Aktuální termíny nabídekTato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .


ONLINE JLU Virtual International Programme (VIP) - Summer Semester 2022

Mezinárodní studijní ONLINE PROGRAM JLU pro letní semestr 2022


JLU Virtual International Programme (VIP) - Summer Semester 2022


Based on the positive response during previous semesters, JLU has decided to make the VIP a permanent offer addressing international students interested in a virtual exchange experience at JLU. Please be assured that this programme constitutes an additional offer and is not meant to replace physical exchange at our university.


 • MEZIOBOROVÉ ONLINE KURZY , 60 ONLINE KURZŮ Z 9 FAKULT JLU Na bakalářské a postgraduální úrovni, které se konají v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině.

 • 200 MÍST NA 3 ONLINE KURZY NĚMČINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

 • PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ ZÍSKÁTE KREDITY (ECT)

 • PRO STUDENTY HTF ZDARMA


Tato nabídka je součástí běžného učebního plán JLU, zapsaní zahraniční studenti mohou mít prospěch z mezinárodního vzdělávacího prostředí.


 • ZAPSÁNÍ DO KURZŮ - DO 11. 2. 2022
Univerzita Karlova - MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodámVyhlášení výběrového řízení v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2021/2022

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2021/2022.


!!! PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ = VLOŽENÍ DOKUMENTŮ DO WEBOVÉ APLIKACE (MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY)


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)


Termín konce VŘ* a destinace

Nabídka

Srbsko

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Belgrade). Informace


Požadované dokumenty zde

IzraelPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Hebrew University of Jerusalem). Informace

GDPR


Požadované dokumenty zde

RuskoPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Lomonosov Moscow State University). Informace


Pobyt v rámci meziuniverzitních dohody (North-Eastern Federal University, Yakutsk). Informace


Požadované dokumenty zdeUkrajina

Pobyt v rámci meziuniverzitních dohody (Ivan Franko National University of Lviv) Informace


Pobyt v rámci meziuniverzitních dohody (Uzhorod National University)


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty na LS 2021/2022 pro studenty bakalářského a magisterského studia.(Heinrich Heine Universität Düsseldorf). InformaceNěmecko - 8. 12. 2021


!!! Přihláška se zasílá koordinátorovi ZO!!

Stipendijní pobyty pro studenty magisterského studia a doktorandy na 2021/2022 (Universität Hamburg). Informace


- 10 JEDNOMĚSÍČNÍCH STIPENDIÍ pro doktorandy a akademiky doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici - 1600 EUR měsíčně


Požadované dokumenty:

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

• podrobný popis studijního záměru v němčině nebo v angličtině (jen u doktorandů)

• studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)


Německo - 8. 12. 2021


!!! Přihláška se zasílá koordinátorovi ZO!!

Stipendijní pobyty pro studenty magisterského studia a doktorandy na 2021/2022 (Universität zu Köln) Informace


- 2 - 3 JEDNOMĚSÍČNÍCH STIPENDIÍ pro doktorandy a akademiky doktorandi - 1000 EUR měsíčně, akademici - 1500 EUR měsíčně


Požadované dokumenty:

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

• podrobný popis studijního záměru v němčině nebo v angličtině (jen u doktorandů)

• studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

NěmeckoMěsíční letní kurzy němčiny (Justus-Liebig Universität Giessen). Informace

ŠvýcarskoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Basel).


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Bayreuth).

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Goethe Universität Frankfurt am Main).


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Leipzig).


Požadované dokumenty zde

Německo - 8. 12. 2021


!!! Přihláška se zasílá koordinátorovi ZO!!

Stipendijní pobyty pro doktorandy a akademiky 2022(Universität Heidelberg).


- 1 MĚSÍČNÍ STIPENDIUM pro doktorandy - 1200 EUR měsíčně


Požadované dokumenty zde

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

• podrobný popis studijního záměru v němčině nebo v angličtině (jen u doktorandů)

• studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)


NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität des Saarlandes – Saarbrücken).Požadované dokumenty zde

Jihoafrická republikaPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Pretoria) Informace


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)

Požadované dokumenty - NĚMECKO, ŠVÝCARSKO


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

• strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině

• konkrétní studijní plán

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině (Universita Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

• potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (pouze u HHU Düsseldorf)Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

(v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

Požadované dokumenty - IZRAEL, RUSKO, SRBSKO, UKRAJINA


K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

• motivační dopis

• konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

• doporučující dopis z katedry

• aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

• celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

• doklad o jazykové způsobilosti

• studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STUDIA NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ SI STUDENTI VYHLEDAJÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PŘÍSLUŠNÉ UNIVERZIT

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.


Meziuniverzitní dohody na UK


Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


PŘED VÝJEZDEM

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen: • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.
Fond mobility Univerzity Karlovy


Přihlášky do Fondu mobility UK (letní semestr/jarní kolo) od 20.9. - 22. 10. 2021 je možnost podávat projekty Fondu Mobility na web. stránkách https://veda.is.cuni.cz

Více informací naleznete zde: https://htf.cuni.cz/HTF-109.html


Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: Ing. Veronika HruškováPODPORA INTERNACIONALIZACEPodzimní kolo – od 1. 11. – 22. 11. (fakultní termín)PODZIMNÍ KOLO


Vzhledem k pandemické situaci ve světě a obtížným podmínkám cestovat bude v rámci podzimního kola 2021 umožněno žádat finanční příspěvek i na podporu VIRTUÁLNÍCH MOBILIT.


Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace nejpozději v poslední den fakultních termínů pro podávání žádostí.


Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AR 2022/2023


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2021/2022.

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v da-ném druhu studia.


Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické při-hlášky (přes podatelnu) v období - BUDE UPŘESNĚNO PO NOVÉM ROCE.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty:

 • strukturovaný životopis v jazyce studia,

 • motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí,

 • doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF,

 • doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions).


Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html (Studium v zahraničí)


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátor Erasmus+:

Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

Mezinárodní smlouvy do Německa (DAAD)


Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).


DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) je termín podání žádostí 15. listopadu 2021.

Termín pro podání žádostí o stipendia na letní kurzy němčiny je 1. prosince 2021.


Žádosti se podávají přes online portál DAAD, tištěnou verzi žádosti je pak třeba zaslat do sídla Akademické informační agentury:

Dům zahraniční spolupráce, AIA,

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1


Pro stipendia v uměleckých studijních oborech platí specifické podmínky:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba posílají svoje žádosti elektronicky přes online portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.


U těchto stipendií jsou termíny pro podání žádostí dříve:

• hudba - 27. září 2021

• architektura - 30. září 2021

• scénické umění - 2. listopad 2021

• výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film - 30. listopad 2021AKTION Česká republika - Rakousko


AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


• Studenti MSP, DSP, VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) – termín podání žádostí je 31. říjen 2021.

• VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o stipendium na měsíční výzkumný pobyt – termín podání žádostí je 30. listopad 2021.

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA


Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Další nabídky DZS - STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ ROZPISU KVÓT


Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskutečňují


Termín podání přihlášek přes podatelnu na ZO a destinace

28. 11. 2021

RUSKOInformace


6. 12. 2021

ČÍNA


Informace

28. 11. 2021

EGYPT


Informace

28. 11. 2021

CHORVATSKO


Informace U LETNÍCH ŠKOL V CHORVATSKU MŠMT NEPROPLÁCÍ CESTOVNÉ.

28. 11. 2021

SEVERNÍ MAKEDONIE


Informace

28. 11. 2021

SLOVINSKO


InformaceU LETNÍCH ŠKOL VE SLOVINSKU MŠMT NEPROPLÁCÍ CESTOVNÉ.

31. 12. 2021

MALTA


Informace

31. 1. 2022

SLOVENSKO


InformaceNabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí = také se tyto nabídky nazývají Stipendijní pobyty v zahraniční - rozpis kvót (tzn. na každou univerzitu v ČR je určen počet, kolik studentů může vyjet na daný stipendijní program - za celou univerzitu, výběrové řízení - studenti ze všech fakult UK)

Stipendia jsou určena pro řádné studenty UK. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.


Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:


 1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

 2. Studijní záměr

 3. Studijní průměr
Úhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované MŠMT.


Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.

Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.

Fulbrightova komise


Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.


Po uvolnení cestovních omezení z USA do CR byl obnoven program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníku.


Prihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30.září 2021.


Veškeré informace vcetne popisu programu, on-line prihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://bit.ly/Specialist2022


FULBRIGHT - NARA

Rádi bychom Vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která predstavuje komplex vedních disciplin od humanitních až po vysoce specializované technické obory.

Grant se udeluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland.

Program na rok 2022/23 má uzáverku 15.října 2021.


Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a prihlášce jsou k dispozici na https://bit.ly/Fulbright-NARA

Nabídky pro doktorandy a post-doktorandy

Na této stránce: https://cuni.cz/UK-4793.html naleznete za zahraničí nabízené stipendijní programy pro Ph.D. studenty či post-doktorandy.Měsíční stipendia v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Universität Wien v roce 2022 (duben – prosinec 2022)


Partnerská Univerzita Vídeň nabízí 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky).

Výše stipendia činí 1.000 €.

Nástup u těchto pobytů je možný: od poloviny dubna (po velikonocích) - až prosinec 2022.


Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami.


Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium.


Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty v anglickém jazyce:


 • Application form

 •  Strukturovaný životopis

 •  Seznam publikací

 •  Stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu

 •  Podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle

 •  Doporučující dopis z UK a studijní průměr z předešlého studia

 •  Předběžný příslib přijetí od vídeňského pedagoga (acceptance letter of a supervisor)


Podrobnosti naleznou uchazeči v přiloženém dokumentu - Research grants 2022 for young researchers within the partnership-agreement with the University of Vienna.


ZÁJEMCI O TENTO POBYT, PROSÍM O ZASLÁNÍ VEŠKERÉ DOKUMENTACE EMAILEM veronika.hruskova@htf.cuni.cz

 • DO 17. 1. 2022.

A pak následně doručení originálních dokumentů.Další nabídky
LETNÍ ŠKOLY
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021
Co je česko-bavorská agentura? více informací neleznete na jejich webových stránkách www.btha.de


Dle vývoje v následujících měsících se agentura bude snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích výsokých škol v sousední zemi. Navíc agentura doufá, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé či výzkumné projekty v prezenční formě.


BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorandských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k stipendijní nabídce BTHA naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA.


Termín pro podání žádostí je 1. listopad 2021Blížící se uzávěrku podávání žádostí o stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) na roční studijní pobyt v Bavorsku.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23 je 1. prosinec 2021.


Stipendium BTHA je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole a může být prodlouženo na max. 3 roky. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Stručné informace ohledně stipendií a podání žádosti naleznete na našich stránkách a v přiloženém letáku BTHA, podrobné informace a formuláře k podání žádosti jsou k dispozici na stránkách BTHA.


Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2021/22 je prezenční výuka na bavorských vysokých školách opět možná, se očekává, že nejpozději v příštím akademickém roce 2022/23 bude prezenční výuka již pravidlem.


Zájemci se mohou s případnými dotazy (v češtině, němčině či angličtině) obrátit na referentku stipendijních programů BTHA, paní Martinu Guttenberger – email: guttenberger@btha; tel. +49 941 943 5315

________________________________________


Grantové programy na rok 2022:


- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)


- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)


- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".


________________________________________Poslední změna: 18. leden 2022 16:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám