Mandejci


Základní charakteristika mandejství

Mandejci jsou náboženskou/etnickou skupinou. Naše znalosti o počátcích a původu mandejství jsou značně hypotetické. Mandejství je gnostickým náboženstvím s důrazem na křtitelské praktiky a na rituály podporující vzestup duše. Mandejství je jediným dodnes praktikovaným gnostickým náboženstvím, jehož počátky sahají prokazatelně do pozdní antiky. Literatura:


1) Obecný úvod do mandejství

Článek „ Mandejské náboženství" (in: Religio. Revue pro religionistiku 4, 1996, 37-66 (ISSN 1210-3640) je v pdf formátu na webových stránkách časopisu Religio.


2) Proměny mandejské komunity

 Dnešní Mandejci“, in: L. Pecha (ed.), Antiqua Nova VII, Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 15.-16. února 2007, Plzeň 2007, 61-70. (ISBN 978-80-87025-19-2)


3) Hlavní mandejský rituál: masbuta

 Masbuta. Mandejský ‘křest’”, in: Theologická revue 80, 2009, 44-65. (ISSN 1211-7617)


4) Mandejská svatyně (Mandi) a další rituální stavby Mandejců

Mandi - mandejská svatyně“, in: Oerter, Wolf B., Ondráček, Václav, Vítková, Zuzana (eds.), Coptica – gnostica – mandaica. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 22, 2013/1, 127-144.


5) Situace v současném Iráku a australské mandejské diaspoře

Pořad australského rádia SBS o situaci v současném Iráku a australské mandejské diaspoře (verze v češtině):

Mandejci - trpký úděl posledních gnostiků (1. díl pořadu)


6) Mandejci - poslední gnostická společnost na pokraji záhuby?

2. část pořad australského rádia SBS o Mandejcích a jejich náboženství:

Mandejci - poslední gnostická společnost (1. díl pořadu)


7) Studie o změnách, jimiž prošla mandejská komunita ve 20. století.

Několik vln migrace do velkých iráckých měst; význam vzdělání; pracovní uplatnění Mandejců v Iráku 2. pol. 20. stol.; spor o modernizaci rituálů; postavení ženy v mandejství; mandejská diaspora; situace na počátku 21. stol.

"Vývoj a proměny mandejské komunity" (in: Religio. Revue pro religionistiku 16, 2008, 33-55.)

Poslední změna: 18. listopad 2014 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám