Aktuální termíny nabídek


Tato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí. Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .

Kalendář AKTUÁLNÍCH nabídekMEZIUNIVERZITNÍ DOHODY

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodám

Vyhlášení výběrového řízení v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD STUDENTSKÉ POBYTY

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2023/2024.


!!! PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ = VLOŽENÍ DOKUMENTŮ DO WEBOVÉ APLIKACE (MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY)


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)


Termín konce VŘ* a destinace

Nabídka

Srbsko - do 30. 4. 2023

University of Belgrade

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody - přihlášení na letní semestr 2023/2024,

Informace

Požadované dokumenty zde

Izrael

Hebrew University of JerusalemPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - přihlášení na zimní a letní semestr 2022/2023, nebo i na celý akademický rok

Informace

GDPR

Požadované dokumenty zde

Rusko

Lomonosov Moscow State Universit

Požadované dokumenty zde

Rusko

North-Eastern Federal University, Yakutsk

Požadované dokumenty zde

Ukrajina

Ivan Franko National University of Lviv

Požadované dokumenty zde

Ukrajina

Uzhorod National University

Požadované dokumenty zde

Německo

Heinrich Heine Universität DüsseldorfPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - letní semestr 2022/2023

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia – 934 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)

- písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu

Požadované dokumenty zde

Německo - do 19.4.2023

Universität HamburgPobyt v rámci meziuniverzitní dohody POUZE JEN NA ZS 2023/2024

 • 4 semestrální stipendia pro Bc., Mgr., PhD. studenty

  850 EUR MĚSÍČNĚ


- stipendium uděluje nadace Hermanna und Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů - není určeno pro studenty Farmacie

Požadované dokumenty zde

Německo -

Universität zu Köln MĚSÍČNÍ POBYTYPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - rok 2023

 • 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

 • doktorandi – 1200 EUR měsíčně, akademici – 1840 EUR měsíčně

Požadované přílohy:

a) Academic Visitor Application

b) Strukturovaný životopis (jen u doktorandů)

c) Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u akademiků zvací dopis)

d) Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)

e) Studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Akademici zašlou všechny podklady na zahraniční oddělení fakult do 5. 12. 2022. Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro doktorandy bude již vyhlášeno přes online aplikaci. https://is.cuni.cz/webapps

Doktorandi nahrají veškeré dokumenty do online aplikace v termínu do 5. 12. 2022.

Požadované dokumenty zde

Německo

Justus-Liebig Universität GiessenŠvýcarsko - do 19.4.2023

Universität BaselPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro Bc., Mgr., PhD. studenty

  1500 CHF MĚSÍČNĚ

Požadované dokumenty zde

Německo

Universität BayreuthNěmecko - do 19.4.2023

Goethe Universität Frankfurt am Main

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 300 EUR měsíčně

Požadované dokumenty zde

Německo - do 19.4.2023

Universität LeipzigPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně

Požadované dokumentyzde

Německo - do 19.4.2023

Universität HeidelbergPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - na zimní a letní semestr 2022/2023

 • 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia - 700 EUR měsíčně

  (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru

Požadované dokumentyzde

Německo - do 19.4.2023

Universität des Saarlandes – SaarbrückenPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - letní semestr 2022/2023

 • 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období květen – prosinec 2023)

Požadované dokumenty zde

Německo - do 19.4.2023

Universität BonnPobyt v rámci meziuniverzitní dohody - možné vyjet do konce kalendářního roku 2023

 • 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy - 1200 EUR měs.

Požadované dokumenty zde

* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)

Požadované dokumenty - NĚMECKO, ŠVÝCARSKO

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium) https://cuni.cz/UK-3055.html

• strukturovaný životopis v němčině

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině

• studijní plán státhnout zde

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině, popř. angličtině (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

• potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

• písemné potvrzení od školitele z HHU Düsseldorf, že je ochotný se o studenta postarat v průběhu pobytu (pouze pro HHU Düsseldorf)


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK (v němčině, popř. angličtině) (Universität Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia

• potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) - B2 úroveň

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity


Požadované dokumenty - IZRAEL, RUSKO, SRBSKO, UKRAJINA

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

• motivační dopis

• konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

• doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v AJ)

• aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

• celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

• doklad o jazykové způsobilosti

• studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity


PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STUDIA NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ SI STUDENTI VYHLEDAJÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PŘÍSLUŠNÉ UNIVERZIT

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.

Meziuniverzitní dohody na UK

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


PŘED VÝJEZDEM

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:

 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.

Fond mobility Univerzity Karlovy

Přihlášky do Fondu mobility UK - je možnost podávat projekty Fondu Mobility na web. stránkách https://veda.is.cuni.cz


Více informací naleznete zde: https://htf.cuni.cz/HTF-109.html


Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: Mgr. Viktorie Slováková

PODPORA INTERNACIONALIZACE


Jarní kolo kolo – od 1. 4. – 23. 4. (fakultní termín)

Vice informací zde


Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace nejpozději v poslední den fakultních termínů pro podávání žádostí.


POINT - podporuje výjezdy krátkodobých výjezdů (letní školy - NENÍ URČENO NA JAZYKOVÉ LETNÍ KURZY)

Virtuální mobilita Německo - Justus Liebig University Giessen (VIP)

VIP (Virtual International Programme) je stálou nabídkou spolupráce Justus Lieblig University v Giessenu a je určena studentům, kteří mají zájem o virtuální výměnný pobyt jako doplněk ke studiu ve své zemi. Studenti se mohou přihlásit přímo online, oficiální nominace nejsou požadovány. Studenti mají možnost vybrat si jeden až šest kurzů z pestré nabídky online kurzů nabízených na všech 11 fakultách JLU v bakalářském i magisterském stupni studia. Celkem je k dispozici 45 online kurzů, které poskytují komplexní akademické zkušenosti. Exkluzivní přístup k pěti kurzům německého jazyka, které jsou určeny pro různé úrovně znalostí od začátečníků po pokročilé (A0 až B2+). Účastníci obdrží oficiální Transcript of Records dokládající získané kreditní body z JLU.


Uzávěrka přihlášek: 29. února 2024 (více na stránkách univerzity https://www.jlu-digitalcampus.de/how-to-apply/apply-for-virtual-international-programme

Online čas na otázky pro uchazeče: 20. února 2024 ve 14:00 hodin (středoevropského času) a 22. února v 9:00 hodin (středoevropského času).


Studentská příručka, přehled kurzů a další informace (formát PDF)

Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AR 2023/2024

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Řešitelé projektů AKTION Česká republika – Rakousko, zašlou do 4. 3. 2024 (pro období 1. 7. - 31. 12. 2024) na rektorát UK (přes elektronickou spisovou službu) návrhy projektů dle informací na webu DZS, v kopii i na Oddělení vědy ( ).

Je potřeba zaslat kompletní společný návrh projektů spolupráce s rakouskou stranou v jednom PDF souboru. Na návrhu jednotlivých projektů stačí podpis děkana příslušné fakulty, není tedy nutný podpis rektora UK.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Pokyny pro projekty spolupráce - Česká republika - Rakousko (formát PDF)

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Brožura kompletního přehledu studijních a akademických pobytů na 2023/2024

Brožura ke stáhnutí

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

Mezinárodní smlouvy do Německa (DAAD)

Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2023/2024 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).


DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Úhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované MŠMT.


Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.

Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.


Fulbrightova komise


Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.

Nabídka programů Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 a praktických webinářů

FULBRIGHT WEBINÁŘE


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA.

Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

Nově je povinnou součástí přihlášky podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář a instrukce jsou na stránkách jednotlivých stipendií.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.

Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Stipendisté do USA cestují na vízum J-1 pro kulturní a vzdělávací výměny. K tomuto vízu se v případě vládou sponzorovaného programu, což je i případ Fulbrightových stipendií, vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Ve všech programech každoročně podporujeme přibližně 40 českých uchazečů.

Poměr vybraných stipendistů k počtu přihlášek závisí na konkrétním programu, aktuálním zájmu a finanční náročnosti stipendijních pobytů. Zpravidla uspěje každý třetí až pátý uchazeč.

Na Fulbrightovu komisi se nevztahuje ustanovení čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně osobních údajů o jmenování pověřence.


Základní předpoklady

 • české občanství,

 • dokončené minimálně bakalářské vzdělání a

 • velmi dobrá znalost angličtiny.


Jaké obory podporujeme?

 • humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny

 • amerických studií

 • multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.


Jak stipendisty vybíráme?

 • na základě výběrového řízení -jednou ročně, pro pobyt v následujícím akademickém roce,

 • dodat podklady pro výběrové řízení do data uzávěrky,

 • kvalita uchazeče a jeho projektu.


V jednom roce jen jedna přihláška

 • uchazeč si může v jednom akademickém roce podat přihlášku pouze do jednoho z našich programů
Poslední změna: 7. únor 2024 10:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám