Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody UK - krátkodobé studijní pobyty

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodám


Protože HTF UK participuje pouze na některých Meziuniverzitních dohodách, což lze zjistit po rozkliknutí podrobností u každé smlouvy zde.

Finanční náročnost pobytu a možnosti financování

Student vyjíždějící v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré další náklady (pojištění, vízum, cestovné a životní náklady), pokud není smlouvou stanoveno jinak, si hradí student sám.


Pokud nejsou pobyty stipendijní, můžete využít možnosti finanční podpory, a to ze strany Fondu Mobilit UK.

Jak se přihlásit

1. Pravidelně jsou vyhlašována výběrová řízení, která se opakují každý rok

 • Aktuální vyhlášení výběrových řízení jsou zveřejňována v aktuálních termínech zahraničního studia, ale také informace je rozesílána hromadným emailem v daném termínu (když zahraniční oddělení dostane informaci ohledně VŘ) přímo na studenta.

 • Je nutné řídit se termíny, které stanoví HT fakulta.

 • Pozor ale na to, že né vždy na všechny meziuniverzitní dohody, kde participuje HTF je vypsáno výběrové řízení.

2. Po vyhlášení výběrového řízení

Výběr partnerské univerzity, veškeré dokumenty nahrát do online aplikace Meziuniverzitní dohody.

Manuál k aplikaci Meziuniverzitní dohody ke stažení zde.pdf.


Pokud není stanoveno ve výběrovém řízení jinak, je potřeba doložit tyto dokumenty v angličtině:

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis

 • slovní popis konkrétního studijního plán na vybrané univerzitě, popřípadě názvy kurzů

 • doporučující dopis z katedry (vyučujícího)

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřeno studijním nebo zahraničním oddělením včetně údaje o studijním průměru)***

 • doklad o jazykové způsobilosti

 • kopii pasu

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Pozn 1. Veškeré dokumenty se do online aplikace ukládáji v .pdf (ostatní soubory se špatně zobrazuji)

Pozn2. Dokumenty - životopis, motivační dopis, popis studijního plán, GDPR - vše vlastnoručně podepsat.


***STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIA - Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě uskutečnit výzkumný pobyt, dodají k výběrovému řízení příslib vedení akademického pracovníka (tutora). Do studijního průměru může se doložit/uložit studijní průměr předchozího Mgr. studia a také výsledek dosavadního Ph.D. studia v rámci ukončených semestru – uvádí se „prospěl či neprospěl“.

3. Po uzávěrce přihlášek do online aplikace probíhá výběrové řízení na fakultě

Po rozhodnutí komise, každý student obdrží rozhodnutí.

4. Nominovaní studenti fakultou jsou následně nominovaní do výběrového řízení na RUK

(následná komunikace s koordinátorem z rektorátu UK)


UPOZORNĚNÍ - je zapotřebí než se přihlásíte nastudovat konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení na konkrétní univerzitě (přihlašování online, jaké jazykové certifikáty vyžadují, a další aktuální specifické požadavky pro aktuální rok).


Poslední změna: 16. červen 2023 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám