Erasmus+ - Mezinárodní kreditová mobilita – ICM

Výsledky výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+

Výsledky ke stažení (.pdf)


Přihlášku do výběrového řízení ve věci studijních pobytů v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2019/2020 podal celkem 1 student HTF UK. Přihláška splňovala podmínky stanovené vyhlášením výběrového řízení.


Účastníci výběrového řízení byli informováni o výsledku výběrového řízení. Zároveň budou nominováni HTF UK na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+ na Academician Y. A. Buketov Karaganda State University.

Informace ke studijním pobytů a k výběrovému řízení

Všechny základní informace o studijních pobytech jsou shodné s informacemi na webu Erasmus+ - studijní pobyty.


K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit ve druhém roce svého studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 20. května 2019 do 10. června 2019. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Při podávání přihlášky k výběrovému řízení je doporučena osobní konzultace s koordinátorkou Erasmus+ Mgr. Viktorií Slovákovou, Ph.D.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (termín bude oznámen později), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Uchazeč může u ústního pohovoru získat maximálně 100 bodů. Kritéria výběru a posuzování uchazečů: 60% - znalost jazyka studia, 30% - motivace studenta, 10% - dosavadní výsledky studenta při studiu na HTF UK. Minimální bodová hranice pro přijetí je 70 bodů. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na úřední desce fakulty.

Přihláška k výběrovému řízení

Každý student se může v daném termínu přihlásit až na tři zahraniční univerzity řazené podle priority. Kromě vyplnění přihlášky ve webové aplikaci je požadováno vyplnění a odevzdání fyzické přihlášky, která je se všemi přílohami ke stažení zde.

S vyplněnou přihláškou jsou vyžadovány následující přílohy:


1. strukturovaný životopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta).

2. motivační dopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta) – dopis obsahuje základní informace o uchazeči, informace o výběru zahraniční školy, motivaci k výjezdu, předpokládaný přínos studia v zahraničí a studijní plán se zřetelně vyznačenými studijními předměty.

3. doklad o studijním průměru za celou dobu studia na HTF UK (včetně potvrzení Studijního oddělení HTF UK), ke stažení zde. Upozornění: Pokud jste studentem prvního ročníku, namísto dokladu o studijním průměru je nutné předložit úředně ověřenou kopii Maturitního vysvědčení.


V případě zastoupení studenta zmocněncem vyžadujeme úředně ověřenou plnou moc.

Kontakt

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail:

Úřední hodiny: úterý 12 -14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108Poslední změna: 31. leden 2024 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám