Výzkum a projekty

Grantové projekty členů katedry


2013-2015: Zdeněk Vojtíšek spoluřešitelem projektu Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských proměn", GA ČR č. 401/13/35680S. Hlavní řešitel: T. Havlíček, další spoluřešitelé: M. Hupková, K. Klingorová, Z. R. Nešpor, P. Štych.


2011-2013: Zdeněk Vojtíšek hlavním řešitelem projektu „Milenialismus v monoteistických náboženstvích: jeho původ, současné podoby a společenská relevance“, GA ČR č. 401/11/2450.Pozvánka na konferenci 13. a 14. listopadu 2012 a její předběžný program: Konference o milenialismu


2006-2008: Zdeněk Vojtíšek hlavním řešitelem projektu „Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu monoteistických náboženství v České republice“, GA ČR č. 401/06/1774.


2005-2009: Zdeněk Vojtíšek spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021620803 „Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonávání a výhled k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti“.


2005-2007: Jiří Gebelt řešitelem projektu „Mandejci” (GA ČR č. 401/05/0989)


2004-2005: Jiří Gebelt, Libuše Martínková, Lenka Phillipová řešiteli projektu „Kulturní obrat v religionistice"  (GA UK č. 535/2004/A-TFP/HTF)


Poslední změna: 4. prosinec 2014 11:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám