Virtuální Mobilita - Fond pro podporu virtuální mobility POVIM v rámci 4EU+

Vyhlášení Sběru kurzů VM a nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM pro LS 2023/2024 v rámci 4EU+

Sběru kurzů virtuální mobility a nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM pro LETNÍ semestr 2023/2024.


Sběr kurzů virtuální mobility je rozdělen do tří kategorií:

 • 1)

  4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+

  Nelze žádat o podporu POVIM

 • 2)

  4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+

  Lze žádat o podporu POVIM

 • 3)

  Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nesplňující podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit.

  Lze žádat o podporu POVIM.

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories


 • Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ WS 23_24. Všechny požadované informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 10. prosince 2023. (POZOR! Fakultní termín je stanoven na 4. prosince 2023.)

 • Kurzy kategorie 3 je možné je zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chcete ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby také do 10. prosince 2023. (POZOR! Fakultní termín je stanoven na 4. prosince 2023.)

 • Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita (zaškrtávací políčko) do 10. prosince 2023. (POZOR! Fakultní termín je stanoven na 4. prosince 2023.)


Postup pro podání žádosti o podporu POVIM:

o podporu mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v ZS 23/24 vyučovat online kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

1. 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,

2. 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,

3. 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK (za FF UK bude podávat ZO).


Upozorňujeme, že došlo ke změně výše podpory, která je uvedena v hrubé mzdě. Zároveň došlo ke specifikaci pravidel, která jsou k dispozici také na webu UK.


Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form) na e-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz popř. předejte na ZO

fakultní termín 4. prosince! 2023 (RUK termín 10.12.)

Všechny kurzy jsou následně pak zaslány na OZV RUK, kde výběrová komise zhodnotí zaslané přihlášky.

Žádosti, které budou podány po stanoveném termínu nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny.


 • Na každý kurz je možné žádat pouze jednu formu podpory, tzn. nelze jednotlivé kategorie kombinovat. Není také možné žádat o podporu z více kategorií v jedné žádosti.

 • Částka v první a druhé kategorii si váže k jednomu kurzu a v případě více vyučujících daného kurzu se nenásobí.

 • Do první kategorie spadají pouze nové kurzy, případně stávající se značnou formou úpravy, kterou je nutné podložit v žádosti (např. kompletní přesunutí do online prostředí a přeložení kurzu do jiného jazyka společně s úpravou sylabu atp.). Stávajícím kurzům z první kategorie, u kterých komise neshledá změnu za dostatečně výraznou, bude podpora ponížena na kategorii dva.

 • Přihlášky se podávájí pouze pro kurzy vyučované v následujícím semestru. Není možné žádat o zpětnou podporu.

 • Předpokladem k vyplacení podpory je správnost a úplnost informací v SIS a fakt, že je kurz skutečně v daném semestru otevřen a vyučován.

 • Z důvodu dvojího financování není možné z fondu POVIM podpořit kurzy financované z jiných projektů (např. v rámci 4EU+ vzdělávacích aktivit, minigrantů atp.).

 • Administrativní pracovníci mohou žádat o podporu jako jednotlivci.


Poslední změna: 29. listopad 2023 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám