SYLLF - stipendium pro doktorandy


SYLFF = Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund


Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.SYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let.

Tvoří síť 16 000 výjimečných studentů z 69 předních univerzit ve 44 zemích světa.

Podpoření uchazeči, SYLFF Fellows, jsou zveřejňováni na stránkách Sylff Association.

Fellowship studentům umožňuje nejen propojení s ostatními Fellows, ale nabízí jim také příležitosti pro čerpání dalších finančních prostředků na podporu jejich navazujících aktivit.


Základní informace o programu:

 • program je určen studentům denní formy DOKTORSKÉHO STUDIA sociálně-vědního či humanitního zaměření

 • výše stipendia udělovaná vítěznému uchazeči: cca 285 000 Kč ročně (12 500USD)

 • stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo

 • udělují se celkem 2 nová stipendia ročně + možnost 2 prodloužení

 • během doby pobírání stipendia je třeba:


  • dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

  • realizovat část výzkumu v zahraničí

 • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK


Více informací naleznete na webu UK SYLFF

Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF 2024

Husitská teologický fakulta vyhlašuje výběrové řízení do stipendijního programu SYLFF 2024.


Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:

 • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia na některé ze zapojených fakult UK

  • FF / FSV / FHS / PF / PedF / HTF / ETF / KTF

 • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK


Novinka 2023 - Stipendium SYLFF je nově otevřeno i zahraničním studentům, zapsaným v řádném studijním programu na UK.


Přihláška do výzvy musí obsahovat tyto dokumenty v ANGLICKÉM JAZYCE:


PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ (fakultní termín) DO 30.4. 2024

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 30.4. - 31.5. 2024

Vyhodnocení výsledků výběrového řízení - na RUK do 15.7.2024

Kompletní dokumentaci zasílejte přes podatelnu HTF fakultnímu koordinátorovi

FAQ SYLFF 

 • Může být studentovi uznána již absolvovaná zahraniční stáž nebo musí opět někam vycestovat a na jak dlouho? Bylo by možné upřesnit minimální délku zahraniční stáže? 

  Výzkumný pobyt v zahraničí musí být nedílnou součástí výzkumného plánu, který student hodlá realizovat během doby pobírání stipendia (tj. říjen-září). Nelze uznat výjezdy absolvované v minulosti. Délka pobytu je min. 1 měsíc, přičemž jej lze rozdělit do více kratších výjezdů. 

 • Co se stane, když student nesplní požadavek na dopsání, nebo nezpracuje podstatnou část DP. Jak se to na konci posuzuje? Bude vracet peníze?

  Finance neposkytujeme ani nepřevádíme studentům my, proto by záleželo na tom, jaké by bylo zdůvodnění studenta a jak se k němu postavila japonská strana – tedy poskytovatel stipendia.

 • Pokud se přihlásí student ve 3. ročníku standardní doby studia, tak by měl ve 4.ročníku během stipendia dokončit DP, ne jen část? Je to tak? Případně, co znamená zpracovat podstatnou část DP. Je to nějak specifikováno? 

  Ano, správně by měl student ve 4. ročníku práci dokončit. Významná část není specifikována např. počtem stran. Předpokládá se, že naplnění daného kritéria bude posuzováno individuálně komisí v závislosti na konkrétním výzkumném plánu.

 • Jak by se řešilo, kdyby student vážně onemocněl a chtěl studium přerušit, nebo studium zanechat? 

  Daná situace by byla řešena individuálně se studentem a nadací. 

Kontakt

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 15. únor 2024 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám