Erasmus+ - studijní pobyty


Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021 -2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.


Na vysokých školách v oblasti mobility studentů jsou nejčastějšími aktivitami programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže, a dále výjezdy v rámci Mezinárodní kreditové mobility Erasmus.CHARLES ABROADZákladní informace o studijních pobytech Erasmus+


Kdo se může zúčastnit? Studijní pobyty Erasmus+ jsou určeny pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.


Kolik kreditů musím dovést ze studijního pobytu? Bc. - 20 kreditů, Mgr. - 15 kreditů


Co doktorské studium? ano je možný, krátkodobé doktorandské mobility na 5-30 dní (pozor – tyto mobility by měly být možné pouze na studium, nikoli jen badatelský pobyt – tj. je nutné zahrnout konzultace, blokovou výuku nebo pod., nemůže jít jen o pobyt v knihovně, archivu atd.)


Kam je možné vycestovat? Studijní pobyt je možné uskutečnit na některé z partnerských univerzit.


Co to je GREEN ERASMUS? příspěvek na Green Erasmus (50 EUR na mobilitu uskutečněnou ekologičtějšími dopravními prostředky)


Jak dlouho trvá studijní pobyt? Studijní pobyt může trvat po dobu 2 až 12 měsíců, tedy jeden nebo dva semestry.


Jakým způsobem je studijní pobyt financován? Akceptovaný student obdrží příspěvek formou stipendia, jehož výše se odvíjí od země výjezdu a činí 480 €, 600 € na měsíc.


Jak je možné se přihlásit? Studenti se mohou hlásit v předem určených termínech. Veškeré informace je možné nalézt níže.


Jak se vyučuje v době pandemie COVID 19 na partnerských univerzitách? Převážně online, sledujte web partnerských univerzit.


Informace o studijních pobytech Erasmus+

Aktuální výběrová řízení

Přihláška ke studijnímu pobytu

Seznam partnerských univerzit

Užitečné odkazy

Kontakt


Informace o studijních pobytech Erasmus+


Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit každý student, který studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program, a to od 1. ročníku bakalářského studia. Na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc, NMgr, PhD) je možné vycestovat celkem na 12 měsíců, nemusí jít o jeden pobyt, pobytů může být více. (např. na 4 měsíce na LS Finsko-další rok LS 4 měsíce Itálie)


Studenti vyjíždějící na studijní pobyty mají povinnost splnit předměty, které jim po jejich příjezdu budou na Univerzitě Karlově uznány.

- 20 kreditů (bakalářské studium) za semestr

- 15 kreditů (navazující magisterské studium) za semestr

- studenti doktorského studia tuto povinnost nemají, odevzdávají závěrečnou zprávu.


Dalšími podmínkami pro uskutečnění studijního pobytu jsou:

1. přihlášení k výběrovému řízení,

2. úspěšné absolvování výběrového řízení a dostatečná znalost cizího jazyka (vyžadována je většinou úroveň B2).


Na výjezdy v zimním a letním semestru následujícího akademického roku se student může hlásit v období únor/březen. Většinou je vypisováno i dodatečné výběrové řízení na letní semestr, přihlášky se v tom případě odevzdávají v srpnu/září. Přesné termíny podávání přihlášek se každý rok liší, v případě zájmu sledujte aktuální informace.


V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátorku programu Erasmus+ na HTF UK .


Kompletní informace o administrativních záležitostech týkajících se studijních pobytů jsou zveřejněny na stránkách Evropské kanceláře UK.


Aktuální výběrové řízení Erasmus+ na akademický rok 2021/2022

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit už v prvním roce svého studia.

Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 2.9. – 20.9. 2021. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty.

Při podávání přihlášky k výběrovému řízení je doporučena osobní konzultace s koordinátorkou Erasmus+ .


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči (bude upřesněno jakou formou se VŘ bude konat online/osobní setkání). Pohovor bude probíhat v jednom termínu a to 24. 9. 2021, 11h, bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Uchazeč může u ústního pohovoru získat maximálně 100 bodů. Kritéria výběru a posuzování uchazečů: 60% - znalost jazyka studia, 30% - motivace studenta, 10% - dosavadní výsledky studenta při studiu na HTF UK. Minimální bodová hranice pro přijetí je 70 bodů. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na úřední desce fakulty/emailem uchazeči.


Vyhlášení výběrového řízení na AR 2021/2022(.pdf)


Přihláška k výběrovému řízení

Každý student se může v daném termínu přihlásit až na tři zahraniční univerzity řazené podle priority.


Je potřeba vyplnit:


1. PŘIHLÁŠKU VE webové aplikaci


2. FYZICKOU PŘIHLÁŠKU S PŘÍLOHAMI ke stažení zde.


S vyplněnou přihláškou jsou vyžadovány následující přílohy:

1. strukturovaný životopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta).

2. motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí (včetně data a podpisu studenta) – dopis obsahuje základní informace o uchazeči, informace o výběru zahraniční školy, motivaci k výjezdu, předpokládaný přínos studia v zahraničí a studijní plán se zřetelně vyznačenými studijními předměty.

3. doklad o studijním průměru za celou dobu studia na HTF UK (včetně potvrzení Studijního oddělení HTF UK), ke stažení zde.

4. doklad o znalosti jazyka studia (např. kopie maturitního vysvědčení, potvrzení o vykonání zkoušky v jazyce studia na VŠ nebo certifikát znalosti jazyka studia), ke stažení zde. V případě nedoložení tohoto dokladu bude pohovor při výběrovém řízení obsahovat přezkoušení z jazyka studia.

5. doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions)


Fyzickou přihlášku s přílohami je potřeba podat přes podatelnu fakulty.


!!Vyplněné přihlášky, prosím zasílejte na email podatelny HTF:


Veškeré přílohy v PDF.


Originál dokumenty doručíte později, až epidemiologická situace poleví.


V případě zastoupení studenta zmocněncem vyžadujeme úředně ověřenou plnou moc.
Seznam partnerských univezit:

** Jazyk studia - možnost výběru jazyka, požadovaná úroveň jazyka průměr B1-B2

Fakulta

Studijní obor (počet studentů/maximální počet měsíců studia)/Jazyk studia**

DÁNSKO - 4 EU - Stipendium na měsíc - 600 E

University of Copenhagen


Humanities (except languages)(2)/1. English


ESTONSKO - vyjezd studentů ukončen

výjezdy jen pro akademiky a zaměstnance

Tallinn University


Institute of Slavonic Languages and Cultures

Teacher Training and Education Sciences (2), Foreign Languages (2)/

1.Russian, 2.English

FINSKO -Stipendium na měsíc - 600E

Abo Akademi University

Humanities (2)/1.English, 2.Swedish

University of HelsinkiFaculty of Theology

Religion (2)/1.English, 2.Finnish

FRANCIE - Stipendium na měsíc - 600E

University of Paris VIII: Vincennes - Saint-Denis


Department of Jewish Studies

Foreign languages (1)/1.French, 2.Hebrew

Sorbonne UniversityReligion and theology (2)/1.French


ITÁLIE - Stipendium na měsíc - 600E

The "G. d'Annunzio" University of Chieti-PescaraDepartment of Literature, Philology, Arts and Social Sciences

Humanities (2)/1.Italian, 2.English

University of Milan


Humanities (except languages)/1. English 2. Italian


LOTYŠSKO - Stipendium na měsíc- 480 E

University of LatviaFaculty of Theology

Religion (2)/1.Latvian, 2.English

NĚMECKO - Stipendium na měsíc - 600E

Albert-Ludwigs University of Freiburg

Faculty of Theology

Religion (1)/1.German 2. English

Evangelische Hochschule Berlin

Teacher Training and Education Sciences (2),Social Work and Counselling (2)/1.German 2.English pro AR 2021/2022 nenabízejí kurzy v angličtině

Justus Liebig University Giessen

Department of Catholic Theology

Religion (2)/1.German 2.English

Ludwig Maximilians University Munich

Faculty of Protestant Theology

Religion (2)/1.German

University Bayreuth*

Department of Religious Studies

Religion (2)/1.German 2.English

University of Göttingen

Faculty of Theology

Religion (1)/1.German 2.English

University of Hamburg

Faculty of Education

Religion (1)/1.English 2.German

University of Passau

Religion (3)/1.German 2.English

University of Regensburg

Institute of Protestant Theology

Religion (1)/1.German 2.English

Ruhr-Universität Bochum

Evangelisch-Theologische Fakultät

Religion(1/10; 2/5)/1.German

Heidelberg UniversityAll areas (1/10,2/5)/1.German 2.English

POLSKO - Stipendium na měsíc - 480E

Christian Theological Academy in Warsaw

pracoviště nespecifikováno

Religion (2)/1.Polish 2.English

University of Warsaw

Religion and theology (2)/1. English


Jagiellonian University in Krakow

Faculty of History

Religion (2)/1.Polish 2.English

Jagiellonian University in Krakow*

Institute for the Study of Religions

Religion (2)/1. Polish 2.English

State Higher Vocational School in TarnówPouze akademičtí pracovníci.

Pedagogy (1)

RAKOUSKO

University of Vienna


Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

RUMUNSKO

Valahia University of Targoviste


Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

SLOVENSKO - Stipendium na měsíc - 480E

Comenius University in Bratislava

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Religion (2)/1.English 2.Slovak

J. Selye University in Komarno

Reformed Theological Faculty

Religion (2)/1.Slovak,Hu 2.English

Matej Bel University

Pedagogical Faculty

Religion (2)/1.Slovak 2.English

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Arts

Teacher training and education science (2),History and archaeology (2),Philosophy and ethics (2),Social work and counselling (2)/

1.Slovak 2.English

Trnava University in Trnava

Faculty of Education

Religion (2)/1. Slovak

University of Presov in Presov

Faculty of Arts

History and archaeology (2),Philosophy and ethics (2),Social work and Counselling (2)/1.Slovak 2.English

University of Presov in PresovFaculty of Orthodox Theology

Religion (2),Social Work and Counselling (2)/1.Slovak 2.English

Constantine the Philosopher University in Nitra

Pouze akademičtí pracovníci a zaměstnanci

Filosofická fakulta

Pedagogická fakulta


* U těchto studijních pobytů je vyžadováno doporučení katederního koordinátora, jímž je

** Jazyk studia - možnost výběru jazyka, požadovaná úroveň jazyka průměr B1-B2

Kontakt

Ing. Veronika Hrušková

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail:

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108

Poslední změna: 6. leden 2022 11:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám