rodící se doktrinální základy alternativní spirituality a jejich klíčové koncepty, stejně jako na propojení alternativní spirituality s novými médii. Je spoluautorkou knihy Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky (2011) a autorkou knih 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha (2011), Náboženství Mayů (2018), Kosmické stromy a magické portály: Náboženství a alternativní spiritualita v mayských studiích (v tisku) a skript Současná alternativní spiritualita (2020, volně dostupná online). Od r. 2014 působí jako odborná asistentka na Katedře religionistiky HTF UK, od r. 2016 je výkonnou redaktorkou odborného časopisu Central European Journal for Contemporary Religions, který při katedře vychází. Rozsáhle se věnuje i popularizaci vědy, a to jak v médiích, tak na vlastním YouTube kanále. Režírovala vzdělávací filmy Náboženství v kyberprostoru (2019) a Mystické techniky alternativní spirituality (2020).


Životopis

 • Od r. 2014 odborná asistentka, Katedra religionistiky HTF UK

 • 2012-2014 Externí pracovnice Katedry religionistiky HTF UK

 • 2008 Badatelský pobyt v Mexiku pod záštitou Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

 • 2006-2009 Doktorské studium iberoamerikanistiky na SIAS FF UK

 • 2005 Studijní pobyt na University of Texas at Austin

 • 2003-2004 Studijní pobyt na Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko

 • 2000-2006 Magisterské studium religionistiky a filosofie na ÚfaR FF UK


Bibliografie

Knihy

 • Kostićová, Zuzana Marie. V tisku. Kosmické stromy a magické portály: Náboženství a alternativní spiritualita v mayských studiích. Praha: Karolinum.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2019. Náboženství Mayů. Praha: Karolinum.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2011. 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. Praha: Malvern.

 • Kostićová, Zuzana Marie, Markéta Křížová, and Sylvie Květinová. 2011. Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha: XYZ.


Kapitoly v knihách

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2017. “Monarchie a stát u poklasických Mayů Chichén Itzá a Mayapánu.” In: Pavlína Cermanová et al. (eds). Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Praha: Academia.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2014. “Singularita versus Atlantida: Nástin současných techno-utopických a techno-dystopických proudů”. In Zdeněk Vojtíšek (ed.). Apokalypsa nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2013. “The End of the Wave: The before and after of Carl Calleman's prophecies.” In Zdeněk Vojtíšek (ed.). Millenialism: Expecting the End of the World in the Past and the Present. Praha: VS Praha.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2010. “Domorodá náboženství a New Age”. In: Gabriela Eichlová, Vendula Hingarová-Vlková, and Sylvie Květinová (ed.). Mexiko: 200 let nezávislosti. Praha: Pavel Mervart.


Odborné články (výběr nejvýznamnějších textů)

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2005. “Serpiente emplumada entre los mayas en el período clásico.” Iberoamericana Pragensia XXXIX: 167–181.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2005. “Mayská lidská oběť a sebeoběť krve podle Relación de las cosas de Yucatán” [Maya Human Sacrifice and Bloodletting in Relación de las cosas de Yucatán]. Religio 13 (2): 287–306.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2017. “Pojetí svobody v díle Carlose Castanedy” [Carlos Castaneda's Concept of Freedom]. Theologická revue 88 (1): 105–122.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2018. “Religion, Spirituality, Worldviews, Discourses.” Central European Journal for Contemporary Religion 2 (2, 2018): 81–97.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2019. “Castaneda's Mesoamerican Inspiration: The Tonal/Nagual, the Cardinal Points, and the Birth of Contemporary Toltec Spirituality.” Religio 27 (2): 99–120.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2020. “Axis Mundi in the Tropics: Uses and Abuses of Eliade's Phenomenology of Religion in Schelean Maya Studies.” Ehtnologia Actualis 19 (2): 57–80.

 • Kapusta, Jan, and Zuzana Marie Kostićová. 2020. “From Trees to the Wood: Alternative Spirituality as an emergent 'official religion'?” Journal of Religion in Europe 13 (3/4): 187–213.

 • Kostićová, Zuzana Marie. 2021. “From Academic Anthropology to Esoteric Religion.” Aries, DOI: https://doi.org/10.1163/15700593-20211005.


Badatelské zaměření

Náboženství a dějiny předkolumbovské Mezoameriky, zvláště Mayů, a novodobá recepce starých mezoamerických náboženství, především „fenomén 2012“Poslední změna: 6. červen 2022 13:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám