Podpora internacionalizace

V rámci nové aktivity Podpora internacionalizace (POINT) na UK je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy).


Termíny

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 22. února a od 1. října do 25. října.


Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.


Další informace

Více informací naleznete na webu UK a v Opatření rektora 35/2018.


Kontakt:

ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků

E-mail:

Úřední hodiny: středa 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 210

Kancelář: H402a


Poslední změna: 12. únor 2019 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám