Publikace

Pracovníci katedry religionistiky publikují monografie, odborné studie ve vědeckých i populárních časopisech a kapitoly v kolektivních monografiích a sbornících. Kompletní přehled publikací je k dispozici zde. Přehled vybraných monografií, kolektivních monografií a sborníků pracovníků katedry za posledních pět let je uveden níže.

Vybrané publikace pracovníků katedry religionistiky

VOJTÍŠEK, Zdeněk, Nová náboženství a násilí, Karolinum Praha 2017.


Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého ze zavedených náboženství. V současnosti jich ve světě existují tisíce. 

Tato publikace se věnuje násilným konfliktům, které vznikají mezi novými náboženskými hnutími a okolní společností. Více než dvě desítky příkladů, které kniha přináší, ukazují, jak příslušníci nových náboženských hnutí násilím trpí i jak ho páchají. Současně umožňují pochopit zákonitosti zrodu těchto hnutí, jejich vývoje, vnitřní dynamiky i interakce s okolím. Koupit


GEBELT, Jiří a kol, Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě, Vyšehrad Praha 2016.


Na knize se podíleli B. Ostřanský, S. Taglia, M. Řoutil, P. Košťálová, V. Pargačová, L. Kropáček, K. Vytejčková, S. Kubálek a J. Gebelt, který je také editorem celého svazku. Ten zahrnuje kapitoly věnované křesťanským uskupením (arménští a syrští křesťané, koptové, maronité), náboženství vzešlá z islámu (alawité, alevité, drúzové, šabakové a járesáni) a náboženství synkretistická (mandejci, jezídi), přičemž většina textů vychází z původních terénních výzkumů. Publikaci doprovázejí originální fotografie pořízené autory svazku. Koupit


NEŠPOR, R. Zdeněk - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2016.


Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve.


Koupit (k dispozici taktéž v Poradně)


VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Apokalypsa nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti a současnosti. Praha: Dingir, 2014.


KROPÁČEK, Luboš - ZIKMUND, Martin. T. - PAULAS, Jan. Po cestách kamenitých. O životě, islámu a křesťanské víře. Praha: Vyšehrad, 2013.


Rozhovor, který s prof. Lubošem Kropáčkem vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve jeho životní příběh. Islám, islámský fundamentalismus a život muslimské společnosti pak představují druhé významné téma knihy. Tím třetím je křesťanská víra, pevný základ a opora v mnoha nelehkých životních situacích.


Koupit (k dispozici taktéž v Poradně)


VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed.). Millennialism: Expecting the end of the world in the past and the present. Praha: Dingir, 2013.


JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství. Díl II., Život a úděl člověka. Praha: Oikoymenh, 2012.


Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem.

Koupit


VOJTÍŠEK, Zdeněk - DUŠEK, Pavel - MOTL, Jiří. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012.


Kniha je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní.


Koupit (k dispozici taktéž v Poradně)


KOSTIĆOVÁ, Zuzana - KŘÍŽOVÁ, Markéta - KVĚTINOVÁ, Sylvie, Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha: XYZ, 2011.


Kniha se věnuje problematice rituálních praktik původních obyvatel Mexika a Jižní Ameriky. Lidské oběti, sebetrýznění, pohřbívání žen a služebníků se zesnulými vládci či rituální kanibalismus Aztéků, Mayů a Inků vzbuzovaly pozornost již od prvních kontaktů Evropanů s Novým světem. Během 20.s tol. obraz krvavých rituálů Ameriky významně upřesnilo úsilí badatelů, kteří analyzovali hmotné a ikonografické prameny, tak zprávy koloniálních autorů.


KOSTIĆOVÁ, Zuzana, 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. Praha: Malvern, 2011.


Způsob, jakým předpovědi o konci světa zachvátily současnou euroatlantickou civilizaci, je v kontextu moderní doby naprosto bezprecedentní. Proto se kromě analýzy mayského kalendáře na základě nejnovějších výzkumů tato kniha pokouší odpovědět i na další otázky spojené s "fenoménem 2012" a rozsáhle se zabývá symbolickým významem, který má mayská kultůra pro současnou civilizaci.

Poslední změna: 15. únor 2022 15:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám