Erasmus+ - studijní pobyty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.


Na vysokých školách v oblasti mobility studentů jsou nejčastějšími aktivitami programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže, a dále výjezdy v rámci Mezinárodní kreditové mobility Erasmus.


Základní informace o studijních pobytech Erasmus+

Kdo se může zúčastnit? Studijní pobyty Erasmus+ jsou určeny pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.


Kam je možné vycestovat? Studijní pobyt je možné uskutečnit na některé z partnerských univerzit.


Jak dlouho trvá studijní pobyt? Studijní pobyt může trvat po dobu 3 až 12 měsíců, tedy jeden nebo dva semestry.


Jakým způsobem je studijní pobyt financován? Akceptovaný student obdrží příspěvek formou stipendia, jehož výše se odvíjí od země výjezdu a činí 330 €, 450 €, nebo 510 € na měsíc.


Jak je možné se přihlásit? Studenti se mohou hlásit v předem určených termínech. Veškeré informace je možné nalézt níže.


Informace o studijních pobytech Erasmus+

Aktuální výběrová řízení

Přihláška ke studijnímu pobytu

Seznam partnerských univerzit

Užitečné odkazy

Kontakt


Informace o studijních pobytech Erasmus+

Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit každý student, který studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program, a to od 2. ročníku bakalářského studia. Není tedy možné vycestovat v průběhu 1. ročníku bakalářského studia, ale je možné se v této době přihlásit na výjezd v následujícím akademickém roce. Na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc, NMgr, PhD) je možné vycestovat celkem na 12 měsíců, nemusí jít o jeden pobyt, pobytů může být více.


Studenti vyjíždějící na studijní pobyty mají povinnost splnit předměty, které jim po jejich příjezdu budou na Univerzitě Karlově uznány za 20 kreditů (bakalářské studium) nebo za 15 kreditů (navazující magisterské studium) za semestr. Studenti doktorského studia tuto povinnost nemají, odevzdávají závěrečnou zprávu.


Dalšími podmínkami pro uskutečnění studijního pobytu jsou: přihlášení k výběrovému řízení, úspěšné absolvování výběrového řízení a dostatečná znalost cizího jazyka (vyžadována je úroveň B2).


Na výjezdy v zimním a letním semestru následujícího akademického roku se student může hlásit v období únor/březen. Většinou je vypisováno i dodatečné výběrové řízení na letní semestr, přihlášky se v tom případě odevzdávají v srpnu/září. Přesné termíny podávání přihlášek se každý rok liší, v případě zájmu sledujte aktuální informace.


V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátora programu Erasmus+ na HTF UK Mgr. Antonína Šedivého.


Kompletní informace o administrativních záležitostech týkajících se studijních pobytů jsou zveřejněny na stránkách Evropské kanceláře UK.


Aktuální výběrové řízení Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit ve druhém roce svého studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 7. března do 1. dubna 2019 (13:00). Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Při podávání přihlášky k výběrovému řízení je doporučena osobní konzultace s koordinátorem Erasmus+ Mgr. Antonínem Šedivým.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (4. dubna 2019), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Uchazeč může u ústního pohovoru získat maximálně 100 bodů. Kritéria výběru a posuzování uchazečů: 60% - znalost jazyka studia, 30% - motivace studenta, 10% - dosavadní výsledky studenta při studiu na HTF UK. Minimální bodová hranice pro přijetí je 70 bodů. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na úřední desce fakulty.


Úplné znění vyhlášení ke stažení (.pdf)


Přihláška k výběrovému řízení

Každý student se může v daném termínu přihlásit až na tři zahraniční univerzity řazené podle priority. Kromě vyplnění přihlášky ve webové aplikaci je požadováno vyplnění a odevzdání fyzické přihlášky, která je se všemi přílohami ke stažení zde.


S vyplněnou přihláškou jsou vyžadovány následující přílohy:

1. strukturovaný životopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta).

2. motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí (včetně data a podpisu studenta) – dopis obsahuje základní informace o uchazeči, informace o výběru zahraniční školy, motivaci k výjezdu, předpokládaný přínos studia v zahraničí a studijní plán se zřetelně vyznačenými studijními předměty.

3. doklad o studijním průměru za celou dobu studia na HTF UK (včetně potvrzení Studijního oddělení HTF UK), ke stažení zde.

4. doklad o znalosti jazyka studia (např. kopie maturitního vysvědčení, potvrzení o vykonání zkoušky v jazyce studia na VŠ nebo certifikát znalosti jazyka studia), ke stažení zde. V případě nedoložení tohoto dokladu bude pohovor při výběrovém řízení obsahovat přezkoušení z jazyka studia.

5. doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions)


V případě zastoupení studenta zmocněncem vyžadujeme úředně ověřenou plnou moc.


Seznam partnerských univezit

Pracoviště

Obor (Vyjíždějící studenti)

Estonsko

Tallinn University

Institute of Slavonic Languages and Cultures

Teacher Training and Education Sciences (2)

Foreign Languages (2)

Finsko

Abo Akademi University

Humanities (2)

University of Helsinki

Faculty of Theology

Religion (2)

Francie

University of Paris VIII: Vincennes - Saint-Denis

Department of Jewish Studies

Foreign languages (1)

Itálie

The "G. d'Annunzio" University of Chieti-Pescara

Department of Literature, Philology, Arts and Social Sciences

Humanities (2)

Lotyšsko

University of Latvia

Faculty of Theology

Religion (2)

Německo

Albert-Ludwigs University of Freiburg

Faculty of Theology

Religion (1)

Evangelische Hochschule Berlin

Teacher Training and Education Sciences (2)

Social Work and Counselling (2)

Justus Liebig University Giessen

Department of Catholic Theology

Religion (2)

Leuphana Universität Lüneburg

Institut für Theologie und Religionspädagogik

Religion (1)

Ludwig Maximilians University Munich

Faculty of Protestant Theology

Religion (2)

University Bayreuth*

Department of Religious Studies

Religion (2)

University of Göttingen

Faculty of Theology

Religion (1)

University of Hamburg

Faculty of Education

Religion (1)

University of Passau

Religion (3)

University of Regensburg

Institute of Protestant Theology

Religion (1)

Polsko

Jagiellonian University in Krakow

Faculty of History

Religion (2)

Jagiellonian University in Krakow*

Institute for the Study of Religions

Religion (2)

State Higher Vocational School in Tarnów

Pouze akademičtí pracovníci.

Pedagogy (1)

Rakousko

University of Vienna

Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

Rumunsko

Valahia University of Targoviste

Pouze akademičtí pracovníci

Religion (2)

Slovensko

Comenius University in Bratislava

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Religion (2)

J. Selye University in Komarno

Reformed Theological Faculty

Religion (2)

Matej Bel University

Pedagogical Faculty

Religion (2)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Arts

Teacher training and education science (2)

History and archaeology (2)

Philosophy and ethics (2)

Social work and counselling (2)

Trnava University in Trnava

Faculty of Education

Religion (2)

University of Presov in Presov

Faculty of Arts

History and archaeology (2)

Philosophy and ethics (2)

Social work and Counselling (2)

University of Presov in Presov

Faculty of Orthodox Theology

Religion (2)

Social Work and Counselling (2)


* U těchto studijních pobytů je vyžadováno doporučení katederního koordinátora, jímž je


Kontakt

Mgr. Antonín Šedivý

referent oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 10-12 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108
Poslední změna: 25. březen 2019 11:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám