Aktuální termíny nabídekTato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .Kalendář AKTUÁLNÍCH nabídek


Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2023· Heidelberg - 3 místa – kurz v termínu (3. 8. – 30. 8. 2023) - (A1 - C1)        

https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/

 

· Saarbrücken - 4 místa – kurz v termínu (1. 9. – 27. 9. 2023) - (A2 - B2/C1) – pouze online

https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html


· Giessen - 1 místo – kurz v termínu (31. 8. – 29. 9. 2023) – (A1 - B2/C1)

https://www.uni-giessen.de/internationales/sprachkurse/in/hsk


· Dresden - 2 místa – kurzy v termínu (10. 7. 2023 - 4. 8. 2023) nebo

(7. 8. 2023 - 1. 9. 2023) (A1/A2 – C1) - http://www.idfsk.tudias.de/de/

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 16. 5. 2023. Studenti si mohou vyplnit přihlášku na max. 2 univerzity.


!!! PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ = VLOŽENÍ DOKUMENTŮ DO WEBOVÉ APLIKACE (MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY)

Podklady k žádosti o jazykový kurz:


· vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

· strukturovaný životopis v němčině

· motivační dopis v němčině

Po návratu ze zahraničí zasílají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu dita.faifrova@ruk.cuni.czERASMUS +

Výběrové řízení na ZS a LS 2023/2024


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2023/2024.

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v da-ném druhu studia.


Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky (přes podatelnu) v období od 15. 2. do 12. 3. 2023.Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty:

 • strukturovaný životopis v jazyce studia,

 • motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí,

 • doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF,

 • doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions).


Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html (Studium v zahraničí)


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátora Erasmus+:

Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209JLU Virtual International Programme (VIP) - Summer Semester 2023


Nabídka online vzdělávání od naší partnerské univerzity Justus Liebig University Giessen pro studenty na LS 2022/2023. Jedná se o Virtual International Programme (VIP). Všechny kurzy jsou zdarma.


Více informací zde


MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodám
Vyhlášení výběrového řízení v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD STUDENTSKÉ POBYTY

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2023/2024.


!!! PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ = VLOŽENÍ DOKUMENTŮ DO WEBOVÉ APLIKACE (MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY)


Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 19. 4. 2023 - pro studijní pobyty v Německu a ve Švýcarsku


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)


Termín konce VŘ* a destinace

Nabídka

Srbsko - do 30. 4. 2023

University of Belgrade

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody - přihlášení na letní semestr 2023/2024,

Informace


Požadované dokumenty zde


Izrael

Hebrew University of JerusalemPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - přihlášení na zimní a letní semestr 2022/2023, nebo i na celý akademický rok

Informace

GDPR


Požadované dokumenty zde


Rusko

Lomonosov Moscow State Universit
Požadované dokumenty zde


Rusko

North-Eastern Federal University, Yakutsk


Požadované dokumenty zde


Ukrajina

Ivan Franko National University of Lviv


Požadované dokumenty zde


Ukrajina

Uzhorod National University


Požadované dokumenty zde


Německo

Heinrich Heine Universität DüsseldorfPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - letní semestr 2022/2023

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)


- písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu


Požadované dokumenty zdeNěmecko - do 19.4.2023

Universität HamburgPobyt v rámci meziuniverzitní dohody POUZE JEN NA ZS 2023/2024

 • 4 semestrální stipendia pro Bc., Mgr., PhD. studenty

  850 EUR MĚSÍČNĚ- stipendium uděluje nadace Hermanna und Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů - není určeno pro studenty Farmacie


Požadované dokumenty zde


Německo -

Universität zu Köln MĚSÍČNÍ POBYTYPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - rok 2023


 • 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

 • doktorandi – 1200 EUR měsíčně, akademici – 1840 EUR měsíčněPožadované přílohy:


a) Academic Visitor Application

b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)

c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)

e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)Akademici zašlou všechny podklady na zahraniční oddělení fakult do 5. 12. 2022. Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro doktorandy bude již vyhlášeno přes online aplikaci. https://is.cuni.cz/webapps


Doktorandi nahrají veškeré dokumenty do online aplikace v termínu do 5. 12. 2022.


Požadované dokumenty zde


Německo

Justus-Liebig Universität GiessenŠvýcarsko - do 19.4.2023

Universität BaselPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro Bc., Mgr., PhD. studenty

  1500 CHF MĚSÍČNĚ


Požadované dokumenty zde


Německo

Universität BayreuthNěmecko - do 19.4.2023

Goethe Universität Frankfurt am Main

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně


Požadované dokumenty zde


Německo - do 19.4.2023

Universität LeipzigPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně


Požadované dokumenty


zde


Německo - do 19.4.2023

Universität HeidelbergPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 700 EUR měsíčně

  (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru


Požadované dokumenty


zde


Německo - do 19.4.2023

Universität des Saarlandes – SaarbrückenPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - letní semestr 2022/2023


 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období květen – prosinec 2023)Požadované dokumenty zde


Německo - do 19.4.2023

Universität BonnPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - možné vyjet do konce kalendářního roku 2023


 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měs.Požadované dokumenty zde
* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)

Požadované dokumenty - NĚMECKO, ŠVÝCARSKO


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium) https://cuni.cz/UK-3055.html

• strukturovaný životopis v němčině

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině

• studijní plán státhnout zde

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině, popř. angličtině (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

• potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

• písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze pro HHU Düsseldorf)Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK (v němčině, popř. angličtině) (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia

• potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - B2 úroveň

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Požadované dokumenty - IZRAEL, RUSKO, SRBSKO, UKRAJINA


K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

• motivační dopis

• konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

• doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v AJ)

• aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

• celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

• doklad o jazykové způsobilosti

• studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STUDIA NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ SI STUDENTI VYHLEDAJÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PŘÍSLUŠNÉ UNIVERZIT

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.


Meziuniverzitní dohody na UK


Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


PŘED VÝJEZDEM

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen: • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.
Fond mobility Univerzity Karlovy

Přihlášky do Fondu mobility UK - je možnost podávat projekty Fondu Mobility na web. stránkách https://veda.is.cuni.cz


Více informací naleznete zde: https://htf.cuni.cz/HTF-109.html


Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: Ing. Veronika HruškováPODPORA INTERNACIONALIZACEJarní kolo kolo – od 1. 4. – 23. 4. (fakultní termín)


Vice informací zde


Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace nejpozději v poslední den fakultních termínů pro podávání žádostí.


POINT - podporuje výjezdy krátkodobých výjezdů (letní školy - NENÍ URČENO NA JAZYKOVÉ LETNÍ KURZY)


Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AR 2022/2023
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZSBrožura kompletního přehledu studijních a akademických pobytů na 2023/2024


Brožura ke stáhnutí


Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

Mezinárodní smlouvy do Německa (DAAD)


Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).


DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.
AKTION Česká republika - Rakousko


AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).AKTION ČR-Rakousko: Termíny pro stipendia a projekty spoluprácePodání žádosti o stipendium AKTION


Termín 15. 3. 2023:

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v zimním semestru 2023/2024 v délce1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet VŠ pedagogové pro pobyty v délce 1 až 3měsíce v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.

O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi, u kterých neuplynulo v doběpodání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců.Měsíční výše stipendia činí 1.250 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednouročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2023/2024.


Termín 15. 4. 2023:

VŠ pedagogové mohou žádat o stipendium na jednoměsíčnívýzkumné/přednáškové pobyty v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výšestipendia činí 1.250 €.

O stipendium lze žádat opakovaně.

Žádost o stipendium se u všech kategorií vyplňujeelektronicky přes portál scholarships.at.
Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Další nabídky DZS - STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ ROZPISU KVÓT


Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskutečňují


Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí = také se tyto nabídky nazývají Stipendijní pobyty v zahraniční - rozpis kvót (tzn. na každou univerzitu v ČR je určen počet, kolik studentů může vyjet na daný stipendijní program - za celou univerzitu, výběrové řízení - studenti ze všech fakult UK)

Stipendia jsou určena pro řádné studenty UK. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.


Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:


 1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

 2. Studijní záměr

 3. Studijní průměrVyplněné přihlášky a další doklady je třeba zaslat na zahraniční oddělení přes podatelnu - do níže uvedených termínů:


Do 16. 11. 2022: Egypt, Severní Makedonie, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko                            


Do 30. 11. 2022: Čína


Do 31. 1. 2023: Slovensko


U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné.


Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země:


TABULKA UK - POČET MÍST PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ


- V TABULCE JE MOŽNÝ DALŠÍ ROZKLIK ZEMÍ PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACEÚhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované MŠMT.


Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.

Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.

Fulbrightova komise


Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.


Nabídka programů Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 a praktických webinářůFulbrightova komise v České republice otevřela nové kolo přihlášek k Fulbrightovým programům na akademický rok 2024/2025.


Zároveň zveřejnila nabídku praktických webinářů k těmto programům, kterých se kromě zástupců Komise zúčastní i čerství absolventi a současní stipendisté, kteří budou připraveni zodpovědět dotazy zájemců ohledně programů a svých zkušeností s nimi


Přehled stipendií Fulbrightova programu na akademický rok 2024/2025 určených studentům, vědeckým pracovníkům a přednášejícím, kteří plánují pobyt v USA, a nabídku možností pro stipendisty z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR. Součástí příloh je rovněž nabídka výše uvedených webinářů. Pro více podrobností k nim a registraci na ně můžete navštívit tento odkaz. Prosím o sdílení těchto informací s Vašimi spolupracovníky a studenty na Vaší fakultě.

V souvislosti s nabídkou týkající se amerických stipendistů bych Vás také ráda informovala, že Univerzita Karlova a Fulbrightova komise podepsaly dohodu, na jejímž základě vzniká pro americké akademiky možnost dočasné akademické/lektorské pozice s názvem „Fulbright-Charles University Distinguished Scholar Award“ na kterékoli fakultě nebo součásti UK.


První přednášející uvítá UK na své půdě právě v akademickém roce 2024/2025. Přihlášky mohou američtí uchazeči podávat do 15. září 2023. Pro více informací můžete navštívit tento a tento odkaz.


V případě, že budete mít další dotazy, neváhejte se obrátit na kolegyni Ing. Anna Bowers, telefon: 224 491 732, e-mail: anna.bowers@ruk.cuni.cz, případně můžete své dotazy směřovat přímo na Fulbrightovu komisi na adrese fulbright@fulbright.cz.FULBRIGHT WEBINÁŘE


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.


Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

Nově je povinnou součástí přihlášky podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář a instrukce jsou na stránkách jednotlivých stipendií.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.

Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Stipendisté do USA cestují na vízum J-1 pro kulturní a vzdělávací výměny. K tomuto vízu se v případě vládou sponzorovaného programu, což je i případ Fulbrightových stipendií, vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Ve všech programech každoročně podporujeme přibližně 40 českých uchazečů.

Poměr vybraných stipendistů k počtu přihlášek závisí na konkrétním programu, aktuálním zájmu a finanční náročnosti stipendijních pobytů. Zpravidla uspěje každý třetí až pátý uchazeč.

Na Fulbrightovu komisi se nevztahuje ustanovení čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně osobních údajů o jmenování pověřence.


Základní předpoklady

 • české občanství,

 • dokončené minimálně bakalářské vzdělání a

 • velmi dobrá znalost angličtiny.


Jaké obory podporujeme?

 • humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny

 • amerických studií

 • multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.


Jak stipendisty vybíráme?

 • na základě výběrového řízení -jednou ročně, pro pobyt v následujícím akademickém roce,

 • dodat podklady pro výběrové řízení do data uzávěrky,

 • kvalita uchazeče a jeho projektu.


V jednom roce jen jedna přihláška

 • uchazeč si může v jednom akademickém roce podat přihlášku pouze do jednoho z našich programů


Nabídky pro doktorandy a post-doktorandy
VYHLÁŠENÍ VŘ v rámci přímé MEZIUNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCE  - Německo


JEN PRO PHD STUDENTY A AKADEMIKY (1 MĚSÍČNÍ STIPENDIA)


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci v rámci přímé Meziuniverzitní spolupráce na rok 2023.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student doktorského studia a akademik.


9. 11. – 5. 12. 2022 Universität zu Köln

· 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

· doktorandi – 1200 EUR měsíčně, akademici – 1840 EUR měsíčně


Universität Hamburg

· 10 – 14 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky

· doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici – 1600 EUR měsíčně


Universität Heidelberg

· 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měsíčněPožadované přílohy:


a) Academic Visitor Application


b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)


c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)


d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)


e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)Akademici zašlou všechny podklady na zahraniční oddělení fakult do 5. 12. 2022. Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro doktorandy bude již vyhlášeno přes online aplikaci. https://is.cuni.cz/webapps


Doktorandi nahrají veškeré dokumenty do online aplikace v termínu do 5. 12. 2022.
Na této stránce: https://cuni.cz/UK-4793.html naleznete za zahraničí nabízené stipendijní programy pro Ph.D. studenty či post-doktorandy.


LETNÍ ŠKOLY


Letní školy podporuje POINT - neboli Podpora Internacionalizace - lze získat finanční příspěvek (ale jen na jazykové letní kurzy nepřispívá)


Student si letní školy vyhledává sám na stránkách různých škol.

např.

https://www.summerschoolsineurope.eu/LETNÍ ŠKOLY V NĚMECKU 2022


Stipendijní nabídka - Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2022


Heidelberg - 3 místa - kurz v termínu (5. 8. – 2. 9. 2022) - (A1 – C1)

https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/


Saarbrücken - 3 místa - kurz v termínu (1. 9. – 27. 9. 2022) - (A2 – B2/C1) – pouze online

https://www.uni-saarland.de/global/deutschkurse/kurzintensiv/september.html


Giessen - 1 místo - kurz v termínu (1. – 30. 9. 2022) - různé jazykové úrovně

https://www.uni-giessen.de/internationales/sprachkurse/in/hsk


Dresden - 2 místa - kurzy v termínu (8. 8. – 2. 9. 2022) nebo (5. – 30. 9. 2022)

(A1/A2 - C1) - http://www.idfsk.tudias.de/de/


Podklady k žádosti o jazykový kurz:


- vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

- strukturovaný životopis v němčině

- motivační dopis v němčině


Zájemci o jazykové kurzy podávají přihlášky do 6.5.2022 přes podatelnu fakulty (osobně nebo emailem podatelna@htf.cuni.cz)


Po návratu:

- zpráva ze stipendijního pobyty

- certifikát o absolvování kurzu na adresu rektorátního koordinátora dita.faifrova@ruk.cuni.cz

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021
Co je česko-bavorská agentura? více informací neleznete na jejich webových stránkách www.btha.de


Dle vývoje v následujících měsících se agentura bude snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích výsokých škol v sousední zemi. Navíc agentura doufá, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé či výzkumné projekty v prezenční formě.


V roce 2022 nabízí BTHA studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům vysokých škol v ČR kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku.


Žádosti přijímá BTHA do 31. března 2022 buďto poštou na adrese kanceláře v Řeznu, nebo emailem na sekretariat@btha.de.


Více informací naleznete na stránkách BTHA v rubrice "Stipendia".Grantové programy na rok 2022:


- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)


- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)


- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".


________________________________________Poslední změna: 4. květen 2023 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám