doc. ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

Jiří Gebelt (*1968) vystudoval teologii, filosofii a religionistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako docent Katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se badatelsky především ranému křesťanství, teoriím rituálů, antické gnózi, teorii a metodologii religionistiky a mandejcům. K uvedeným tématům publikoval řadu studií v odborných časopisech. Gebelt absolvoval několik badatelských a přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách (Bayreuth, Jena, Heidelberg) a řadu terénních výzkumů mezi mandejci. Je autorem projektu věnovaného postavení nábožensko-etnických menšin na Předním východu. Věnuje se překladům odborné literatury (přeložil. mj. standardní dílo k antické gnózi od Kurta Rudolpha (Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky). Na fakultě přednáší kurzy zaměřené na teorii a metodologii studia náboženství, rané křesťanství a teorie rituálů, je garantem doktorského studijního programu Raně křesťanská studia.


Životopis

 • 2/2010-1/2015 výuka na katedře religionistiky UPCE

 • 2004-2007 vedoucí katedry religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • od 2004 odborný asistent katedry religionistiky HTF UK

 • 1999-2004 asistent katedry religionistiky HTF UK

 • 2000-2002 badatelský pobyt na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Stipendiant DAAD)

 • 1997-1999 pedagogická činnost na katedře religionistiky HTF UK v rámci postgraduálního studia

 • 1997-2000/2002-2004 doktorské studium na UK HTF (ThDr., Th.D.)

 • 1994-1995 studium na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově (religionistika, filosofie, teologie, klas. filologie)

 • 1992-1996 studium filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 1991-1997 studium teologie a religionistiky na UK HTF (Mgr.)


Publikace (výběr za posledních pět let)

Studie a kapitoly v monografiích

 • Jiří Gebelt, „Rituální praxe a ortodoxie: příspěvek ke studiu antického křesťanství“, Theologická revue, 2022, 93, ISSN 1211-7617. (v tisku)

 • Jiří Gebelt a Magdalena Vytlačilová, „Gnóze a janovské křesťanství jako kategorie“, Theologická Revue 2021, 92, 120–149. ISSN 1211-7617.

 • Jiří Gebelt, „Warum Syro-Palästina? Thesen zu den Anfängen der Mandäer“, in: Wolf B. Oerter — Zuzana Vítková, Coptica, Gnostica und Mandaica: Sprache, Literatur und Kunst als Medien interreligiöser Begegnung(en), (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 181), Berlin — Boston: Walter de Gruyter 2020, 153–186. (doi.org/10.1515/9783110619904-009)

 • Jiří Gebelt, „Ježíš Kristus a křesťanství v mandejském náboženství“, Parrésia 2018, 12, 241–251. ISSN 1802–8209.

 • Jiří Gebelt, „Proměny rituálů a migrace - koncept přenosu rituálů na příkladu mandejských rituálů“, Pantheon 2018, 12, 49–71. ISSN 1803–2443.

 • Jiří Gebelt, „Menšinové nábožensko-etnické skupiny na Blízkém východě”, in: Jiří Gebelt a kol, Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě, Vyšehrad Praha 2016, 11-29. ISBN 978-80-7429-692-5.

 • Jiří Gebelt, „Mandejci“, in: Jiří Gebelt a kol, Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě, Vyšehrad Praha 2016, 380-410. ISBN 978-80-7429-692-5.


Recenze

 • Jiří Gebelt, „R. E. DeMaris ‒ J. T. Lamoreaux ‒ S. C. Muir, Early Christian Ritual Life. London ‒ New York: Routledge 2018“, Studia Theologica 2022, 24, 169–175. ISSN 1212-8570.

 • Jiří Gebelt, „S. R. Turley. The ritualized revelation of the Messianic age: Washings and meals in Galatians and 1 Corinthians. London: Bloomsbury T&T Clark 2018“, Theologická revue 2022, 93. (in print). ISSN 1211-7617.

 • Jiří Gebelt, „Gerd Theißen, `Veränderungspräsenz und Tabubruch: Die Ritualdynamik urchristlicher Sakramente`, Berlin: Münster LIT 2017.“, Theologická revue 2020, 91, 235–241. ISSN 1211-7617.

 • Jiří Gebelt, „Joel Marcus, John the Baptist in History and Theology, Columbia, South Carolina: The University of South Carolina Press, 2018“, Reading Religion 4/2022. ISSN 2475–207X. 


Všechny texty jsou dostupné na academia.edu.


Badatelské zaměření

 • teorie a metodologie studia náboženství

 • Mandejci

 • pozdně antická gnóze

 • rané křesťanství

 • teorie rituálů

Vyučované předměty

 • Antické křesťanství

 • Calvin und Weber

 • Četba religionistických textů: Magie a náboženství

 • Četba religionistických textů: Posvátné a profánní

 • Fenomenologie náboženství

 • Gnóze: vybrané problémy bádání

 • Mandejské rituály

 • Religionistická hermeneutika

 • Religionistika a etnografická krize reprezentace

 • Religionistika a teologie

 • Studium rituálů I. a II.

 • Úvod do religionistické práce

 • Úvod do religionistiky I. a II.


Poslední změna: 5. říjen 2022 17:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám