Fond mobility UK

Fond mobility Univerzity Karlovy byl zřízen v roce 2001 s účinností od 28. března 2001. Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • studium zahraničních studentů na UK

 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit odkaz na Priority a Opatření rektora, kde jsou každoročně vypisovány cílové skupiny pro finanční podporu.


 • Termíny podávání žádostí na fakultu:

  letní semestr - 24. března 2019


  zimní semestr - 15. října 2019Byla zpřístupněna univerzitní webová aplikace Fondu mobility. Do aplikace se studenti a zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz. V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se zobrazuje na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.


Postup pro jarní/podzimní termín:


 1. Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) v IGA.

 2. Žádosti jsou administrovány odd. vědy. Budou vytištěny přehledy pro fakultní schvalování a po interním odsouhlasení změní v IGA stav žádosti na jednu z možností:

  a. Schválený fakultou

  b. Schválený fakultou s výhradou

  c. Neschválený fakultou

  d. Vráceno


  POZOR! HTF UK provádí vlastní kolo výběru a předává na RUK všechny žádosti, všechny žádosti budou označované za „Schválený fakultou“ – interní termín podání projektů je stanoven na 15. října 2018.


 3. Rada Fondu mobility schválí/neschválí žádosti.

 4. Referent RUK změní stav žádosti na jednu z možností:

  a. Přijat

  b. Nepřijat

  c. Přijatý s úpravou rozpočtu

 5. Referent RUK oznámí fakultě/součásti rozhodnutí.

 6. Další zpracování na fakultě/součásti bude probíhat standardním způsobem.

 7. Referent fakulty/součásti změní v IGA stav žádosti s ohledem na aktuální okolnosti na Vyplacený, případně Vyúčtovaný (finální stav).


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Přihlásit se můžete pomocí svého CASového účtu.


V aplikaci IGA na úvodní stránce po přihlášení (Nástěnka) je k dispozici Manuál pro žadatele.Poslední změna: 14. březen 2019 14:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám