Erasmus+ - studijní pobyty


Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021 - 2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.


Na vysokých školách v oblasti mobility studentů jsou nejčastějšími aktivitami programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže, a dále výjezdy v rámci Mezinárodní kreditové mobility Erasmus.


CHARLES ABROAD


Základní informace o studijních pobytech Erasmus+

 • Kdo se může zúčastnit?

  Studijní pobyty Erasmus+ jsou určeny pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.

 • Kolik kreditů musím dovést ze studijního pobytu?

  Bc. - 20 kreditů, Mgr. - 15 kreditů

 • Co doktorské studium?

  Ano je možný

 • Kam je možné vycestovat?

  Studijní pobyt je možné uskutečnit na některé z partnerských univerzit.

 • Co to je GREEN ERASMUS?

  Příspěvek na Green Erasmus (50 EUR na mobilitu uskutečněnou ekologičtějšími dopravními prostředky)

 • Jak dlouho trvá studijní pobyt?

  Studijní pobyt může trvat po dobu 2 až 12 měsíců, tedy jeden nebo dva semestry.

 • Jakým způsobem je studijní pobyt financován?

  Akceptovaný student obdrží příspěvek formou stipendia, jehož výše se odvíjí od země výjezdu a činí 480 €, 600 € na měsíc.

 • Jak je možné se přihlásit?

  Studenti se mohou hlásit v předem určených termínech. Veškeré informace je možné nalézt níže.

 • Jak se vyučuje v době pandemie COVID 19 na partnerských univerzitách?

  Převážně online, sledujte web partnerských univerzit.


Informace o studijních pobytech Erasmus+

Aktuální výběrová řízení

Přihláška ke studijnímu pobytu

Seznam partnerských univerzit

Užitečné odkazy

Kontakt

Informace o studijních pobytech Erasmus+

Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit každý student, který studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program, a to od 1. ročníku bakalářského studia. Na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc, NMgr, PhD) je možné vycestovat celkem na 12 měsíců, nemusí jít o jeden pobyt, pobytů může být více. (např. na 4 měsíce na LS Finsko-další rok LS 4 měsíce Itálie)


Studenti vyjíždějící na studijní pobyty mají povinnost splnit předměty, které jim po jejich příjezdu budou na Univerzitě Karlově uznány.

- 20 kreditů (bakalářské studium) za semestr

- 15 kreditů (navazující magisterské studium) za semestr

- studenti doktorského studia tuto povinnost nemají, odevzdávají závěrečnou zprávu.


Dalšími podmínkami pro uskutečnění studijního pobytu jsou:

1. přihlášení k výběrovému řízení,

2. úspěšné absolvování výběrového řízení a dostatečná znalost cizího jazyka (vyžadována je většinou úroveň B2).


Na výjezdy v zimním a letním semestru následujícího akademického roku se student může hlásit v období únor/březen. Většinou je vypisováno i dodatečné výběrové řízení na letní semestr, přihlášky se v tom případě odevzdávají v srpnu/září. Přesné termíny podávání přihlášek se každý rok liší, v případě zájmu sledujte aktuální informace.


V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátorku programu Erasmus+ na HTF UK .


Kompletní informace o administrativních záležitostech týkajících se studijních pobytů jsou zveřejněny na stránkách Evropské kanceláře UK.

Aktuální výběrové řízení Erasmus+ na zimní a letní semestr akadem. roku 2024/2025

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2024/2025.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky (přes podatelnu) v období od 15. 3. 2024 do 29. 3. 2024.


Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči (forma VŘ bude upřesněna online MSTeams/osobní pohovor).


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty:


 • strukturovaný životopis v jazyce studia,

 • motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí

 • doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF.


Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: https://htf.cuni.cz/HTF-100.html, https://htf.cuni.cz/HTF-812.html


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátora Erasmus+:

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209


Podpora zahraničních styků a mobilit IN /OUT studentů (ERASMUS+; ERASMUS + ICM)

Vojtěch Tyl

vojtech.tyl@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209

Přihláška k výběrovému řízení

Každý student se může v daném termínu přihlásit až na tři zahraniční univerzity řazené podle priority.

Je potřeba vyplnit:

1. PŘIHLÁŠKU VE webové aplikaci

návod na přihlášení


2. FYZICKOU PŘIHLÁŠKU S PŘÍLOHAMI ke stažení zde.

S vyplněnou přihláškou jsou vyžadovány následující přílohy:

1. strukturovaný životopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta).

2. motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí (včetně data a podpisu studenta) – dopis obsahuje základní informace o uchazeči, informace o výběru zahraniční školy, motivaci k výjezdu, předpokládaný přínos studia v zahraničí a studijní plán se zřetelně vyznačenými studijními předměty.

3. doklad o studijním průměru za celou dobu studia na HTF UK (včetně potvrzení Studijního oddělení HTF UK), ke stažení zde.

Upozornění: Pokud jste studentem prvního ročníku, namísto dokladu o studijním průměru je nutné předložit úředně ověřenou kopii Maturitního vysvědčení.

4. doklad o znalosti jazyka studia (např. kopie maturitního vysvědčení, potvrzení o vykonání zkoušky v jazyce studia na VŠ nebo certifikát znalosti jazyka studia), ke stažení zde. V případě nedoložení tohoto dokladu bude pohovor při výběrovém řízení obsahovat přezkoušení z jazyka studia.

5. doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions)


Fyzickou přihlášku s přílohami je potřeba podat přes podatelnu fakulty - fyzicky, nebo emailem:


Dokumenty zasílané na email v pdf formátu


V případě zastoupení studenta zmocněncem vyžadujeme úředně ověřenou plnou moc.


Seznam partnerských univezit

** Jazyk studia - možnost výběru jazyka, požadovaná úroveň jazyka průměr B1-B2

Fakulta

Studijní obor (počet studentů/maximální počet měsíců studia)/Jazyk studia**

DÁNSKO - 4 EU - Stipendium na měsíc -600 E

University of Copenhagen

4EU+

Humanities (except languages)(2)/1. English

- otevřeno všem oborům


ESTONSKO - vyjezd studentů ukončen

výjezdy jen pro akademiky a zaměstnance

Tallinn University

Institute of Slavonic Languages and Cultures

Teacher Training and Education Sciences (2), Foreign Languages (2)/

1.Russian, 2.English

FINSKO -Stipendium na měsíc - 600E

Abo Akademi University


Humanities (2)/1.English, 2.Swedish

Pozor!!!Studenti musí při nominaci na univerzitu mít 60 kreditů

FRANCIE - Stipendium na měsíc - 600E

University of Paris VIII: Vincennes - Saint-Denis


Department of Jewish Studies

Foreign languages (1)/1.French, 2.Hebrew

Sorbonne University

4EU+

Religion and theology (2)/1.French


- otevřeno všem oborům


ITÁLIE - Stipendium na měsíc - 600E

The "G. d'Annunzio" University of Chieti-PescaraDepartment of Literature, Philology, Arts and Social Sciences

POUZE AKADEMICI

University of Milan

4EU+

Humanities (except languages)/1. English 2. Italian


- otevřeno všem oborům

LOTYŠSKO - Stipendium na měsíc- 480 E

University of Latvia

Faculty of Theology

Religion (2)/1.Latvian, 2.English

NĚMECKO - Stipendium na měsíc - 600E

Albert-Ludwigs University of Freiburg

Faculty of Theology

Religion (1)/1.German 2. English

Evangelische Hochschule Berlin

Teacher Training and Education Sciences (2),Social Work and Counselling (2)/1.German 2.English pro AR 2021/2022 nenabízejí kurzy v angličtině

Justus Liebig University Giessen

Department of Catholic Theology

Religion (2)/1.German 2.English

Ludwig Maximilians University Munich

Faculty of Protestant Theology

Religion (2)/1.German

University Bayreuth*

Department of Religious Studies

Religion (2)/1.German 2.English

University of Göttingen

Faculty of Theology

Religion (1)/1.German 2.English

University of Passau

Religion (3)/1.German 2.English

University of Regensburg

Institute of Protestant Theology

Religion (1)/1.German 2.English

Ruhr-Universität Bochum

Evangelisch-Theologische Fakultät

Religion(1/10; 2/5)/1.German

Heidelberg University

4EU+

All areas (1/10,2/5)/1.German 2.English


- otevřeno všem oborům

POLSKO - Stipendium na měsíc - 480E

Christian Theological Academy in Warsaw

pracoviště nespecifikováno

Religion (2)/1.Polish 2.English

University of Warsaw

4EU+

Religion and theology (2)/1. English


- otevřeno všem oborům

Jagiellonian University in Krakow


Faculty of History

Religion (2)/1.Polish 2.English

Jagiellonian University in Krakow*

Institute for the Study of Religions

Religion (2)/1. Polish 2.English

State Higher Vocational School in Tarnów

Pouze akademičtí pracovníci.

Pedagogy (1)

RAKOUSKO - pouze akademici

University of Vienna

Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

RUMUNSKO - pouze akademici

Valahia University of Targoviste

Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

SLOVENSKO - Stipendium na měsíc - 480E

Comenius University in Bratislava

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Religion (2)/1.English 2.Slovak

J. Selye University in Komarno

Reformed Theological Faculty

Religion (2)/1.Slovak,Hu 2.English

Matej Bel University

Pedagogical Faculty

Religion (2)/1.Slovak 2.English

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Arts

Teacher training and education science (2),History and archaeology (2),Philosophy and ethics (2),Social work and counselling (2)/

1.Slovak 2.English

Trnava University in Trnava

Faculty of Education

Religion (2)/1. Slovak

University of Presov in Presov

Faculty of Arts

History and archaeology (2),Philosophy and ethics (2),Social work and Counselling (2)/1.Slovak 2.English

University of Presov in Presov


Faculty of Orthodox Theology

Religion (2),Social Work and Counselling (2)/1.Slovak 2.English

Constantine the Philosopher University in Nitra

Pouze akademičtí pracovníci a zaměstnanci

Filosofická fakulta

Pedagogická fakulta

* U těchto studijních pobytů je vyžadováno doporučení katederního koordinátora, jímž je

** Jazyk studia - možnost výběru jazyka, požadovaná úroveň jazyka průměr B1-B2

Kontakt

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail:

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Podpora zahraničních styků a mobilit IN /OUT studentů (ERASMUS+; ERASMUS + ICM)

Vojtěch Tyl

ERASMUS+; ERASMUS + ICM

E-mail: vojtech.tyl@htf.cuni.cz

Úřední hodiny:

pondělí: 13 - 15 hod.

středa: 13 - 15 hod.

čtvrtek: 13 - 15 hod.


Poslední změna: 15. březen 2024 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám