Strategická partnerství


Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl


• široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

• společný profil komplexní vzdělávací instituce;

• předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

• globální distribuce.


Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).Základní informace o Strategických partnerstvích na UK lze nalézt na webu RUK.


VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2022


Výzva Fondu pro podporu strategického partnerství pro rok 2022, termín k podávání žádostí: 3.12.2021 - 21.1.2022


POKYNY K VÝZVĚ FSP PRO ROK 2022 JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE.pdf

V pokynech naleznete veškeré informace jaké FSP podporuje aktivity s partnery, podrobnější vysvětlení finančních podmínek (jaké náklady se uznávají, či neuznávají), kam a komu zaslat vyplněný návrh, co má obsahovat a jak jsou návrhy posuzovány (tedy co návrh musí obsahovat, aby byl správně vyplněn).


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ (max. 150 000 Kč na projekt)

KLÍČOVÁ PARTNERSTVÍ (max. 60 000 Kč na projekt/Melbourne, McGill, Chile max. 80 000 Kč)
KE STAŽENÍ


FORMULÁŘ NÁVRH 2022
Podporované aktivity s partnery:


  • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

  • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

  • příprava společného vědeckého projektu

  • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;

  • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

  • podpora všech navazujících aktivit;

  • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

  • aktuální výzva se týká aktivit se všemi uvedenými strategickými partnery UK vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.Kontaktní osoba za HTF UK:Ing. Veronika Hrušková

Konzultační hodiny: úterý 12-14 hodin

E-mail: Poslední změna: 14. prosinec 2021 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám