Fond mobility UKAKTUÁLNĚ!

Ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery (dotčené oblasti: Ruská federace, Bělorusko).

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14884&locale=cz

Žádosti o finanční podporu z Fondu mobility (FM) na pobyt v dotčených oblastech – Rusko, Bělorusko a Ukrajina – nebudou ze strany Rady FM podporovány.

Žadatelé obdrží více infomací na zahraničním oddělení


Fond mobility Univerzity Karlovy


Cílem Fondu Mobility UK je finanční podpora zejména pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • studium zahraničních studentů na UK

 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit odkaz na Priority a Opatření rektora, kde jsou každoročně vypisovány cílové skupiny pro finanční podporu.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ


Termíny podávání žádostí na fakultu:


- letní semestr (jarní kolo) - od 1. února do 19. března 2022


- zimní semestr (podzimní kolo) - od 19. září do 23. října 2022


ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FM

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Mobilit se lze pouze zažádat prostřednictvím webové aplikace IS VĚDA** = do aplikace se studenti a zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz = v aplikaci Soutěže Fond Mobility a Podporad internacionalizace najdete v modulu PAS (ProjektyASoutěže) v DANÝCH TERMÍNECH. Pozdější žádosti jsou automaticky zamítnuty.


STUDENTSKÉ žádosti o příspěvek z Fondu mobility musí obsahovat = aby žádost mohla být postoupena do dalšího kola:


 • Vyplněnou online přihlášku (doporučení: konkretizujte cíle,motivace, fakta, názvy)

 • Akceptační dopis zahraniční univerzity/pracoviště

 • Doložení jazykové způsobilosti

 • Doporučující dopis od pedagoga z HTF (odborného garanta)

 • Motivační dopis (vždy podepsaný)

PŘÍLOHY UKLÁDAT DO WEBOVÉ APLIKACE NEJLÉPE V PDF


Žádost o podporu HOSTUJÍCÍM AKADEMIKŮM musí obsahovat:


 • Vyplněnou online přihlášku

 • Životopis včetně publikační činnosti

 • Doporučení vedoucího odborníka z příslušného pracoviště

 • Plán aktivit akademika na UK

 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů (zajišťuje si pracovník, který žádost podává) STÁHNOUT ZDE

PŘÍLOHY UKLÁDAT DO WEBOVÉ APLIKACE NEJLÉPE V PDFManuál pro žadatele


**V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se zobrazuje na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP


 1. Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) ve webové aplikaci https://veda.is.cuni.cz

 2. Žádosti jsou administrovány odd. vědy. Budou vytištěny přehledy pro fakultní schvalování a po interním odsouhlasení změní ve webové aplikaci stav žádosti na jednu z možností:

  a. Schválený fakultou

  b. Schválený fakultou s výhradou

  c. Neschválený fakultou

  d. Vráceno

  POZOR! HTF UK provádí vlastní kolo výběru a předává na RUK všechny žádosti, všechny žádosti budou označované za „Schválený fakultou“.

 3. Rada Fondu mobility schválí/neschválí žádosti.

 4. Referent RUK změní stav žádosti na jednu z možností:

  a. Přijat

  b. Nepřijat

  c. Přijatý s úpravou rozpočtu

 5. Referent RUK oznámí fakultě/součásti rozhodnutí.

 6. Další zpracování na fakultě/součásti bude probíhat standardním způsobem.

 7. Referent fakulty/součásti změní ve webové aplikaci stav žádosti s ohledem na aktuální okolnosti na Vyplacený, případně Vyúčtovaný (finální stav).

Přihlásit se můžete pomocí svého CASového účtu.

Pokyny pro žadatele z Fondu mobility naleznete na webových stránkách UK zde

POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU


Formuláře závěrečných zpráv jsou ke stažení v IS Věda u soutěžního návrhu projektu kliknutím na Pravidla (vpravo nahoře).


Fond Mobility: a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Confirmation of Study Period (CONF_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

3) Transkript studijních výsledků - doložený ze zahraniční instituce


Fond Mobility: c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Confirmation of Study Period (CONF_FM_a_2021_1_Číslo projektu)


Fond Mobility: e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK - hostující profesoř

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Závěrečná zpráva - shrnutí garanta


METODICKÉ POKYNY K FM UK - platné od podzimního kola 2022-2

KONTAKT

Ing. Veronika Hrušková

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail: veronika.hruskova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 6. říjen 2022 12:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám