4 EU+


Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:


  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Více informací o 4EU+ naleznete na webových stránkách Aliance.

Nová výzva: SEED projekty 2024

Aliance 4EU+ vyhlašuje druhé kolo iniciativy SEED4EU+, která poskytuje finanční podporu pro realizaci inovativních projektů zaměřených na posílení spolupráce mezi členskými univerzitami. Tentokrát se zvláštním důrazem na výzkumné aktivity, tato iniciativa nabízí akademické komunitě příležitost ke spolupráci na netradičních iniciativách, které překračují běžné rámce grantových výzev.

Akademici z osmi členských 4EU+ univerzit mohou předkládat společné inovativní návrhy, které posílí strategickou alianční spolupráci a zapojí další univerzitní komunity do budování "One Comprehensive Research-Intensive European University."


  • Cílová skupina: Výzkumníci a akademici s titulem PhD a vyšším zaměstnáni na jedné z osmi univerzit 4EU+. Návrhy musí zahrnovat účastníky z alespoň tří členských univerzit 4EU+.

  • Financování: Maximálně 50 000 eur na projekt (financováno přímo z rozpočtů členských univerzit 4EU+)

  • Doba trvání: Projekty mohou trvat až 12 měsíců, předpokládaný datum zahájení je 1. ledna 2025.

  • Deadline pro podání návrhů: 30. září 2024.

  • Rozsah: Výzva je otevřena pro všechny akademické disciplíny, přičemž návrhy musí tematicky zapadat do alespoň jednoho z 4EU+ Flagshipů. Zvláštní důraz je kladen na návrhy s výrazným výzkumným zaměřením.


Veškeré informace o výzvě jsou dostupné na webu 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-843.html.


Zájemcům o výzvu také doporučujeme účast na online informačním setkání, které se bude konat v pátek 21. června 2024

od 15:00 do 16:00.

Evidenci podaných projektů zajišťuje zahraniční oddělení fakulty.

Kontakt:

Mgr. Ondřej Kadlec

E-mail:

Úřední dny: úterý - středa - čtvrtek

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 19. červen 2024 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám